fbpx

Rodzaje licencji w ZW3D

ZW3D CAD/CAM

Rodzaje licencji w ZW3D CAD/CAM

 

 

ZW3D CAD/CAM zintegrowany program do projektowania CAD oraz obróbki CAM

Poniżej przedstawiamy rodzaje licencji dostępnych dla programu ZW3D CAD/CAM. Należy pamiętać o tym, że licencja musi być aktywowana przed rozpoczęciem pracy niezależnie od jej rodzaju. Nie ma możliwości wprowadzenia licencji tuż przed zapisem projektu, ponieważ każda zmiana lub aktywacja licencji wiąże się z ponownym uruchomieniem programu!

Licencja programowa ZW3D

Jest to standardowy typ licencji, gdzie użytkownik dostaje 24 znakowy kod w postaci: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Jest to licencja jednostanowiskowa, co oznacza, że można jej używać jednocześnie na jednym komputerze. Należy jednak pamiętać, że licencja nie jest przypisana do komputera i może być przenoszona między komputerami. Jest to bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie, ponieważ możemy zainstalować program ZW3D CAD/CAM na kilku komputerach, a na jednym mieć aktywną licencję. Nie ma limitu ilości powtórzeń przenoszenia licencji.

Wyboraźmy sobie więc sytuację, że program ZW3D jest zainstalowany na 3 komputerach: 1 stacjonarnym w biurze, 1 stacjonarnym na hali produkcyjnej i 1 laptopie. Licencja jest aktywna na komputerze w biurze, jednak potrzebujemy jej na wyjazd służbowy. Dezaktywujemy licencję na komputerze stacjonarnym (bez deinstalacji programu) i aktywujemy na laptopie (przy zwracaniu i aktywowaniu licencji potrzebne jest połączenie z internetem). Od tej pory możemy wykorzystywać pełne możliwości programu na laptopie. Kończąc spotkanie u klienta, dowiadujemy się, że licencja jest potrzebna na hali produkcyjnej. Zwracamy licencję na laptopie i prosimy współpracownika o wpisanie licencji i jej aktywowanie na komputerze stacjonarnym na hali.

Licencja sprzętowa ZW3D

Ta licencja jest umieszczona na tak zwanym kluczu USB (rodzaj Pendrive’a). Taką licencję aktywujemy na wszystkich posiadanych komputerach, jednak działa ona tylko na tym komputerze, do którego jest podłączony klucz USB. Jeżeli zniszczy nam się komputer, to licencje i tak mamy na osobnym urządzeniu, a komputery muszą mieć połączenie z internetem tylko przy pierwszej aktywacji. Wadą tego rozwiązania jest materialna postać licencji. To znaczy, że zgubienie klucza USB, oznacza utratę licencji, bez możliwości jej odtworzenia.

Licencja serwerowa ZW3D

Licencja serwerowa występuje w dwóch wersjach: z kluczem programowym i kluczem USB, czyli albo wpisujemy klucz licencji na serwer albo podłączamy do niego klucz sprzętowy (USB). Natomiast samo działanie licencji jest nieco odmienne. Po wprowadzeniu licencji na komputerze serwera i skonfigurowaniu połączenia z komputerami “klientami” obowiązuje zasada “kto pierwszy ten lepszy”.

Załóżmy, że mamy licencję 3 stanowiskową na serwerze. Pierwsze trzy osoby, które uruchomią program ZW3D, będę miały licencję, czwarta osoba może uruchomić program, ale bez możliwości pracy na nim. Licencja wraca na serwer po wyłączeniu programu. Osoba, która miała uruchomiony program bez licencji, musi go wyłączyć i uruchomić ponownie, żeby licencja została aktywowana. Ponadto jest możliwość wypożyczania licencji z serwera. Taka wypożyczona licencja jest na komputerze “kliencie” przez cały czas wypożyczenia (maksymalnie przez 6 miesięcy), nawet po wyłączeniu programu. Jednocześnie oznacza to, że pozostali użytkownicy mają w puli o jedną licencję mniej, aż do zakończenia okresu wypożyczenia licencji, bądź jej zwrócenia przez osobę wypożyczającą.