fbpx

5x Machining

Program CAM - operacja frezowania dla 5 osi

Program CAM do generowania kodów na maszyny 5 osi – ZW3D CAD/CAM

Dodatek do modułów programu CAM – 5x Machining

Dodatek frezowanie 5x pozwala tworzyć obróbki korzystające płynnie ze wszystkich pięciu osi jednocześnie.
Pozwala to na tworzenie wydajnych, względem operacji trzyosiowych, obróbek wykańczających, o czym świadczy czas obróbki, często znacznie krótszy od obróbek z zakładki 3x frezowanie. Dzieje się tak, ponieważ podczas obróbki 3 osiowej, należy zadać krok narzędzia na tyle niski, by na wyjściu otrzymać porównywalną jakość powierzchni jak po wykorzystaniu 5 osiowej obróbki.
Obróbki 5x pozwalają tworzyć ścieżki narzędzia na powierzchniach swobodnych ustalając oś narzędzia stale prostopadle do wybranej powierzchni.

Narzędzie może poruszać się stycznie do zadanej powierzchni obrabiając miejsca niedostępne dla operacji trzyosiowych.

Dzięki operacji Obróbka ścian bocznych można w łatwy sposób obrobić kształty zbliżone do kształtów obrotowych.Operacja krzywe prowadzące z zakładki 5x frezowanie, daje możliwość grawerowania tekstu nawiniętego na powierzchnię, prowadząc narzędzie prostopadle do wybranej powierzchni.

Operacja Krzywe prowadzące pozwala również na konwersję ścieżek trzy osiowych (np. offset 3d) na ścieżki pięcio osiowe.

Program CAM - operacja frezowania dla 5 osi

Powierzchnia nie musi być zamknięta ponieważ górną część głowy robota możemy obrobić przy użyciu obróbki z zakładki 3x frezowanie.
Do Cech operacji 5x Izo dodajemy część (głowę robota) oraz utworzoną powierzchnię z klasą wybraną na powierzchnia sterująca.

Zastosowanie operacji 5x

Operacje pięcioosiowe sprawdzają się doskonale jako obróbki wykańczające, lecz dość trudno zastosować je globalnie dla części lub pewnego obszaru części jak w przypadku obróbek z zakładki 3x frezowanie. Duża liczba powierzchni może być utrudnieniem w algorytmie przeliczania operacji.
Wówczas warto posłużyć się operacją 5x Izo, w której możemy osobno określić powierzchnię prowadzącą oraz część, na której będzie wygenerowana ścieżka.

Duża liczba ścian modelu może stanowić utrudnienie w przypadku obróbek pięcioosiowych, natomiast wykańczających trzyosiowych obróbek indeksowanych należałoby zastosować przynajmniej kilka.
Do zdefiniowania obróbki 5x Izo potrzebna jest powierzchnia sterująca (powierzchnia, do której narzędzie będzie ustalać się stale prostopadle). Powierzchnię sterującą można stworzyć bazując na kopii części i dodać ją do pliku CAM jako osobną część. Utworzony szkic głowy R2D2 należy następnie obrócić.

Program CAM - obróbka dla 5 osi w ZW3D CAD/CAM
Model 3D przygotowany do frezowania w 5 osiach

Aby nasza obróbka była możliwie wydajna najlepiej zmienić w parametrach parametr szyk ścieżki z Jeden kierunek na Zigzak.

Po przeliczeniu operacji, program utworzy ścieżkę narzędzia na powierzchni części, ustalając oś stale prostopadle do powierzchni sterującej.

Wielką zaletą operacji 5x Izo jest możliwość generowania ścieżek narzędzia na modelach STL (siatka trójkątów). W przypadku modeli formatu STL problemem przy generowaniu pięcioosiowych ścieżek  staje się wyznaczenie normalnej do powierzchni. Używając operacji 5x Izo osobno określamy powierzchnię sterującą, do której narzędzie ma być prowadzone prostopadle i część która ma zostać obrobiona.

Obróbka 5x powierzchni

Obróbka ta tworzy ścieżki narzędzia oparte na obróbce równoległej, bazując na cesze „powierzchnia” z typem wybranym na część. Narzędzie stale porusza się prostopadle do obrabianej powierzchni, jednak możliwa jest manipulacja kąta pochylenia narzędzia wzdłuż ścieżki.

Zalety obróbek 5 osiowych:

  • są bardziej wydajne niż obróbki w 3 osiach
  • kompleksowa obróbka części, obróbki z jednym zamocowaniem przebiegają szybciej (eliminacja czasu potrzebnego na indeksowanie)
  • wyższa jakość powierzchni niż w przypadku obróbek trzyosiowych
Obróbka powierzchni dla 5 osi