fbpx

Porównanie modułów ZW3 CAD/CAM – Program 3D do modelowania 3D i obróbki CAM

Informacje o Produkcie (Kliknij na wybranym wierszu, aby dowiedzieć się więcej)

Produkt i wersja
X - Obsługuje wszystkie funkcje
I - obsługuje część funkcji
Z - wymagany dodatkowy zakup
Lite Standard Professional Advanced 2-X Machining 3-X Machining Premium
Konwersja plików IGES, Parasolid, STEP, DWG / DXF, VDA, STL files etc. X X X X X X X
Otwieraj, zapisuj i bezpośrednio edytuj pliki z : CATIA, Inventor, NX, Creo, SolidWorks, SolidEdge, Creo/Preo i pliki ACIS X X X X X X X
Płynna i szybka (SmoothFlow) edycja modelu CAD X X X X X X X
Interfejs drukowania 3D X X X X X X X
Szkic i model krawędziowy 2D, 3D X X X X X X X
Parametryczne modelowanie hybrydowe bryłowo-powierzchniowe X X X X X X X
Modelowanie powierzchni X X X X X X X
Projekt złożenia X X X X X X X
Zapytanie o dane i naprawa geometryczna X X X X X X X
Edycja bezpośrednia X X X X X X X
Dokumentacja 2D X X X X X X X
PMI X X X X X X X
Biblioteka części znormalizowanych X X X X X X X
Internetowa biblioteka części TraceParts X X X X X X X
Projektowanie Arkuszy blach   X X X     X
Projektowanie konstrukcji spawanych   X X X     X
Inżynieria odwrotna — chmura punktów   X X X     X
Projektowanie konstrukcji (Structure)   X X X     X
Liniowa analiza statyczna (część)   X X X     X
Liniowa analiza statyczna (złożenie)       X     X
Projekt okablowanie       X      
Współpraca ECAD/MCAD       X      
Projektowanie rurociągów       X      
Projektowanie elektrod     X       X
Projektowanie form     X       X
Wiercenie         X X X
Taktyki frezowania         X X X
2-Osiowe Toczenie         X X X
2-Osiowe Frezowanie         X X X
Edytor ścieżki narzędzia         X X X
Weryfikacja Bryłowa         X X X
Wbudowane post procesory ZW3D         X X X
Generowanie kodu NC         X X X
3 osiowe frezowanie QuickMill™           X X
Adaptacyjna kontrola prędkosci posuwu SmoothFlow™           X X
Obsługa formatu JT   X X X X X X
Odczyt rysunków 2D Solidworks, CATIA   X X X X X X
Zaawansowane rozkładanie blachy FTI   X X X     X
Nesting   X X X X X X
Biblioteka części standardowych PARTsolutions   X X X X X X
Rendering w Keyshot   X X X X X X
Symulacja w Structure   X X X     X
Wysoko wydajna obróbka zgrubna Volumill         X X X
4 i 5 osiowe frezowanie           X X
Pełna symulacja maszyny         X X X
Produkt i wersja Lite Standard Professional Advanced 2-X Machining 3-X Machining Premium
5-osiowe Frezowanie (Dodatek) jest dostępny, aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.