fbpx

Polityka prywatności 3D MASTER

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona przez 3D MASTER s.c. R. Lis R. Wypysiński z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jakobinów 23, 02240 Warszawa, NIP: 5223009526, REGON: 146907936 – i odnosi się do działania wszystkich stron internetowych i serwisów, których właścicielem jest 3D MASTER s.c., w szczególności: https://3dmaster.pl, https://zw3d.com.pl/, https://drukarki-3d.info/, https://skanery3d.eu/, https://3ddoctor.pl/, https://manipulatory3d.pl/, https://zbrush.eu/, https://cadbro.pl, https://roboris.pl/.

Korzystając z naszych usług, udostępniasz nam różne informacje. Z naszej strony chcemy Cię poinformować jakie informacje o Tobie zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy, komu je ujawniamy oraz w jaki sposób możesz zarządzać, aktualizować i usuwać swoje dane.

Właśnie w tym celu opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Staraliśmy się, aby była ona napisana jak najbardziej przystępnym językiem i nie zawierała skomplikowanych terminów i sformułowań prawnych. Jeśli po zapoznaniu się z naszą Polityką prywatności nadal będziesz miał pytania, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: info@3dm.pl

Informacje, które zbieramy:
Gromadzimy informacje, które można podzielić na dwie główne kategorie:
a) informacje przekazane nam przez Ciebie dobrowolnie;
b) informacje, które otrzymujemy, kiedy korzystasz z naszych usług.


Informacje przekazane nam przez Ciebie dobrowolnie
Gdy korzystasz z naszych usług, zbieramy informacje, które przekazujesz nam dobrowolnie. Na przykład, gdy rejestrujesz się do naszego serwisu (sklepu internetowego) wymaga to podania przez Ciebie Twoich danych osobowych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu. Takie dane musisz też podać składając zamówienie bez rejestracji w serwisie (sklepie internetowym).

Ponadto, aby skorzystać z niektórych usług, konieczne jest dokonanie płatności. Jeżeli płatności będą dokonywane online, konieczne może być podanie numeru i innych danych karty bankowej. Uwaga: dane karty bankowej nigdy nie są przechowywane w naszym systemie. Po wypełnieniu formularza zawierającego dane karty bankowej dobrowolnie przekazujesz te dane do dostawcy usług płatniczych.

Kiedy składasz do nas wniosek za pośrednictwem działu obsługi klienta lub w inny sposób, zbieramy informacje, które dobrowolnie przekazujesz nam w celu rozwiązania Twojego problemu.

Informacje, które otrzymujemy, gdy korzystasz z naszych usług
Informacje na temat urządzenia. Zbieramy informacje o urządzeniach, z których korzystasz odwiedzając nasze serwisy (sklepy internetowe) i strony internetowe, a także o danych napływających z takich urządzeń. Na przykład:
a) informacje o sprzęcie i oprogramowaniu (model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, rozmiar pamięci urządzenia, unikalne identyfikatory urządzenia, identyfikatory reklamowe, niepowtarzalne identyfikatory aplikacji, język);
b) informacje o istnieniu połączenia Twojego urządzenia z siecią bezprzewodową lub
komórkowym połączeniem internetowym.

Możemy zbierać informacje o Twoich transakcjach i tego jak często korzystasz z naszego serwisu.

Jak wykorzystujemy te informacje?
Zgromadzonych informacji używamy, aby należycie świadczyć na Twoją rzecz usługi za pośrednictwem naszych serwisów (sklepów internetowych) i stron internetowych, a
dokładniej:

a) zapewniamy przestrzeganie warunków świadczenia usług – nieprzerwanego i prawidłowego działania serwisów (sklepów internetowych) i stron
internetowych;
b) wysyłamy Ci powiadomienia push, aby poinformować Cię o naszych produktach, usługach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
c) wysyłamy Ci wiadomości e-mail w odpowiedzi na Twoje wnioski skierowane do pomocy technicznej lub informujemy o nowych ofertach specjalnych;
d) prowadzimy monitoring i analizę trendów oraz specyfiki korzystania z naszych usług;
e) zapewniamy i ulepszamy mechanizmy reklamy targetowej oraz ocenę jej efektywności;
f) przeprowadzamy uwierzytelnianie użytkowników, a także przeciwdziałanie nieuczciwym i innym nieautoryzowanym lub nielegalnym działaniom;
g) przeprowadzamy monitoring i naprawiamy awarie techniczne i awarie oprogramowania w naszym serwisie.

W jaki sposób ujawniamy informacje?
Możemy udostępniać Twoje informacje w następujących przypadkach i na następujące tematy:

a) udostępniamy Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, którzy rozwijają i zapewniają stabilność działania naszych serwisów (sklepów internetowych) i stron internetowych;
b) udostępniamy Twoje dane osobowe producentom oprogramowania (sprzętu), którego dotyczy złożone zamówienie w naszym serwisie (sklepie internetowym) w celu rejestracji zakupionego oprogramowana (sprzętu), zgodnie z wymogami takiego producenta;
c) Twoje dane są przesyłane i przechowywane na serwerze w chmurze firmy home.pl S.A.

Ponadto możemy ujawniać stronom trzecim (na przykład reklamodawcom), ogólne informacje, które nie zawierają danych osobowych lub zawierają jedynie niezidentyfikowane informacje.

Treści i usługi innych firm w aplikacji mobilnej
Nasze usługi mogą zawierać linki do stron internetowych lub zawierać usługi dostarczane przez strony trzecie. Korzystając z takich linków, narzędzi i usług integracyjnych stron trzecich możesz przekazywać swoje informacje (w tym dane osobowe) bezpośrednio stronom trzecim. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za procedurę zbierania lub wykorzystywania Twoich danych przez takie osoby trzecie.

Przeczytaj uważnie politykę prywatności takiej usługi dostarczanej przez osobę trzecią, z której będziesz korzystał.

Usługi analityczne i reklamowe świadczone przez strony trzecie
Możemy upoważnić inne firmy (na przykład Google Analytics, Hotjar) do używania beaconów (beacons) sieciowych i innych podobnych technologii w naszych usługach. Firmy te mogą zbierać informacje na temat szczególnych sposobów korzystania z naszych usług i integrować je z podobnymi danymi otrzymywanymi od innych usług i firm. Takie informacje mogą być wykorzystywane, między innymi, do śledzenia i analizy danych, oceny popularności niektórych treści i najlepszego zrozumienia Twoich działań w sieci. Zbierane informacje wykorzystujemy jedynie w celu analizowania i rozwoju naszych witryn oraz usług w ramach nich dostępnych.

Narzędzie do analizowania – Hotjar

Witryna korzystaja z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar jest witryną pozwalająca na analizowanie zachowań odwiedzających dzięki usługom, takim jak:

a) heatmapy – czyli miejsc klikanych przed odwiedzajacych,
b) nagrywanie ruchów użytkownika na stronie,
c) ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników
d) formularze rekrutacyjne online.

Hotjar nie nagrywa ani w żaden inny sposób nie rejestruje danych wpisywanych w formularzach czy czatach kontaktowych. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar.

Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje:

a) adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),
b) adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,
c) rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,
d) lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie),

Jak długo przechowujemy Twoje treści?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie korzystania przez Ciebie z usług naszych serwisów (sklepów internetowych) i stron internetowych. Później będziemy je
archiwizować przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (np. prawa podatkowego).

Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest udzielona zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Po upływie powyższego okresu Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Nasz system umożliwia usuwanie informacji (danych) na żądanie. Pełne usunięcie danych z systemu, po zgłoszeniu odpowiedniego żądania, wymaga do 24 godzin. Ponadto możemy zawiesić procedurę usunięcia w przypadku otrzymania ważnego orzeczenia sądowego z prośbą o zapisanie treści lub zawiadomienia o nieprzestrzeganiu lub niedotrzymaniu warunków świadczenia usług. Możemy także zapisywać informacje w formie kopii zapasowych przez ograniczony czas lub zgodnie z wymogami prawa.

Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Zarządzanie danymi – przysługujące Ci prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z danymi.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli nie wyrażasz zgody na rejestrowanie zachowania przez usługę Hotjar, to przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out