fbpx

MITCalc – Obliczenia mechaniczne, przemysłowe i techniczne

MITcalc program do obliczeń

Obliczenia mechaniczne w Excelu – MITCalc

MITCalc – aplikacja do obliczeń mechanicznych, przemysłowych i technicznych pod Excela

MITCalc to wielojęzyczny zestaw do obliczeń mechanicznych, przemysłowych i technicznych do codziennego użytku. Aplikacja MITcalc została opracowana pod program Excel. Dzięki MITcalc użytkownicy mogą bez potrzeby specjalistycznej wiedzy w dokładny, szybki i niezawodny sposób wykonać projektowanie komponentów, otrzymać wynik oraz rozwiązać problem techniczny.

MITCalc obejmuje zarówno projektowanie, jak i sprawdzenie obliczeń wielu typowych zadań, są to m.in: belki, przekładnie zębateprzekładnia pasowaprzekładnia łańcuchowa, czołowa, sprężyny, połączenia śrubowe i wiele innych. Zawiera również wiele materiałów, zestawień i tabeli, między innymi system do podawania rozwiązania zadań. Obliczenia są realizowane zarówno w imperialnym systemie miar i wag, jak i metrycznym, są przedstawiane zgodnie z ANSI, ISO, DIN, BS, CSN oraz japońskimi standardami.

Możliwości programu MITcalc

MITcalc program do obliczeń

Mitcalc to system otwarty, zaprojektowany w programie Microsoft Excel.

Program MITCalc zapewnia nie tylko modyfikacje i wprowadzanie rozszerzeń bez żadnych umiejętności programowania, lecz również wzajemne łączenie obliczeń, co stanowi ewenement w rozwoju aplikacji obliczeniowych dostosowanych do potrzeb użytkownika.

AutoCAD, AutoCAD LT, IntelliCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD oraz programy 3D CAD (Autodesk Inventor, SolidWorks) wspierają MITCalca, Program Modele i rysunki opracowane w MITCalc mogą być eksportowane do tych programów w zaledwie kilka sekund. MITCalc umożliwia tworzenie istotnych rysunków do dalszego opracowania lub wstawienie gotowych modeli 3D do tych systemów CAD.  Licencjonowanie OEM wybranych obliczeń lub produkt jest także dostępny.

Pakiety instalacyjne MITCalc są dostępne na www.mitcalc.com , po zainstalowaniu klient ma możliwość bezpłatnego testowania programu przez 30 dni.

WSPARCIE CAD

Systemy 2D CAD:

Większość obliczeń pozwala na bezpośrednie wyjście do głównych systemów CAD 2D. Wystarczy wybrać swój system CAD w obliczeniach i wskazać żądany widok (typ projekcji). Rysunek zostanie zapisany bezpośrednio w systemie CAD w odpowiedniej skali i w układzie warstw.
Obecnie obsługiwane systemy CAD: AutoCAD (12-2012), AutoCAD LT (95-2012), IntelliCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD. Projekt jest w pełni otwarty, Klient może połączyć inne programy CAD lub zdefiniować nowe szablony do rysowania na podstawie obliczonych wartości.

MITcalc obliczenia techniczne

Systemy 3D CAD:

Systemy 3D CAD są zainstalowane w postaci osobnych wtyczek zawierających odpowiednie modele parametryczne oraz interfejsu między Excel’em a wybranym systemem CAD. Złożenie może obejmować nie tylko pojedyncze komponenty, ale także grupy części. Przykładowo można wstawić jedną kompletną przekładnię zębatą, wymiary wstawionego elementu (podzespołu) zmienią się automatycznie w przypadku wprowadzenia zmian w parametrach obliczeniowych.

Obsługiwane systemy CAD:
– Autodesk Inventor
ver.: 5.3, 6.0, 7.0 …… 2010, 2011, 2012, 2013 i kolejne
– SolidWorks
ver.: 2001 Plus; 2003; 2004 ..… 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i kolejne
– Solid Edge
ver.: 15, 16, 17, 18, 19, 20, ST2, ST3 i kolejne
– Pro/ENGINEER

Interfejs użytkownika

Większość obliczeń ma podobny interfejs użytkownika. Główną zaletą interfejsu MITcalc jest jego układ “od góry do dołu” – każde zadanie wypływa logicznie z poprzedniego aż do uzyskania rezultatu. Krótko mówiąc: struktura obliczeń przypomina sposób rozwiązywania tych samych zadań przy użyciu kalkulatora i kartki papieru. Inne atuty rozwiązania MITcalc to:

• Funkcja “Uwagi Eksperckie” zawiera informacje i wskazówki na temat wejścia i wyjścia [1].
• Wsparcie standardowych i anglosaskich jednostek [2].
• Zalecane wartości – obliczanie “knows”: jak zdefiniować (oszacować) odpowiednie współczynniki [3].
• Każda zmiana parametrów natychmiast powoduje przeliczenia całego zadania
• Dla większości obliczeń dostępny jest tryb “automatyczne projektowanie”, który oferuje szereg rozwiązań opartych na minimalnych informacjach początkowych i jednym parametrze w celu optymalizacji (waga, bezpieczeństwo, wymiary) [4].

Moduły podstawowe

Belka

Aplikacja przeznaczona jest do prostych obliczeń, maksimum trójprzegubowych belek ze stałym osiowosymetrycznym profilem
– Prosta definicja typu belki i ich obciążenie z kontrolą wizualną
– Obliczanie powierzchni 20 typów przekrojów.
– Obliczanie reakcji w podporach
– Obliczanie minimalnego/maksymalnego momentu zginającego, naprężenia i ugięcia belki
– Obliczanie i graficzna ilustracja momentu zginającego, naprężeń, kąta ugięcia obciążonej belki
Aplikacja zawiera spis materiałów i tabelę cech obszarowych W, S, C, L profili wg. to ANSI/AISC oraz I, U, L a T profili wg. DIN/ISO. Używane normy: DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, S, C, L, LU.

Wał

Aplikacja pozwala na projektowanie geometryczne i kompleksowe sprawdzenie wytrzymałości wałów.

– Prosta definicja zamontowanych wałów, w tym zamkniętych.

– Warianty definicji zwężenia, luzów, rowków i obliczanie odpowiednich współczynników koncentracji naprężeń.

– Prosta definicja przestrzennego obciążenia wałów.

– Obliczenie reakcji, kierunku sił, momentów, naprężeń i kąta zgięcia wału.

– Obliczenie krytycznego współczynnika prędkości i bezpieczeństwa.

Obliczenia oparte są na danych, procedurach, algorytmach i danych z literatury specjalistycznej oraz norm AGMA, ISO, DIN i BS. Wykaz norm (DIN 743).

Profile

Obliczania właściwości geometrycznych figur płaskich profili poprzecznych narysowanych w prostym edytorze oraz cech objętościowych i masowych brył utworzonych przez rysunek lub obrót profilu. Obliczenia mechaniczne obejmują:

– Stworzenie profilu w prostym edytorze graficznym.

– Obliczenie właściwości geometrycznych (Ix, Sx) dla głównych osi przechodzących przez środek ciężkości.

– Obliczenie właściwości geometrycznych (Ix, Sx) dla osi, przechodzących przez środek ciężkości w tym zakresie.

– Obliczanie właściwości osi, które przechodzą przez przypadkowe miejsce.

– Obliczanie charakterystyki objętości i masy (V m, IM) ciał stałych utworzonych przez rysunek lub obrót profilu.

Wyboczenie podpory

Program do obliczenia optymalnego przekroju i przeprowadzenia kontroli obliczeń wytrzymałościowych. Uwzględnia zarówno sprężysty, jak i niesprężysty charakter wyboczenia.

Program umożliwia:

– Wybór sześciu podstawowych typów wyboczenia.

– Obliczanie właściwości geometrycznych 20 typów przekrojów.

– Projektowanie optymalnego profilu niewymagającego nastawienia obciążenia.

– Sprawdzenie wytrzymałości podpory.

– Obliczenie i graficzne przedstawienie wykresu wyboczeniowego.

– Tabela materiałów i właściwości geometrycznych profili W, S, C i L zgodnie z ANSI/AISC i I, U, L oraz profilu T zgodnie z DIN/ISO.

Przekładnie

Przekładnia zębata walcowa (zewnętrzna / wewnętrzna)

Arkusz do obliczania geometrii kół zębatych o zębach prostych i śrubowych oraz sprawdzenia warunków wytrzymałościowych przekładni zębatych.

– Obliczenie śrubowego i prostego uzębienia.
– Automatyczne projektowanie przy minimalnych wymaganiach wejściowych.
– Projektowanie dla wprowadzonych współczynników bezpieczeństwa (statyczne, dynamiczne)
– Obliczenie pełnych parametrów geometrycznych (w tym skorygowane uzębienie).
– Optymalizacja uzębienia przez użycie odpowiedniej korekty
– Obliczenie parametrów wytrzymałościowych, kontrola bezpieczeństwa
– Projektowanie przekładni w odpowiedniej odległości od osi.
– Obliczenia uzupełniające (obliczenie parametrów istniejącej przekładni, wzrost temperatury, projektowanie wałów, sprawdzenie wymiarów)
– Optymalizacja parametrów (wymiary, waga, objętość, przełożenie)
– Wsparcie systemów 2D i 3D CAD.
– Rysunki dokładnego kształtu zębów, w tym danych (współrzędne X, Y).

Obliczenia wykorzystują procedury, algorytmy i dane z norm ANSI, ISO, DIN, BS oraz specjalistycznej literatury.
Wykaz norm: ISO 6336, ISO 1328, DIN 867, DIN 3990, ANSI B6.1-1968, AGMA 2001-C95, AGMA 2001-D04, AGMA 908-
B89/95 i inne.

MITCalc – Przekładnia stożkowa

Aplikacja jest przeznaczona do obliczeń wytrzymałościowych przekładni stożkowych o zębach prostych, spiralnych i zakrzywionych oraz do obliczenia geometrii kół zębatych. Program rozwiązuje następujące zadania:

– Obliczenia śrubowego i prostego uzębienia.
– Automatyczne projektowanie z minimalną liczbą wymagań wejściowych.
– Projektowanie dla wprowadzonych współczynników bezpieczeństwa (statyczne, dynamiczne).
– Obliczanie pełnych parametrów geometrycznych (w tym skorygowane uzębienie).
– Obliczanie parametrów wytrzymałościowych, kontroli bezpieczeństwa.

– Obliczenia uzupełniające (obliczanie parametrów istniejącej przekładni, wzrost temperatury, projektowanie wałów).

Obliczenia wykorzystują procedury, algorytmy i dane z norm ANSI, ISO, DIN, BS oraz specjalistycznej literatury. Wykaz norm: DIN 3971, DIN 3991 Kegelradern 1-4, ISO 6336 1-3, DIN 3965 Toleranzen für Kegelradverzahnungen 1-4, ISO 1328, DIN 3990, ANSI B6.1-1968, AGMA 2001-C95, AGMA 908-B89/95, AGMA 2003-A86/88, AGMA 2005-B88 i inne.

Mitcalc obliczenia na przekładni zębatej

Przekładnia pasowa (dla większej ilość kół pasowych)

Obliczenia są stosowane do projektowania geometrycznego dla przekładni pasowych i łańcuchowych z większą ilością kół pasowych (max. 15).

– Obliczenie wymaganej długości pasa (łańcucha) przy użyciu znanej pozycji i średnicy kół łańcuchowych.
– Uzyskanie wymaganej długości pasa/łańcucha (tabela) za pomocą zmiany pozycji wybranego koła łańcuchowego.
– Obliczenie geometrii (kąt opasania, liczba zębów, odległość osi)
– Obliczanie promieniowej siły działającej na osie koła.

MITCalc – Obliczenia pomocnicze przekładni zębatych

Ten moduł zawiera dwa obliczenia pomocnicze do obliczeń uzębienia.

– Optymalizacja parametrów (wymiary, waga, objętość) poprzez podział przekładni na oddzielne pary uzębień z podwójną lub potrójną redukcją biegów przy użyciu przekładni zębatej
– Optymalizacja liczby zębów przekładni, by otrzymać dokładne przełożenie.

MITCalc – Przekładnia ślimakowa

Obliczenia są używane do projektowania geometrycznego i wytrzymałościowego konstrukcji oraz kontroli przekładni ślimakowej. Program rozwiązuje następujące zadania:

– Obliczenie wymiarów uzębienia.
– Automatyczne projektowanie z minimalnymi wymaganiami wejściowymi.
– Projektowanie dla wprowadzonych współczynników bezpieczeństwa
– Obliczanie pełnych parametrów geometrycznych.
– Obliczanie parametrów wytrzymałościowych, kontroli bezpieczeństwa.
– Projektowanie uzębienia w precyzyjnej odległości od linii środkowej
– Obliczenia pomocnicze (ciepło, projekt wału).
– Wsparcie systemów 2D i 3D

Obliczenia wykorzystują procedury, algorytmy i dane z norm ANSI, ISO, DIN, BS oraz specjalistycznej literatury.
Wykaz norm: ANSI/AGMA 6022-C93 (Revision of AGMA 341.02), ANSI/AGMA 6034-B92 (Revision of ANSI/AGMA 6034-A87), DIN 3996, DIN 3975-1, DIN 3975-2

MITCalc – Przekładnia planetarna

Obliczenia są wykorzystywane do projektowania geometrycznego i wytrzymałościowego oraz kontroli przekładni planetarnej o zębach prostych i spiralnych. Prędkość obrotowa poszczególnych elementów jest łatwa do określenia, w tym przekładni z dwoma stopniami swobody. Przekładnie mogą być projektowane dla wybranych czynników bezpieczeństwa.

Ponadto w obliczeniach projektowych można użyć wielu metod optymalizacji, takich jak wybór właściwych korekcji, aby wyrównać przesunięcie względne (minimalizując przesunięcie względne). MITcalc umożliwia wiele dodatkowych obliczeń, m.in projektowanie dokładnej szerokości między środkami , obliczenia wymiarów kontrolnych. Udostępnia również narzędzia do kreślenia dokładnego kształtu zębów. Wszystkie dane można stosować przy produkcji przekładni oraz przy tworzeniu dokładnego modelu 3D.

Pasy i łożyska

MITCalc – Łożyska toczne

Łożyska I (SKF), II (Inch), III (INA/FAG)

Ten moduł może być używany do wyboru, obliczenia i sprawdzenia łożysk tocznych. Oprogramowanie zapewnia rozwiązanie poszczególnych zadań:

– Wybór i kontrola odpowiedniego. Łożyska toczne I – Moduł ten zawiera bazę danych z około 10000 różnych łożysk tocznych firmy SKF we wszystkich podstawowych typach. Łożyska toczne II – Moduł ten zawiera bazę danych z około 5000 łożysk tocznych firmy RBC Bearings, Nice Ball Bearing, General Bearing Company, New Hampshire Ball Bearing, NMB USA Inc., MRC Bearing Group, Fafnir Bearings Company, Torrington Company, Timken Company, Barden Precision Bearing, McGill Manufacturing Co. Inc., NTN
Bearing Corporation and INA USA Corporation. Łożyska toczne III – Moduł ten zawiera bazę danych z 5000 różnych łożysk tocznych firmy INA/FAG we wszystkich podstawowych typach.
– Obliczanie podstawowych parametrów łożska (trwałość, statystyczny współczynnik bezpieczeństwa itd.).
– Obliczanie skorygowanej trwałości łożyska wg nowej metodologii ISO 281.
– Obliczenie obciążenia pary łożysk stożkowych lub pary łożysk kulkowych skośnych
– Wsparcie systemu 2D i 3D CAD

MITCalc – Pasy zębate

Obliczenia są wykorzystywane do projektowania geometrycznego i sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji przekładni z pasami zębatymi.
– Wybór typu pasa o odpowiedniej mocy wyjściowej.
– Wybór optymalnej przekładni alternatywnej pod względem mocy, geometrii i masy.
– Opcja projektowania niestandardowej przekładni
– Obliczenie wszystkich wymaganych parametrów geometrycznych i wytrzymałościowych
– Obliczenia parametrów mocy i obciążenia osi
Obliczenia wykorzystują procedury, algortmy i dane z ANSI, RMA, ISO, DIN, BS i podstawowychdokumentów z katalogów firm ContiTech(r) i Gates Rubber Company(r). Baza danych pasów zawiera 20 najczęściej używanych typów pasów zębatych.
Wykaz norm: Pasy synchroniczne ANSI/RMA IP-24, 1983; DIN 7721; DIN ISO 5296; ISO 5295; ISO 5294

Co jeszcze?

Oprócz powyższych obliczeń, dokumentacja zawiera także kilka innych pomocniczych obliczeń (obliczenie lepkości smaru, obliczenia dla łożysk obciążonych zmiennym obciążeniem, obliczenia dopuszczalnej prędkości łożyska). Program ten wykorzystuje dane, procedury, algorytmy i inne informacje z literatury specjalistycznej, katalogów łożysk tocznych SKF, ISO, ANSI, SEA oraz innych źródeł.

MITCalc – Pasy klinowe

Obliczenia wykorzystywane są do projektowania geometrycznego i sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji przekładni przy użyciu pasów klinowych.
– Obliczenia dla 2 lub 3 kół pasowch
– Automatyczne projektowanie procesu z minimalnymi wymaganiami wejściowymi.
– Projektowanie i obliczanie parametrów geometrycznych (średnice kół pasowych, odległości osi, długości pasa)
– Obliczenia parametrów wytrzymałościowych (moc przenoszona przez pas, liczba pasów, wydajność itd.)
– Obliczenie warunków sił (siła naprężająca, siła osiowa obciążająca koła, itd.)
Obliczenia wykorzystują procedury, algorytmy oraz dane z podstawowych dokumentów i norm ANSI, RMA, DIN, BS, oraz podstawowych dokumentów z katalogów firm CONTITECH (r) i Gates Rubber Company (r).
Wykaz norm: Wąski pas klinowy ANSI/RMA IP-22; Klasyczny pas klinowy ANSI/RMA IP-20; Zespolone pasy klinowe ANSI/RMA IP-23; DIN 7753; DIN 2211; DIN 2215; ISO 4184

MITCalc – Łańcuchy rolkowe

Arkusz wykorzystywany jest do obliczania, doboru parametrów i wymiarowania elementów przekładni łańcuchowej.
– Wybór mocy odpowiedniego typu łańcucha
– Wybór optymalnej przekładni alternatywnej w zakresie mocy, geometrii i wagi.
– Obliczenie parametrów geometrycznych, wytrzymałościowych, operacyjnych oraz współczynnika bezpieczeństwa
– Obliczenie parametrów mocy i obciążenia osi.
Aplikacja zawiera odpowiednią bazę danych łańcuchów rolkowych. Oliczenia wykorzystują dane, procedury, algorytmy i dane z ANSI/ASME, ACA (American Chain Association) ISO, DIN, BS i JIS.
Wykaz norm: ANSI/ASME B29.1M (Dec2001), ANSI/ASME B29.3, DIN 8187, DIN 8181, DIN 8181, DIN 8.164, DIN 8150, ISO R606, ISO 1275, BS 228, JIS B1801, JIS B1803.

Mitcalc obliczenia na łożyskach

Połączenia i sprężyny

Sprężyny skrętne

Kalkulacja jest stosowana do określenia geometrii i wytrzymałości konstrukcji cylindrycznych spiralnych sprężyn skrętnych wykonanych z drutów i prętów o przekroju kołowym, formowanych na zimno, obciążone statycznie lub cyklicznie.
– Automatyczne projektowanie sprężyny.
– Wybór optymalnej geometrii sprężyny pod względem wytrzymałości, geometrii i wagi.
– Statyczne i dynamiczne sprawdzenie wytrzymałości.
– Obliczenie siły roboczej przy znanych wymiarach produkcyjnych i montażowych.
– Obliczenie wymiarów montażowych przy znanych parametrach obciążających i produkcyjnych.
– Aplikacja zawiera spis powszechnie stosowanych materiałów sprężystych zgodnie z ISO, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS i inne.
Obliczenia oparte są na danych, procedurach i algorytmach z literatury specjalistycznej oraz norm EN 13906-2 i DIN 2088.

Sprężyny naciągowe

Kalkulacja jest stosowana do określenia geometrii i wytrzymałości konstrukcji cylindrycznych sprężyn śrubowych naciągowych wykonanych z drutów i prętów o przekroju kołowym, formowanych na zimno, obciążonych statycznie.
– Automatyczne projektowanie spreżyny.
– Wybór optymalnej alternatywy sprężyny z uwagi na wytrzymałość, geometrię i wagę.
– Sprawdzenie wytrzymałości sprężyny.
– Obliczenie sił roboczych przy znanych wymiarach produkcyjnych i montażowych.
– Obliczenie wymiarów montażowych przy znanych parametrach obciążających i produkcyjnych.
– Aplikacja zawiera spis powszechnie stosowanych materiałów sprężystych zgodnie z ISO, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS i inne.
Obliczenia oparte są na procedurach i algorytmach z literatury specjalistycznej oraz norm EN 13906-2, DIN 2089-2, DIN 2097.

Połączenie śrubowe

Moduł stosowany do obliczeń i doboru oraz kontroli wytrzymałościowej mechanizmu połączeń śrubowych w warunkach obciążeń statycznych lub zmęczeniowych działających w osi śruby, płaszczyźnie łączonych elementów lub ich kombinacji.

– Automatyczne projektowanie połączeń śrubowych standardowej konstrukcji.
– Obliczenia i sprawdzenie połączeń wyposażonych w specjalne uchwyty.
– Projektowanie wymaganego zamocowania połączenia sprężonego i przyłożenia momentu obrotowego.
– Obliczenie warunków sił obciążonego obciążenia.
– Statyczne i dynamiczne sprawdzenie wytrzymałości
– Aplikacja zawiera spis powszechnie stosowanych materiałów śrub zgodnie z ISO, SAE and ASTM, oraz wybór materiałów połączonych ze sobą części zgodnie z AISI/SAE, DIN, BS, AF i inne.

Obliczenia wykorzystują procedury, algorytmy i dane z literatury specjalistycznej oraz norm ANSI, ISO, DIN.
Wykaz norm: ANSI B1.1, ANSI 273, ANSI B18.2.1, ANSI B18.2.2, ANSI B18.3, ANSI B18.6.2, ANSI B18.6.3, ANSI B18.22.1, ISO 273, ISO 1207, ISO 4016, ISO 4032, ISO 4035, ISO 4762, ISO 8738, VDI 2230.

Sprzężenie wałów z piastami

Kalkulacja jest przeznaczona do obliczania sprzężeń wałów z piastami o cylindrycznej powierzchni styku za pomocą połączeń wciskowych i zaciskowych. Aplikacja zawiera rozwiązania następujących zadań:
– Określenie siły wtłaczania, ewentualnie skurczenie połączenia
– Obliczenie połączeń zaciskowych z piastą rozciętą jednostronnie i obustronnie.
– Sprawdzenie wytrzymałości zaprojektowanych łączników
– Sprawdzenie luzu spowodowanego przez dodatkową siłę promieniową z momentem zginającym
– Sprawdzenie luzu przy określonej temperaturze.

Obliczenie oparte są na danych, procedurach, algorytmach z literatury specjalistycznej oraz norm ANSI, ISO, DIN i inne. Wykaz norm: ANSI B4.1, ISO 286, DIN 7190

Sprężyny dociskowe

Kalkulacja jest stosowana do określenia geometrii i wytrzymałości konstrukcji cylindrycznych sprężyn śrubowych dociskowych wykonanych z drutów i prętów o przekroju kołowym, formowanych na zimno, obciążonych statycznie lub zmęczeniowo.
– Automatyczne projektowanie sprężyny
– Wybór optymalnej alternatywy sprężyny z uwagi na wytrzymałość, geometrię i wagę.
– Statyczne i dynamiczne sprawdzenie wytrzymałości.
– Obliczenie sił roboczych wybranych wymiarów zespołu.
– Obliczenie wymiarów instalacyjnych dla znanych parametrów obciążających i produkcyjnych sprężyny.
– Aplikacja zawiera spis powszechnie stosowanych materiałów sprężystych zgodnie z ISO, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS i inne.
Aplikacja jest oparta na procedurach, algorytmach i danych z literatury specjalistycznej oraz norm EN 13906-1, DIN 2089-1, DIN 2095.

Połączenie kołkowe

Kalkulacja przeznaczona jest dla geometrii konstrukcyjnej i sprawdzenia wytrzymałości połączeń kołkowych i sworzniowych.

Program MITcalc używany jest do rozwiązywania następujących zadań:

– projektowanie kołków do mocowania sprężyn

– projektowanie połączeń zabezpieczonych kołkami

– projektowanie sworzeń w prętach i tulejach

– projektowanie kołka promieniowego dla połączenia piasty z wałem

– projektowanie kołków wzdłużnych dla połączenia piasty z wałem

– projektowanie sworznia dla obrotowego połączenia strzemiona z prętem, sprawdzenie wytrzymałości zaprojektowanych sprzężeń. Program zawiera tabele wymiarowe dla kołków i sworznia zgodnie z ANSI, ISO, DIN, BS, JIS i CSN and oraz wsparcie systemu CAD 2D.

Połączenia wałów

Moduł przeznaczony jest do projektowania i obliczeń wytrzymałościowych połączeń kształtowych piasty z wałem.

– Połączenia wpustowe pryzmatyczne.
– Połączenia wpustowe Woodruff’a
– Połączenia wielowypustowe o zarysie prostokątnym
– Połączenia wielowypustowe o zarysie ewolwentowym.
– Sprawdzenie wytrzymałości zaprojektowanych sprzężeń
– Aplikacja zawiera tabelę wpustów i wypustów zgodnie z ISO, SAE, DIN, BS, JIS i CSN.
Wykaz norm: ANSI B17.1, ANSI B17.2, ANSI B92.1, ANSI B92.2M, ISO R773, ISO 14, ISO 4156, DIN 6885, DIN 6888, DIN 5464, DIN 5471, DIN 5472, DIN 5480, BS 4235, BS 6, JIS B 1301, CSN 02 2562, CSN 30 1385, CSN 01 4942, CSN 4950

Połączenie spawane

Kalkulacja przeznaczona jest do projektowania geometrycznego i kontroli naprężeń połączeń spawanych konstrukcji maszyn ze stali węglowej obciążonych statycznie. Program umożliwia projektowanie ponad 50 najczęstszych typów połączeń spawanych, narażonych na różne kombinacje obciążeń. Połączenia składające się ze spoin czołowych, spoin pachwinowych, spoin punktowych, spoin otworowych okrągłych i podłużnych mogą być zaprojektowane i sprawdzone. Program oferuje około 700 stali węglowych odpowiednich do spawania pod numerem norm materiałowych i tabele wymiarów dla wielu profili stalowych pod wieloma standardami.

MITCalc – Sprężyny (15 typów)

Kalkulacja używana jest do projektowania geometrycznego i wytrzymałościowego sprężyn metalowych różnych typów, obciążonych statycznie lub dynamicznie. Program rozwiązuje zadanie takie jak:
– Projektowanie geometryczne i obliczanie parametrów cyklu pracy dla materiałów sprężystych dla następujących typów:
2.0 – Sprężyny śrubowe walcowe naciskowe z prętów okrągłych
3.0 – Sprężyny śrubowe walcowe naciskowe z prętów prostokątnych
4.0 – Sprężyny śrubowe stożkowe naciskowe z prętów okrągłych
5.0 – Sprężyny śrubowe stożkowe naciskowe z prętów prostokątnych
6.0 – Sprężyny talerzowe
7.0 – Sprężyny śrubowe walcowe naciągowe – rozciągowe z prętów okrągłych
8.0 – Sprężyny śrubowe walcowe naciągowe – rozciągowe z prętów prostokątnych
9.0 – Sprężyny spiralne płaskie
10.0 – Sprężyny śrubowe walcowe skrętowe z prętów okrągłych
11.0 – Sprężyny śrubowe walcowe skrętowe z prętów prostokątnych
12.0 – Drążek skrętny sprężynujący o przekroju okrągłym
13.0 – Drążek skrętny sprężynujący o przekroju prostokątnym
14.0 – Sprężyny płytkowe o stałym profilu
15.0 – Sprężyny płytkowe z profilu parabolicznym
16.0 – Laminowane resory piórowe
– Statyczne i dynamiczne sprawdzenie wytrzymałości.
Aplikacja zawiera spis powszechnie stosowanych materiałów sprężystych zgodnie z EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS, UNI, SIS, CSN i inne.
Obliczenie oparte są na procedurach, algorytmach i danych z literatury specjalistycznej oraz norm EN 13906, DIN 2088, DIN 2089, DIN 2090, DIN 2091, DIN 2092, DIN 2093, DIN 2095, DIN 2096, DIN 2097.

Sprężyny skrętne

Kalkulacja jest stosowana do określenia geometrii i wytrzymałości konstrukcji cylindrycznych spiralnych sprężyn skrętnych wykonanych z drutów i prętów o przekroju kołowym, formowanych na zimno, obciążone statycznie lub cyklicznie.
– Automatyczne projektowanie sprężyny.
– Wybór optymalnej geometrii sprężyny pod względem wytrzymałości, geometrii i wagi.
– Statyczne i dynamiczne sprawdzenie wytrzymałości.
– Obliczenie siły roboczej przy znanych wymiarach produkcyjnych i montażowych.
– Obliczenie wymiarów montażowych przy znanych parametrach obciążających i produkcyjnych.
– Aplikacja zawiera spis powszechnie stosowanych materiałów sprężystych zgodnie z ISO, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS i inne.
Obliczenia oparte są na danych, procedurach i algorytmach z literatury specjalistycznej oraz norm EN 13906-2 i DIN 2088.

Pozostałe moduły

MITCalc – Płyty (kołowe, pierścieniowe, prostokątne)

Obliczenie te dotyczą ugięcia, naprężenia i zmienności sił w obciążanych płytach. Kalkulacja jest przeznaczona do płytek, które są płaskie, jednorodne, o tej samej grubości i wykonane z jednego materiału. Płyty mogą być kołowe, pierścieniowe i prostokątne. Obciążane są równomiernie (lub nierównomiernie) na całej powierzchni (lub jej części) lub przez siły rozmieszczone na okręgu. Aplikacja obejmuje wiele wykresów wszystkich obliczonych kształtów i zapewnia minimalną grubość płyty oraz maksymalne jej obciążenie.

MITCalc – Projekt, Wyszukiwanie obliczeń

Większość informacji zawiera jednolity nagłówek:
– Ujednolica wygląd i poprawia orientację drukowanych danych wyjściowych
– Utrzymuje jednolite informacje na temat przeprowadzonych obliczeń i umożliwia ich skuteczne zarządzanie.
– Umożliwia szybkie pobieranie jakichkolwiek obliczeń za pomocą dostarczonego narzędzia “Szukaj obliczeń”.
Wyszukiwanie obliczeń :
W przypadku bardziej intensywnego wykorzystania obliczeń, objętość pliku *.xls z różnych rozwiązań lub plików określonych dla poszczególnych projektów będą coraz większe. To narzędzie jest przeznaczone dla prostego odczytu danych i łatwą orientację wśród plików obliczeń * .xls i umożliwia:
– Przeszukiwanie struktury katalogów w tym ukrytych podkatalogów.
– Przekazywanie wszystkich informacji z nagłówków obliczeniowych w odpowiednio ułożone tabele.
– Prostą filtrację i wyszukiwanie zgodnie z wprowadzonymi parametrami.
– Szybkie otwarcie wybranego pliku.

MITCalc – Formuły techniczne

Excel zawiera rozwiązania do kilkudziesięciu podstawowych formuł fizyki, technologii i inżynierii mechanicznej. Pomoc, zdjęcia jak również duży wybór tabel z wartościami różnych współczynników i właściwościami materiałów są dostępne. Następujące problemy są rozwiązywane:

– Charakterystyka brył (objętość, powierzchnia, waga, moment bezwładności)
– Ruch prostoliniowy (prędkość, przyspieszenie, tor ruchu, czas, siła, energia….)
– Ruch obrotowy (prędkość, przyspieszenie, tor ruchu, czas, siła, energia…)
– Rozszerzalność cieplna (wzdłużna, sześcienna)
– Tarcie (toczne, liny, pasy)
– Projektowanie pojemności silnika (pompa, dmuchawa, dźwig, żuraw)

MITCalc – Skorupy – Odkształcenia i naprężenia powłok obrotowych

Kalkulacja dotyczy rozwiązań zbiorników ciśnieniowych i ich komponentów. Umożliwia obliczenia wytrzymałościowe rur lub powłok walcowych, stożkowych, sferycznych cienkościennych i grubościennych poddanych działaniu ciśnienia wewnętrznego lub zewnętrznego. Program przeznaczony jest do jednorodnych powłok o jednakowej grubości i wykonanych z jednego materiału. Aplikacja umożlia także rozwiązanie dla dwóch powłok o różnych parametrach (grubość, materiał, wymiary).

Analiza tolerancji liniowych łańcuchów wymiarowych

Program przeznaczony jest do analizy toleracji liniowej (1D) łańcucha wymiarowego. Rozwiązuje problemy takie jak:

– Analiza tolerancji, synteza i optymalizacja łańcucha wymiarowego przy użyciu arytmetyki metody “WC” (Worst case), ewentualnie “RSS” (Root Sum Squares).
– Analiza łańcucha wymiarowego zdeformowanego na skutek zmian temperatury.
– Rozszerzona statystyczna analiza łańcucha wymiarowego przy użyciu metody “6 Sigma”.
Analiza tolerancji łańcucha wymiarowego podczas selektywnego montażu, w tym optymalizacja liczby złożonych produktów. Wszystkie rozwiązane zadania umożliwiają prace ze standardowymi wartościami tolerancji zarówno w zakresie projektowania i optymalizacji łańcucha wymiarowego.

MITCalc – Analiza łańcuchów wymiarowych

Oba programy są dostępne dla analizy liniowego, 2D i 3D łańcucha wymiarowego, który oprócz podstawowej analizy,
(WC, RSS, Monte Carlo…) zawiera także rozwiązanie niektórych szczególnych spraw, jak analiza łańcucha wymiarowego zdeformowanego na skutek zmian temperatury i określenia toleracji dla selektywnego montażu.

Mitcalc obliczenia mechaniczne i techniczne w Excelu

MITCalc – Tolerancje

Kalkulacja ta zawiera tabele i oblicznia do łatwego dopasowania części i określenie ich tolerancji i odchyłek.
– Wybór odpowiednich części maszyn zgodnie z międzynarodową normą ISO 286.
– Określenie toleracji wymiarowych i odchyłek części zgodnie z międzynarodową normą ISO 286.
– Wybór preferowanych części maszyn i określenie ich tolerancji wymiarowych i odchyłek zgodnie z ANSI B4.1.
– Określenie dopuszczalnych odchyłek wymiarów liniowych i kątowych zgodnie z ISO 2768.
– Automatyczne projektowanie odpowiedniego luzu.
Obliczenia wykorzystują procedury, algorytmy, dane z literatury specjalistycznej i norm ANSI, ISO, DIN i inne. Wykaz norm: ANSI B4.1, ANSI B4.2, ISO 286, ISO 1829, ISO 2768, EN 20286, JIS B0401.

Analiza tolerancji łańcucha wymiarowego 2D i 3D

Program przeznaczony jest dla analizy tolerancji dwuwymiarowej (2D) i trójwymiarowej (3D) łańcucha wymiarowego. program rozwiązuje następujące problemy:
– Analiza tolerancji łańcucha wymiarowego używając metody “WC”
– Analiza tolerancji łańcucha wymiarowego używając metody “Monte Carlo” .

Przy projektowaniu łańcucha wymiarowego, program MITcalc umożliwia pracę ze standardowymi wartościami tolerancji.

Dane, metody, algorytmy i informacje z profesjonalnej literatury oraz ANSI, ISO, DIN i inne normy zostały użyte przy obliczeniach.
Wykaz norm: ANSI B4.1, ISO 286, ISO 2768, DIN 7186

MITCalc – Konwersja jednostek, tabele

Oprócz wszystkich obliczeń, MITCalc zawiera także wiele porównan i konwersji tabel.

– Konwersja jednostek. Ta tabela umożliwia konwersję różnych jednostek z różnych systemów jednostkowych. Umożliwia to także konwersję przekładni (moduł, mm, cale), chropowatość, twardość materiału i materiałowe atuty.
– Tabele współczynników bezpieczeństwa. Niektóre powszechnie używane teorie i tabele do wyznaczania współczynników bezpieczeństwa odpowiadających za pewne warunki projektowe.
– Tabela porównawcza przekładni. Odpowiednia ilość informacji umożliwia szybki wybór odpowiedniego i optymalnego rodzaju przekładni o stałym przełożeniu.
– Tabela porównawcza połączeń wałów. Przy wyborze typu połączenia wału z piastą, tabela ta może być bardzo przydatna. Porównuje podstawowe właściwości poszczególnych typów połączeń.

Dlaczego MS Excel jest używany?

Historia programu

Pierwszy arkusz kalkulacyjny został stworzony w 1980 roku, a w 1979 – Visicalc). Obecnie zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych jest bardzo popularne z powodu łatwego i szybkiego stosowania ich do różnego typu obliczeń, nawet tych bardzo skomplikowanych.

Początkowo arkusze kalkulacyjne stosowano głównie w dziedzinie ekonomii, statystyce i obliczeniach finansowych, obecnie jednak wykorzystywane są powszechnie jako uniwersalne niemalże w każdym obszarze wymagającym obliczeń technicznych.

Microsoft Excel jako jednen z najlepszych arkuszy kalkulacyjnych zapewnia szeroki zakres opcji i modyfikacji. Użytkownik może wykorzystywać m.in. elementy sterujące, język programowania, formatowanie tabel. To predestynuje MS Excel do stosowania go w obliczeniach inżynierskich, przemysłowych i technicznych.

Podstawowe zalety programu:

• Ogólna znajomość Excel’a, miliony użytkowników, aplikacje wieloplatformowe (Windows, Apple).

• Interfejs użytkownika – Excel umożliwia tego typu zadania, by zaprojektować naturalne środowisko użytkownika.

• Otwarte rozwiązanie – Użytkownik może w prosty sposób modyfikować lub rozszerzać obliczenia zgodnie z własnymi potrzebami.

• Kompleksowe rozwiązanie – integracja kilku obliczeń (nawet w oddzielnych tabelach) umożliwia szybkie przygotowanie rozwiązania do złożonych zapisów – dopasowane rozwiązania.

• Udostępnianie danych – szereg programów (w tym systemy CAD) mogą współpracować bezpośrednio z tabelami Excel’a.

• Komunikacja – Prosty transfer danych – wysyłanie podręcznika zawiera także wysyłanie danych i procedury.

• Publikacja aktywności – łatwe publikowanie wyników w Internecie lub Intranecie, proste modyfikacje raportów drukowanych.

Video przewodniki MITcalc

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź i zasubskrybuj nasz kanał!