fbpx

ZW3D moduł Symulacje – poznaj go lepiej

zw3d_symulacje_modul

Najnowszy moduł Simulation w ZW3D już dostępny! Analiza wytrzymałościowa w programie 3D CAD

Czy wiedzieliście, że najnowsza wersja oprogramowania CAD/CAM ZW3D posiada nowy moduł, a jest to moduł Simulation. Dzięki niemu będziecie mogli wykonywać analizy, co znacznie przyspieszy czas waszej pracy z oprogramowaniem. Już teraz twórzcie szybciej projekty przy pomocy niezwykle wydajnego modułu Symulacje. Poznajcie go lepiej!

ZW3D simulation - nowy moduł

Do czego służą symulacje w ZW3D?

ZW3D Simulation jest modułem do analizy za pomocą metody elementów skończonych, który został zintegrowany z platformą ZW3D. Jest to narzędzie dla inżynierów przeznaczone do statycznej, modalnej, dynamicznej oraz termicznej analizy konstrukcji. Dzięki niemu możliwe jest wykonanie analizy wytrzymałościowej wybranego produktu oraz zweryfikowanie czy działa on w poprawny sposób. W połączeniu z oprogramowaniem ZW3D stanowi on zintegrowane środowisko programistyczne służące do projektowania, symulacji oraz wytwarzania. Eliminuje on bariery związane z interakcją danych, skraca cykl rozwojowy produktu oraz zdecydowanie zwiększa wydajność oprogramowania.

Analiza konstrukcji w ZW3D Symulacje

zw3d simulation analiza konstrukcji

Zapewnia następujące typy analiz: liniową i nieliniową statykę, wyboczenie, a także liniową i nieliniową analizę dynamiczną, pozwala także
na analizę modalną i harmoniczną. Wszystkie typy analiz przeprowadzone są w celu weryfikacji uzyskanych naprężeń, przemieszczeń i
odkształceń produktu pod działaniem obciążenia zewnętrznego – sprawdzenie wytrzymałości, sztywności i stabilności konstrukcji.

  • Wspomaganie symulacji konstrukcji obciążonych statyczne
  • Wspomaganie analizy charakterystyki drgań konstrukcji w celu uniknięcia zjawiska rezonansu
  • Wspomaganie symulacji konstrukcji pod działaniem siły

 

Analiza przepływu ciepła w ZW3D Symulacje

zw3d symulacja analiza przeplywu cieplaZapewnia analizę termiczną w stanie ustalonym i przejściowym, dokładną symulację przewodzenia, konwekcji i promieniowania cieplnego, tak aby projekt konstrukcyjny spełniał wymagania dotyczące przewidywanych warunków termicznych.

  • Wspomaganie symulacji stabilnych lub zmiennych w czasie obciążeń termicznych produktów
  • Zapewnienie wymaganych warunków termicznych produktów i skrócenie cyklu rozwoju produktu

Najważniejsze cechy i funkcje ZW3D Simulation

1. Drzewo nawigacji dla przejrzystego procesu analizy

Przejrzyste i zwięzłe drzewo nawigacji po procesach, od góry do dołu, łatwe do nauki i obsługi.
• Drzewo nawigacji po procesach jest logiczne, co zmniejsza koszty nauki
• Wysoka koordynacja z paskiem wstążki, elastyczna i wygodna obsługa

2. Potężne możliwości siatki

Udostępnia różne typy siatek i lokalne funkcje sterowania siatką oraz może wykonywać wysokiej jakości podział siatki metodą elementów skończonych dla modeli produktów.
• Obsługa siatek 1D, 2D i 3D
• Lokalna kontrola siatki za pomocą krawędzi, powierzchni i bryły w celu zwiększenia dokładności analizy
• Obsługa zgodnego generowania siatki dla wspólnych węzłów oraz generowania siatki dla modeli złożonych z wielu podmiotów

3. Inteligentna i szybka kontrola przetwarzania wstępnego

Przed rozpoczęciem obliczeń symulacyjnych dostępna jest funkcja inteligentnego sprawdzania za pomocą jednego przycisku ustawień, w tym parametrów materiałów, atrybutów jednostek, definicji granic, kontroli siatki i innych, co pozwala na wcześniejsze sprawdzenie błędów projektu i zwiększenie wydajności analizy.

4. Dokładne wyniki analizy symulacyjnej

Metoda elementów skończonych jest stosowana do wspomagania technik rozwiązywania wielu macierzy, nieliniowych algorytmów iteracyjnych oraz metody rozwiązywania dynamiki w stanach przejściowych. Wyniki symulacji są zgodne z międzynarodowym benchmarkiem NAFEMS.
• Techniki rozwiązywania macierzy: (1) Metody bezpośrednie i iteracyjne dla równań liniowych o dużej skali; (2) metoda Lanczosa dla problemów z wartościami własnymi.
• Nieliniowe algorytmy iteracyjne: Pełna metoda Newtona-Raphsona i ulepszona metoda Newtona- -Raphsona, metoda Newtona-Raphsona, technika automatycznego zwiększania kroku czasowego.
• Rozwiązanie dynamiki liniowej: Bezpośrednie całkowanie i superpozycja modalna

5. Szczegółowe wyświetlanie wyników post-processingu

Zróżnicowana prezentacja wyników post-processingu zapewnia inżynierom intuicyjną analizę wyników, pomagając im w bardziej efektywnej ocenie i optymalizacji projektów. W module zawiera się obsługa:
• Obrazu chmury i funkcji częściowego wyświetlania, umożliwiająca bezpośrednie przeglądanie wyników symulacji.
• Funkcji animacji i wykrywania w celu wyświetlania trendu deformacji oraz maksymalnych/ minimalnych wartości
• Formatu Word lub PDF w celu zapisywania raportów z analizy

6. Z integrowane rozwiązanie CAD/CAE

Modelowanie produktu i analiza symulacyjna w tym samym środowisku może znacznie zmniejszyć nakład pracy związany z przetwarzania modeli i transformacji danych, a także ułatwia inżynierom szybkie projektowanie produktów, które spełniają rzeczywiste potrzeby.
• Modelowanie parametryczne, szybka budowa modeli geometrycznych
• Bezproblemowa integracja danych CAD i CAE, co znacznie zwiększa wydajność projektowania
• Niższe koszty nauki, łatwiejsze do opanowania dla inżynierów

Wypróbuj ZW3D!    Rozwiń

    program 3d symulacje