fbpx

Volumill w ZW3D – technologia HSM teraz w Twoim ulubionym programie

volumill

Volumill w ZW3D – technologia HSM teraz w Twoim ulubionym programie

Technologia frezowania HSM z angielskiego to High Speed Miling. W praktyce polega ono na wykonywaniu obróbek z dużymi posuwami przy jednoczesnym wykorzystaniu jak największej długości roboczej danego narzędzia. Dla wykonania takiej operacji potrzebna jest odpowiednia technologia, którą w ZW3D CAD/CAM zapewni Volumill – uznany i ceniony moduł wspierający technologię HSM.

Volumill jest dodatkiem do ZW3D CAD/CAM. Zapewnia on szereg możliwości i korzyści dla użytkownika.

Volumill dłuższa żywotność narzędzi

Po lewej zwykla obróbka zgrubna, a po prawej obróbka zgrubna Volumill w ZW3D

Volumill porównanie obróbek zgrubnych

VoluMill to frezowane ze stałym kątem opasania narzędzia

Narzędzia podczas obróbki styka się z materiałem, kąt styku nazywany jest stałym kątem opasania narzędzia. W klasycznych obróbkach jest on zmienny co prowadzi do nierównomiernego obciążenia narzędzia. Teraz, dzięki dodatkowi VoluMill, kąt opasania w całym zakresie obróbki jest stały i zależny od parametrów technologicznych wybranych w operacji. Zapewnia to płynną, gładką ścieżkę bez ostrych zmian kierunków poruszania się narzędzia. Dodatkowo narzędzie jest stale obciążone w całym zakresie obróbki, dzięki czemu jest mniej zużywane – przekłada się to bezpośrednio na żywotność narzędzi. Oprócz tego czas wykonania operacji ulega znacznemu skróceniu, ponieważ użytkownik może frezować ze znacznie większymi prędkościami.

Volumill w ZW3D CAD/CAM dla 3-osi

Moduł technologiczny w VoluMill

Zintegrowany moduł technologiczny może automatycznie dobrać parametry prędkości, posuwów, grubości wióra czy kroku w dół w zależności od tego na którym zależy użytkownikowi. Są one uzależnione są między innymi od kształtu narzędzia, rodzaju obróbki, rodzaju materiału czy jego twardości. Łatwość definicji i intuicyjność pozwala na szybkie generowanie poprawnych z punktu widzenia technologii ścieżek narzędzia.

Volumill w ZW3D CAD/CAM to najlepsze rozwiązanie do programowania ścieżek narzędzia dla wszelkiego rodzaju materiałów. Dzięki zaawansowanej technologii i skróceniu czasów dla tworzenia ścieżek narzędzia oraz czasu trwania operacji użytkownik zaobserwuje 50% wzrost produktywności.

Korzyści z zastosowania Volumill w ZW3D CAD/CAM:

  • Redukcja czasu trwania operacji do 70%,
  • Redukcja czasu programowania do 30%,
  • Wydłużony czas pracy narzędzia do 800%,
  • Automatyczny dobór parametrów obróbki dzięki modułowi technologicznemu,
  • Intuicyjne programowanie CAM.

Obróbka detalu aluminiowego 6061 w module Volumill z ZW3D

Volumill obróbka detalu aluminiowego

Volumill – przykład wykorzystania przy obróbce detalu z aluminium 6061:

Przed użyciem Volumill Po użyciu Volumill
Czas pracy maszyny: 38.76  minut Czas pracy maszyny : 7.92 minut
Narzędzie: D10R0 Narzędzie: D10R0
Obroty: 10000 obr/min Obroty: 10000 obr/min
Posuw: 3000 mm/min Posuw: 5000 mm/min
Krok w XY: 5mm Krok w XY: 1.5mm
Krok w Z: 1mm Krok w Z: 20mm