fbpx

ZW3D CAD/CAM – dodatkowa płaszczyzna i szkic pod kątem.

ZW3D CAD/CAM. Wstawianie szkicu 2d na płaszczyźnie

ZW3D CAD/CAM – dodatkowa płaszczyzna i szkic pod kątem.

W poniższym artykule zostanie omówiony temat dodatkowego wsparcia użytkownika ZW3D CAD/CAM w wstawianiu dodatkowej płaszczyzny. Czy zdarzało się, że uzyskanie odpowiedniego wyciągnięcia, bądź przecięcia na podstawie istniejących płaszczyzn na modelu było niemożliwe? Jak przyśpieszyć ten proces w ZW3D CAD/CAM? Dowiesz się zapoznając się z tekstem poniżej.

Funkcjonalność ta wspiera użytkownika w tych operacjach, które jako dane wejściowe wykorzystują punkt, płaszczyznę lub ścianę. Przejdźmy do operacji Płaszczyzna z zakładki Operacje. Po wybraniu tej operacji użytkownik ZW3D może wprowadzić nową płaszczyznę przez wskazanie na ekranie punktu, ściany lub płaszczyzny bazowej:

Rysunek 1. Polecenie płaszczyzna.

ZW3D CAD/CAM. Narzędzie płaszczyzna

Następnie gdy już została stworzona nowa płaszczyzna można wstawić na niej szkic 2D.

Rysunek 2. Wstawianie szkicu 2D na płaszczyźnie.

ZW3D CAD/CAM. Wstawianie szkicu 2d na płaszczyźnie

Po wyborze polecenie Płaszczyzna użytkownik może skorzystać z kilku opcji wstawienia nowej  płaszczyzny, w zależności od rozpatrywanego przypadku konieczny będzie wybór innej.

Rysunek 3. Dostępne opcje wstawiania nowej płaszczyzny.

ZW3D CAD/CAM. Dostępne opcje wstawiania nowej płaszczyzny

1. Płaszczyzna w ZW3D CAD/CAM

Jest to tak zwana inteligentna płaszczyzna, która automatycznie przykleja się do wskazanej ściany lub jest umieszczana wzdłuż wybranej krawędzi. Użytkownik ma możliwość zmiany wstępnej orientacji odległości odsunięcia, wybrania układu czy X punktu. Oprócz tego istnieje opcja pozwalająca na zmianę kątów X,Y i Z. W celach estetycznych jest dostępna opcja pozwalająca na wybranie koloru, stylu obramowania płaszczyzny.

Przykład wstawienia przez program płaszczyzny:

Rysunek 4. Płaszczyzna stworzona przez opcję Płaszczyzna.

ZW3D CAD/CAM. Płaszczyzna stworzona przez opcję płaszczyzna

2. 3 punktowa płaszczyzna w ZW3D CAD/CAM

Ta opcja pozwala na wybranie płaszczyzny za pomocą trzech punktów przechodzących przez nią, pierwszy wskazuje środek wstawianej płaszczyzny, a dwa pozostałe ustalają jej orientację w przestrzeni.

Rysunek 5. Wykorzystanie opcji 3 punktowa płaszczyzna.

ZW3D CAD/CAM. wykorzystanie opcji 3 punktowa płaszczyzna

3. XY, XZ, ZY płaszczyzna

Ta opcja pozwala szybkie wstawienie płaszczyzny równoległej do płaszczyzny XY, XZ lub ZY.

Rysunek 6. Przedstawienie opcji płaszczyzna XY, XZ, ZY.

ZW3D CAD/CAM. Przedstawienie opcji płaszczyzny xy xz zy

4. Widok płaszczyzny

Dzięki tej opcji możliwe jest wstawienie płaszczyzny, która jest zawsze „prostopadła do ekranu”.

Rysunek 7. Płaszczyzna utworzona poleceniem Widok płaszczyzny.

ZW3D CAD/CAM. Płaszczyzna utworzona poleceniem Widok płaszczyzny.

5. 2 elementy

Ostatnia opcja pozwala na stworzenie na przykład płaszczyzny równoległej do już istniejącej.

Rysunek 8. Wyznaczenie ściany symetrycznej do zaznaczonej ściany.

ZW3D CAD/CAM. Wyznaczenie ściany symetrycznej do zaznaczonej ściany.