fbpx

ZW3D – obróbka w dwóch zamocowaniach w jednym CAMie

Ścieżki narzędzi na 2 stronach detalu

Obróbka w dwóch zamocowaniach w jednym CAMie

Program ZW3D CAD/CAM umożliwia generowanie ścieżek dla różnych zamocowań detalu w jednym obiekcie CAM. Jest to możliwe dzięki zdefiniowaniu wielu baz obróbkowych. Na ich podstawie program ZW3D CAD/CAM rozpoznaje płaszczyzny obróbki (na podstawie kierunku osi Z bazy).

Zdefiniowane 2 bazy

Rysunek 1 Zdefiniowane 2 bazy

Ścieżki narzędzi na 2 stronach detalu

Rysunek 2 Ścieżki narzędzi na 2 stronach detalu

Widoczne ścieżki i bazy na detalu

Rysunek 3. Widoczne ścieżki i bazy na detalu

Bazę użytą do obróbek w jednym zamocowaniu koniecznie należy wskazać ponownie przy generowaniu kodu na maszynę.

Wskazanie bazy do generowania kodu

Rysunek 4 Wskazanie bazy do generowania kodu

Dużym ułatwieniem podczas tworzenia obróbek na kliku stronach detalu jest możliwość grupowania operacji w folderach w drzewie CAM. Dzięki temu zachowujemy dużą przejrzystość oraz niwelujemy możliwość pomyłki przy dodawaniu operacji do plików wyjściowych.

Foldery operacji

Rysunek 5 Foldery operacji

Definiując własne bazy możemy dodatkowo ustalać ich numery, co ma spore zastosowanie w produkcji seryjnej, gdzie zazwyczaj kolejne zamocowania mają ustalone numery baz.

Rysunek 6 Ustalony numer bazy

Numer bazy w G-kodzie

Rysunek 7 Numer bazy w G-kodzie

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas!
    Rozwiń