fbpx

ZW3D 2019 – nowe możliwości cz. 1

ZW3D CAD/CAM 2019 - najnowsze zmiany

ZW3D CAD/CAM 2019 – nowe możliwości w module CAD

W nowej wersji ZW3D CAD/CAM 2019 został wprowadzony szereg zmian poprawiających wydajność  i rozszerzających funkcjonalność już istniejących operacji. Nowa wersja programu zapewnia duży wzrost szybkości wykonywania operacji co jest szczególnie widoczne przy skomplikowanych kształtach i dużych złożeniach. Pojawiła się też wcześniej nie istniejąca opcja umożliwiająca tworzenie elastycznych podzespołów, co zapewnia bardziej intuicyjne projektowanie. Ulepszeniom zostały poddane tabele 3D BOM, biblioteka części, projektowanie form oraz elektrod. Zostały rozszerzone opcje tworzenia dokumentacji 2D między innymi wymiar symetryczny, czy nowy menadżer stylów. Drzewko historii także zostało poddane zmianą, program umożliwia grupowanie operacji. Pozwala to na łatwiejsze edytowanie operacji, a także polepszające przejrzystość.

Zwiększenie wydajności pracy w ZW3D CAD/CAM

Wydajność przy wyświetlaniu, obliczaniu oraz zaznaczaniu elementów jest większa niż w przypadku wersji 2018. Korzyści można zauważyć, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanymi kształtami i dużymi złożeniami. Poniżej znajduje się przykład wykonany przy użyciu polecenia Kopiuj. Wynik kopiowania ma 4480 kształtów i 98560 powierzchni.

zw3d 2019 porównanie kopiowania

Definiowanie przez użytkownika własnych operacji w ZW3D CAD/CAM 2019

ZW3D CAD/CAM 2019 umożliwia użytkownikom ponowne wykorzystanie własnych operacji, poprzez definiowanie ich we własnych bibliotekach. Wszystkie te operacje można znaleźć w nowej przeglądarce biblioteki.  Dzięki temu istnieje możliwość zmniejszania  powtarzania operacji, co upraszcza historię oraz poprawia przejrzystość projektowania.

zw3d nowa przeglądarka biblioteki

3D BOM

ZW3D CAD/CAM 2019 umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie właściwościami komponentu z poziomu złożenia 3D, co zapewnia przyspieszoną wydajność podczas projektowania produktu. Tabela 3D BOM:

 • Obsługuje zarówno komponenty jak i kształty,
 • Łatwe zarządzanie komponentami,
 • Dostosowywany szablon BOM,
 • Możliwość zmiany wartości atrybutów,
 • Eksportowanie Excela z szablonem,
 • Połączenie z 2D BOM.
zw3d tabela 3D BOM

Elastyczne złożenie w ZW3D CAD/CAM 2019

Domyślnie utworzony podzespół jest sztywny w Złożeniu, ale można go przekształcić w elastyczne, gdzie wszystkie poszczególne komponenty mogą poruszać się w ramach wcześniej zdefiniowanych wiązań. Umożliwia to łatwiejsze sprawdzenie ruchu całego złożenia. Projekt montażu złożenia w programie jest bardziej intuicyjny.

zw3d elastyczne złożenie

Nowa biblioteka części w ZW3D CAD/CAM 2019

ZW3D CAD/CAM 2019 umożliwia dodawanie nowych części do biblioteki, co zapewnia łatwy dostęp i ponowne użycie biblioteki części. Parametry można pobierać z excela lub konfigurować w ZW3D CAD/CAM.

zw3d 2019 nowa biblioteka części

Szkic 2D

ZW3D CAD/CAM 2019 wprowadza wiele nowych funkcji i ulepszeń w arkuszach 2D.

Pozwala na dodawanie:

 • Auto wymiarów,
 • Ulepszonych Balonów,
 • Wymiarów symetrycznych,
 • Ukrywanie komponentów złożenia,
 • Możliwa edycja atrybutów symbolu wykończenia powierzchni,
 • Zoptymalizowany menadżer stylu.
zw3d 2019 szkic 2D
zw3d 2019 szkic 2D
zw3d 2019 szkic 2D
zw3d 2019 szkic 2D

Projektowanie form w ZW3D CAD/CAM 2019

W wersji 2019 zostało dodanych wiele usprawnień przy projektowaniu form, między innymi:

 • Bardziej przejrzysty i stabilny kreator do tworzenia matrycy i stempla,
 • Nowa definicja podziału,
 • Więcej metod automatycznego tworzenia powierzchni podziału.
zw3d 2019 projektowanie form
zw3d 2019 projektowanie form

Zoptymalizowane narzędzie do tworzenia elektrody

Narzędzie do tworzenia elektrod zostało zoptymalizowane do wydajniejszej pracy poprzez:

 • Tryb do tworzenia półproduktów narzędzi opartych na kształcie lub złożeniu,
 • Możliwość dostosowywania szablonów,
 • Zoptymalizowaną adnotację wymiarów na rysunku,
 • Więcej predefiniowanych parametrów elektrody, takich jak zaokrąglenie wartości wymiaru,
 • Dodatkowe opcje konfiguracji rysunków.
zw3d 2019 narzędzie do tworzenia elektrod

Inne usprawnienia CAD w ZW3D CAD/CAM 2019

Zostały także dodane nowe funkcje poprawiające szybkość pracy, przejrzystość projektu oraz obsługę importu nowych formatów:

 • Szkic wewnętrzny, opcja ta pozwala na przyporządkowanie szkicu do operacji,
 • Nowy translator – zdolność do importu rysunków 2D z programów Solidworks i CATIA,
 • Nowe polecenia takie jak  Analiza podcięć czy Analiza wysokości,
 • Szyk / Lustro tworzy nowe elementy wraz z Wiązaniami.
zw3d 2019 inne usprawnienia