fbpx

Wyciągnięcie profilu pręta w ZW3D

cad zw3d

Wyciągnięcie profilu pręta w ZW3D

W poniższym artykule zostanie omówiony temat dodatkowego wsparcia użytkownika ZW3D CAD/CAM w operacjach wyciągnięcia pręta. Czy zdarzało się, że uzyskanie pożądanego kształtu profilu wyciągniętego po zadanej ścieżce stanowiło problem? Jak przyśpieszyć ten proces? Dowiesz się zapoznając się z tekstem poniżej.

 

Dzięki operacji Wyciągnięcie profilu pręta w zakładce Podstawowe kształty możliwe jest wykonanie elementu takiego jak np. profil pod przewody czy kabel o innym przekroju niż okrągły. Użytkownik może skorzystać z gotowych zarysów profili lub stworzyć nowy przy użyciu opcji dostępnych w szkicowniku.

wyciagniecie preta zw3d cad cam

Rysunek 1. Polecenie wyciągnięcie profilu pręta.

Przy wyborze polecenia Wyciągnięcie profilu pręta użytkownik może stworzyć profil, którego  ścieżka nie jest połączona z kształtem wyciąganego profilu. W ten sposób istnieje możliwość stworzenia nowego elementu na podstawie już istniejącego modelu. Operacja pozwala na wybranie ścieżki utworzonej przy pomocy Szkicu 3D lub zwykłego Szkicu.

cad w oprogramowaniu 3D

Rysunek 2. Dostępne opcje podczas wyciągnięcie profilu pręta.

cad oprogramowanie 3D

Rysunek 3. Profil stworzony operacją Wyciągnięcie profilu pręta przy pomocy ścieżki ze szkicu 2D.

cad zw3d

Rysunek 4. Profil uzyzkany przy pomocy ścieżki ze szkicu 3D.

Po zatwierdzeniu operacji widać efekt prac użytkownika na rysunkach nr 3 i 4, wymiary przekroju profilu można zmieniać w każdej chwili, a ścieżkę edytować.

Chcesz wypróbować ZW3D CAD/CAM w najnowszej wersji?

Wypełnij formularz poniżej!

volumill_obraz_1    Rozwiń