fbpx

Rzut rysunku pod dowolnym kątem w ZW3D CAD/CAM

Gotowa dokumentacja 2D w ZW3D CAD/CAM

Rzut rysunku pod dowolnym kątem w ZW3D CAD/CAM

W poniższym artykule zostanie omówiony temat dodatkowego wsparcia użytkownika ZW3D CAD/CAM w operacji rzutu rysunku pod dowolnym kąt. Czy napotkaliście na pewne trudności z ukazaniem szczegółu na rzucie izometryczny lub otrzymaliście model w źle zorientowanym układzie współrzędnym? Jak zoptymalizować ten proces? Dowiesz się zapoznając się z tekstem poniżej.

Przygotowanie do rzutu rysunku – opcja obrót rzutu

Wstawiamy w Rysunku 2D nowy rzut z wybranego przez nas modelu 3D. Następnie po wstawieniu pojedynczego rzutu i kliknięciu w funkcję Obróć widok w zakładce Edytuj widok możliwe jest wykonanie obrotu danego standardowego rzutu o dowolny kąt, a także przesunięcie go w interesujące nas położenie. Obrót rzutu może odbyć się na dwa sposoby.  Poprzez wpisywanie wartości, według których użytkownik chce obrócić model oraz przy użyciu środkowego i prawego przycisku myszki.  Środkowy klawisz służy do przesuwania rzutu, a prawy do obracania. Trzymając jeden z klawiszy przy jednoczesnym przesuwaniu myszy możliwe jest ustawienie modelu w zaplanowanym położeniu.

Rysunek 2. Model 3D przesunięty o kąt względem układu współrzędnych.

Model 3D przesunięty o kąt w ZW3D CAD/CAM

Rysunek 1. Polecenie obróć widok.

Polecenie obróć widok w ZW3D CAD/CAM

Wyrównanie modelu do ściany

Kolejnym krokiem do wykonania rzutu rysunku będzie wyrównanie modelu. W przypadku, gdy dany model 3D jest obrócony o pewien kąt względem głównych osi układu współrzędnego, przydatną funkcja okazuje się wstawienie własnego widoku. Widok tego typu może być zdefiniowany przez płaską ścianę lub przy pomocy 3 punktowego układu współrzędnych, w celu wyrównania. Aby wyrównać model do ściany, najpierw wybieramy ścianę do której będzie równoległy, a następnie klikamy klawisz F9 lub klikamy Auto wyrównanie na pasku widoków. Wyrównanie do ściany jest nieaktywne jeśli mamy do czynienia ze złożeniem, istnieje tylko możliwość dopasowania do zewnętrznych odniesień poszczególnych części.

Dzięki skorzystaniu z tej funkcji, użytkownik nie musi obracać całego modelu. W przypadku pojedynczej części nie stanowi to problemu, lecz przy dużych złożeniach taka czynność wymaga czasu na przebudowanie całego modelu (ponowne przeliczenie wszystkich wiązań w złożeniu). Istnieje też ryzyko, że gdzieś powstanie sprzeczność w wiązaniach.

Rysunek 4. Zdefiniowany widok użytkownika.

Zdefiniowany widok użytkownika w ZW3D CAD/CAM

Rysunek 3. Widok wyrównany do zaznaczonej ściany.

Widok wyrównany do zaznaczonej ściany w ZW3D

Gdy już detal zostanie ustawiony zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wtedy zapisujemy dany widok pod dowolną nazwą. Aby tego dokonać przechodzimy do menadżera widoków, który znajduję się po lewej stronie okna programu. Następnie klikamy prawym klawiszem myszy na Widoki użytkownika i wybieramy nowy. Wpisujemy nazwę widoku, jeśli nic nie wpiszemy, to program sam nada nazwę jako Widok z kolejnymi numerami.

Zmiana widoku użytkownika

Tak zapisany widok możemy użyć podczas wstawiania rzutu w rysunku 2D. Widok który został wcześniej zdefiniowany jest cały czas zapisany. Możliwe jest jego ponowne użycie podczas modelowania.

Rysunek 6. Gotowa dokumentacja 2D.

Gotowa dokumentacja 2D w ZW3D CAD/CAM

Rysunek 5. Wybieranie zdefiniowanego widoku do tworzenia dokumentacji 2D.

Wybieranie zdefiniowanego widoku do tworzenia dokumentacji 2D w ZW3D CAD/CAM

Wstawiamy pierwszy (bazowy) rzut na postawie ustalonego wcześniej widoku użytkownika. Następnie można już stworzyć inne rzuty na podstawie głównego. Widoki użytkownika pozwalają na definiowanie ustalonego położenia nie tylko na pojedynczej części ale także na złożeniach.

Jeżeli interesuje Cie tematyka związana dokumentacją 2D, zachęcamy do pobrania naszego bezpłatnego e-booka. W podręczniku znajdziesz informacje skierowane dla osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem CAD, ale również dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności.

Tutorial krok po kroku z wykonaniem rzutu rysunku pod dowolnym kątem w ZW3D CAD/CAM.

Poniżej znajduje się nasz tutorial, wktórym pokazujemy krok po kroku jak wykonać rzut rysunku pod dowolnym kątem w ZW3D CAD/CAM. Zapraszamy również do oglądania naszych pozostałych filmów szkoleniowych na naszym kanale You Tube.

Rzut rysunku pod dowolnym kątem w ZW3D CAD/CAM