fbpx

ZW3D CAD/CAM – Technologia QuickMill

ZW3D CAD/CAM - obróbka zgrubna frezowanie Offset 2D

Obróbka CAM frezowanie Offset 2D

Technologie HSM w programie CAM ZW3D CAD/CAM

Rozwiązanie Szybkiego Frezowania (QuickMill) pozwala na znaczne zwiększenie prędkości i polepszenie ścieżki narzędzia dla różnych aplikacji obróbki form i matryc. Wykorzystanie dostępnych narzędzi stało się prostsze w użytkowaniu przy minimalizacji szkoleń i konieczności wsparcia technicznego.  Szeroki zakres wspieranych technik obróbki umożliwia ekstremalnie kompleksowe frezowanie w 3D. Dzięki czemu oprogramowanie ZW3D CAD/CAM jest prostym i intuicyjnym oprogramowaniem CAD/CAM.

Przykładowe obróbki ze ścieżkami narzędzia

Obróbka zgrubna: Offset 2D z międzyliniowymi krokami

ZW3D CAD/CAM - obróbka zgrubna frezowanie Offset 2D

Użytkownik może frezować zgrubnie części z wykorzystaniem technologii Szybkiego Frezowania (QuickMill) i różnych technik. Pokazana ścieżka narzędzia ma minimalną długość ze stałym krokiem Z. Dodatkowo użytkownik może do wszystkich operacji zgrubnego frezowania QuickMill dodać Zaawansowaną Kontrolę posuwu, aby osiągnąć maksymalną wydajność procesu frezowania i zredukować zużycie narzędzia skrawającego i elementów kinematyki maszyny.

Obróbka zgrubna: Obróbka resztek materiału

ZW3D CAD/CAM - obróbka zgrubna resztek

Wykorzystując Szybkie Frezowanie, łatwo jest zdefiniować i wykonać obróbkę resztek materiału małymi narzędziami. Technologia Szybkiego Frezowania automatycznie wykrywa pozostawiony materiał i generuje odpowiednią ścieżkę narzędzia. Użytkownik może zaprogramować obróbkę resztek materiału z wykorzystaniem operacji odniesienia lub referencyjnego narzędzia. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów obróbki, użytkownik może definiować różne kombinacje obróbek, używając cykli zgrubnych i wykańczających z pełnym wyborem narzędzi i parametrów skrawania. Każdy zakończony cykl dynamicznie aktualizuje przygotówkę, aby można ją było wykorzystać w następnym zabiegu lub operacji.

Obróbka zgrubna: Zagłębianie

ZW3D CAD/CAM - obróbka zgrubna frezowanie przez zagłębianie (PLUNGE)

Zagłębianie w obróbce zgrubnej Szybkiego Frezowania pozwala wybrać między pojedynczym punktem zagłębiania  i zagłębianiem ciągłym („wodospad”). Wykorzystując specjalne obrabiarki i narzędzia, nowa technika obróbki zgrubnej może być wykorzystana w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności obróbki.

Obróbka zgrubna: wykorzystanie SzybkiegoFrezowania (QuickMill) wykańczającego

ZW3D CAD/CAM - obróbka zgrubna

Użytkownik oprogramowania ZW3D CAD/CAM może wykorzystać dowolną technikę obróbki zgrubnej Szybkiego Frezowania jako cykl obróbki zgrubnej przez proste przełączenie parametrów. Na rysunku pokazano obróbkę równoległą koronkową wykorzystaną jako frezowanie zgrubne.

Obróbka wykańczająca: Kombinacja strategii

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca1

Przykład ten pokazuje jak użytkownik może łączyć różne strategie Szybkiego Frezowania, aby osiągnąć optymalne obciążenie narzędzia i wydajność frezowania. Na tym przykładzie można również zaobserwować korzyści rozpoznawania cech kątowych i wyeliminowanie ręcznej ingerencji użytkownika w modyfikację ścieżki. Użytkownik może łączyć różne techniki obróbek wykańczających w jedno rozwiązanie, po to aby proces frezowania był bardziej wydajny.

Obróbka wykańczająca: Poziomy „Z” z wykrywaniem płaskich obszarów

 ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca Poziomy Z

Prezentowana strategia jest wyjątkowo prosta w użyciu i zapewnia efektywną ścieżkę narzędzia z doskonałą ciągłością  przejść. Jest to szczególnie przydatne dla części mających długie niegłębokie obszary.

Obróbka wykańczająca: Offset 3D       

ZW3D CAD CAM- obróbka wykańczająca Offset 3D

Przykład ten pokazuje w jaki sposób działa Szybkie Frezowanie przy stałym zagłębieniu narzędzia z falistymi powierzchniami. Szybkie Frezowanie pomaga użytkownikom generować ciągłe ścieżki narzędzia przy zapewnieniu wysokiej wydajności obróbki dla jednorodnego obciążenia narzędzia.

Obróbka wykańczająca: połączenie równoległej obróbki koronkowej

i obróbki  Poziomy Z

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca4

 

Użytkownicy oprogramowania CAM wymagają interaktywnego łączenia wielu funkcji, dlatego Szybkie Frezowanie zapewnia najwyższy poziom swobody. Przez połączenie prostoty obróbki równoległej koronkowej dla płaskich obszarów i efektywności ruchów na stromych ścianach dla obróbki Poziom Z, użytkownik wykorzystuje optymalnie osiągi narzędzia skrawającego.

Obróbka wykańczająca: połączenie obróbki równoległej koronkowej

i zigzag koronkowej

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca5

Kolejny przykład połączenia różnych technik obróbki w celu osiągnięcia optymalnego wykorzystania narzędzi. W tym przypadku wykorzystano obróbkę równoległą koronkową dla płaskich obszarów z obróbką koronkową zig-zag dla ścian stromych.

Obróbka wykańczająca: równoległa koronkowa (od góry do dołu)

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca6

Użytkownik ma pełną kontrolę nad kierunkiem ścieżki i jej przebieg (obróbka konwencjonalna-przeciwbieżna, obróbka współbieżna, zig-zag, z góry do dołu, odwrócenie itp.). Przykład pokazuje funkcjonalność automatycznego frezowania z góry na dół przy obróbce koronkowej, którą użytkownik może zaimplementować jednym przyciskiem. Ścieżka narzędzia została pokazana z podkreśleniem przejścia narzędzia: kolor niebieski pokazuje początek a czerwony koniec każdego pojedynczego przejścia skrawającego.

AKP: Automatyczna Kontrola Posuwów

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca7

W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności na obrabiarkach, użytkownicy ZW3D  CAD/CAM mogą użyć AKP w technologii Szybkie Frezowanie (QuickMill) aby optymalizować posuwy. Optymalizacja posuwów w znaczący sposób redukuje również zużycie narzędzia i obrabiarki. Filtr wyświetlania posuwów pokazuje gdzie narzędzie przyspiesza i zwalnia.

 

 

 

Wykańczająca obróbka resztek: Offset 3D, narzędzie referencyjne

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca8

Jedną z głównych cech Szybkiego Frezowania (QuickMill) jest zdolność generowania takiej ścieżki narzędzia, która pozwoli na skuteczne usuwanie materiału po poprzedniej operacji lub poprzednim narzędziu. Na rysunku pokazano jak programista użył freza o średnicy 6mm do usunięcia materiału pozostawionego przez narzędzie o średnicy 20mm. Należy zwrócić uwagę, że ścieżka narzędzia od razu jest zoptymalizowana pod kątem minimalizacji liczby wyjść i przejazdów bez skrawania oraz frezowania zawsze od zewnątrz do środka w celu utrzymania stałego obciążenia narzędzia (wyświetlanie w kolorach tęczy w celu zobrazowania całkowitej drogi narzędzia).

 

 

 

 

 Obróbka resztek: Poziomy Z

   ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca9

Wykorzystując automatyczne rozpoznawanie obszarów w Szybkim Frezowaniu (QuickMill), użytkownik może tworzyć optymalne ścieżki narzędzia, które są łączone z wykorzystaniem splajnów. Umożliwia to zwiększenie wydajności dla technologii HSM. W pokazanym przykładzie  technologia Szybkiego Frezowania zoptymalizowała znacznie pofragmentowaną w poziomach Z ścieżkę narzędzia, wykorzystując analizę obszarów i wygładzone połączenia.

 

Obróbka wykańczająca resztek:

obróbka ołówkowa

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca10

W tym przypadku połączono cechy generowania przebiegu ścieżki obróbek ołówkowych (pokazane na czerwono) z krzywymi wiodącymi dla obróbek ołówkowych (pokazane na zielono). W rezultacie uzyskano optymalizację ścieżki dla technologii HSM i wygładzoną w sposób ciągły. Technika ta generuje także mniej wyjść niż inne techniki obróbki resztek.

 

 

 

Obróbka wykańczająca resztek: Progresywna oprawka

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca11

Zdolność definiowania takich obróbek jest szczególnie ważna w przypadku obliczania ścieżki dla krótkich, sztywnych narzędzi. Szybkie Frezowanie (QuickMill) oblicza, gdzie może usunąć materiał z uniknięciem kolizji oprawki (zielona ścieżka) i jednocześnie pokazuje możliwość wydajnej obróbki resztek z użyciem dłuższego narzędzia (czerwona ścieżka). Użytkownik może zastosować tą technologię do wszystkich ścieżek obróbek wykańczających Szybkiego Frezowania (QuickMill).

Cykle do specjalnych zastosowań: Wpływ 3D

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca12

Cykl ten pozwala użytkownikom oprogramowania CAM Szybkiego Frezowania definiować krzywe, które poprowadzą narzędzie do uzyskania wygładzonej, spójnej ścieżki. Cykle wykorzystują algorytmy rzutowania 3D do tworzenia równomiernej obróbki wykańczającej wysp o dowolnej liczbie powierzchni lub cech bryłowych.

 

Cykle do specjalnych zastosowań: Wpływ 2D

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca13

  

Wykorzystując wpływ 2D użytkownik może ukierunkować ścieżkę narzędzia zgodnie do wymogów części. Technologia ta może być zastosowana do wielu charakterystycznych cech, takich jak zaokrąglenia, wybrzuszenia, powierzchnie i obroty itp.

 

Cykle do specjalnych zastosowań:

Krzywa prowadząca

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca14

Cykle krzywej prowadzącej używają technologii odsunięcia (offset) 3D aby dostarczyć większe możliwości manipulowania ścieżką narzędzia i kontrolę stałej wysokości  wierzchołka narzędzia wzdłuż cech określonych przez użytkownika.

 

Cykle do specjalnych zastosowań: Obróbka wypukłości

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca15

Ogólnie cykl ten jest używany do obróbek specjalnych np. dyspenserów światła, takich jak lusterka,  reflektory, światła tylne…

High Speed Machining(HSM): Obróbka koronkowa z zaokrąglonymi narożnikami

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca16

Użytkownicy Szybkiego Frezowania (QuickMill) mogą włączyć zaokrąglenie narożników w celu „wygładzenia” wejścia narzędzia.  Wykorzystując zaokrąglenie narożników dla wyeliminowania ostrych naroży, optymalizacyjne cechy Szybkiego Frezowania (QuickMill) umożliwiają generowanie ścieżki umożliwiających szybki ruch narzędzia. Połączenie technologii HSM z funkcjonalnością obróbki ołówkowej, obróbki ołówkowej z krzywymi prowadzącymi lub obróbką resztek umożliwia maksymalnie wydajne frezowanie.

High Speed Machining(HSM): Zaokrąglone naroża na poziomach Z

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca17

Wykorzystując zaokrąglanie naroży HSM zastosowane do obróbki Poziomy Z, użytkownik może wyeliminować możliwe podcięcia i poprawić ciągłość ścieżki.

High Speed Machining(HSM):

Połączenia splajnowe

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca18

Użytkownik może użyć zaawansowanych wejść/wyjść oraz połączeń aby przekonwertować klasyczny cykl obróbki na ścieżkę narzędzia High Speed Machining. W tym przypadku zastosowano pionowe wejścia po  łukach i krzywe splajnowe do poprawienia wygładzenia ścieżki.

High Speed Machining (HSM): Przekształcenie w obróbkę spiralną

ZW3D CAD/CAM - obróbka wykańczająca19

Użytkownik może przekształcić każdą ścieżkę narzędzia złożoną z krzywych zamkniętych na ciągłą ścieżkę spiralną co poprawia ciągłość i płynność obróbki.