fbpx

Zasady dodawania zaokrągleń

Zaokrąglenia w ZW3D

zaokragl1

Kilka porad przy tworzeniu zaokrąglenia w ZW3D CAD/CAM.

  1. 1.Najpierw większy, potem mniejszy

Najpierw tworzymy zaokrąglenia o większym promieniu, potem zaokrąglenia o mniejszym promieniu.

Zaokrąglenia na modelu

  1. 2.Najpierw pojedyncze krawędzie, potem zaokrąglenie po styczności.

Jak pokazano na rysunku poniżej, najpierw tworzymy zaokrąglenie krawędzi numer 1,2,3,4, co spowoduje, że krawędzie górnej płaszczyzny tworzą krzywą styczną.

Zaokrąglenia na modelu

  1. 3.Tworzymy zaokrąglenia jako grupy.

Co znaczy, że rozdzielamy wiele płaszczyzn na grupy, a potem tworzymy zaokrąglenia grup tak samo jak pojedynczych płaszczyzn.

Dla przykładu, na rysunku (a) mamy przykład stworzonych zaokrągleń.

Tworzenie zaokrągleń na modelu 3D

Zaczynamy od wprowadzenia zaokrągleń na modelu z rysunku (b). Na początku zaokrąglamy krawędź między ścianami B i A, oraz C i D jak pokazano na rysunku. W tym momencie możemy ścianę A, zaokrąglenie i ścianę B potraktować jako grupę 1, a ścianę D, zaokrąglenie i ścianę C potraktować jako grupę 2. Teraz dodajemy zaokrąglenie pomiędzy grupę 1 i 2, jak pokazano na rysunku (c), nazwijmy to zaokrąglenie grupą 3.

Zaokrąglenia w ZW3D

Zaokrąglenie krawędzi

Przecinamy model odpowiednim szkicem lub bryłą, tak żeby otrzymać wcięcie jak na rysunku (a). Teraz w taki sam sposób możemy stworzyć zaokrąglenie pomiędzy ścianami E i F, a ściany E, F i zaokrąglenie pomiędzy nimi nazwać grupą 4. Na samym końcu dodajemy zaokrąglenie pomiędzy grupami 3 i 4 oraz grupą 3 i ścianą G. Rezultat powinien być taki jak na rysunku (a).

Autor: Bartosz Medyński.