fbpx

Wyciągnięcie profilu pręta w ZW3D

ZW3D wyciągnięcie profilu pręta

Wyciągnięcie profilu pręta w ZW3D

W poniższym artykule zostanie omówiony temat dodatkowego wsparcia użytkownika ZW3D CAD/CAM w operacjach wyciągnięcia pręta. Czy zdarzało się, że uzyskanie pożądanego kształtu profilu wyciągniętego po zadanej ścieżce stanowiło problem? Jak przyśpieszyć ten proces? Dowiesz się zapoznając się z tekstem poniżej.

Jak wyciągnąć profil pręta w ZW3D.

ZW3D CAD/CAM – operacja wyciągnięcia pręta

Program ZW3D CAD/CAM daje nam wiele funkcji oraz ciekawych opcji. Dzięki operacji Wyciągnięcie profilu pręta w zakładce Podstawowe kształty możliwe jest wykonanie elementu takiego jak np. profil pod przewody czy kabel o innym przekroju niż okrągły. Użytkownik może skorzystać z gotowych zarysów profili lub stworzyć nowy przy użyciu opcji dostępnych w szkicowniku.

Rysunek 1. Polecenie wyciągnięcie profilu pręta.

ZW3D wyciągnięcie profilu pręta

Przy wyborze polecenia Wyciągnięcie profilu pręta użytkownik może stworzyć profil, którego  ścieżka nie jest połączona z kształtem wyciąganego profilu. W ten sposób istnieje możliwość stworzenia nowego elementu na podstawie już istniejącego modelu. Operacja pozwala na wybranie ścieżki utworzonej przy pomocy Szkicu 3D lub zwykłego Szkicu.

Rysunek 2. Dostępne opcje podczas wyciągnięcia profilu pręta.

ZW3D dostępne opcje podczas wyciągnięcia profilu pręta

Rysunek 3. Profil stworzony operacją Wyciągnięcie profilu pręta przy pomocy ścieżki ze szkicu 2D.

ZW3D ścieżka ze szkicu 2D

Rysunek 4. Profil uzyzkany przy pomocy ścieżki ze szkicu 3D.

ZW3D uzyskanie profilu przy pomocy ścieżki ze szkicu 3D

Po zatwierdzeniu operacji w programie ZW3D widać efekt prac użytkownika na rysunkach nr 3 i 4, wymiary przekroju profilu można zmieniać w każdej chwili, a ścieżkę edytować.