fbpx

Obróbki 2X i wpływ dodania geometrii na przebieg ścieżki

Ścieżka w której następuje przejście narzędzia przez detal i jego zniszczenie

Obróbki 2X i wpływ dodania geometrii na przebieg ścieżki

Częstym problemem występującym przy obrabianiu skomplikowanych części są kolizje narzędzia z detalem. Wynika to stąd, że program mając wskazane obszary które mają zostać obrobione, przechodzi między nimi w określony sposób. Wracanie za każdym razem na bezpieczny poziom jest mało optymalnym rozwiązaniem, a korzystanie z poziomu, który był odpowiedni dla przejść pomiędzy ścieżkami w jednym obszarze, może skończyć się kolizją przy przejściu między dwoma różnymi obszarami. Kolizja taka zazwyczaj kończy się zniszczeniem detalu i narzędzia, a biorąc pod uwagę fakt że zazwyczaj przejścia między obszarami są wykonywane ruchem szybkim, przy takiej kolizji uszkodzeniu może ulec także narzędzie i maszyna. Rozwiązaniem tego problemu jest dodawanie do cech danej operacji części lub przygotówki. Program ZW3D CAD/CAM rozpoznaje wtedy przeszkody które znajdują się na drodze narzędzia i odpowiednio koryguje ścieżkę narzędzia tak by nie uderzyć w detal przy przejściach między obszarami.

Gdy w cechach mamy wskazaną tylko powierzchnię do obrobienia, może zdarzyć się, że nastąpi kolizja i detal oraz narzędzie może zostać uszkodzone, zostało to pokazane na rysunku 1. Kolorem jasnoniebieskim pokazane są ruchy szybkie, więc kolizja następuje z pełną prędkością.

Ścieżka w której następuje przejście narzędzia przez detal i jego zniszczenie

Rysunek 1 Ścieżka w której następuje przejście narzędzia przez detal i jego zniszczenie

Kolizja narzędzia z detalem

Rysunek 2 Kolizja narzędzia z detalem

Dodana część w cechach

Rysunek 3 Dodana część w cechach

Gdy do cech dodamy naszą część (lub przygotówkę) program uwzględni tą geometrię przy generowaniu ścieżek. Zapobiegnie to niebezpiecznej kolizji detalu z narzędziem. Jak możemy zobaczyć na rysunku 4 ścieżka jest prowadzona na bezpiecznej wysokości nad detalem. Na rysunku 5 pokazana jest szybka weryfikacja skorygowanej ścieżki.

Kolizja nie następuje

Rysunek 4 Kolizja nie następuje

Narzędzie porusza się nad detalem

Rysunek 5 Narzędzie porusza się nad detalem

Wnioski

Dodanie geometrii części lub przygotówki do cech operacji zmniejsza ryzyko kolizji narzędzia z detalem. Przejścia pomiędzy obszarami obróbki są o tyle niebezpieczne, że zazwyczaj ruchy te są wykonywane z pełną prędkością. Dodanie do cech geometrii części lub przygotówki jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem niż wychodzenie za każdym razem na bezpieczny poziom, oszczędzamy dzięki temu sporo czasu.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ZW3D?

Napisz do nas przez formularz poniżej – na pewno pomożemy i doradzimy!
    Rozwiń