fbpx

Wiercenie – unikanie kolizji po dodaniu przygotówki lub części do cech operacji

Przykładowa operacja wiertarska z zaznaczonymi kolizjami wiertła z obrabianym przedmiotem

Wiercenie – unikanie kolizji po dodaniu przygotówki lub części do cech operacji

Jeśli podczas tworzenia operacji wiertarskich, dodamy część lub przygotówkę do cech operacji, program ZW3D będzie generował ścieżki narzędzia z uwzględnieniem ewentualnych kolizji z częścią podczas przemieszczania się do kolejnych otworów.

Przykładowa operacja wiertarska z zaznaczonymi kolizjami wiertła z obrabianym przedmiotem

Rysunek 1 Przykładowa operacja wiertarska z zaznaczonymi kolizjami wiertła z obrabianym przedmiotem

Na obrazie powyżej znajduje się przykładowa operacja wiertarska w której następuje kolizja. W cechach operacji zostały wskazane tylko otwory które będą wiercone.

Cechy operacji

Rysunek 2 Cechy operacji

wiercenie w zw3d

Rysunek 3 Symulacja obróbki z widoczną kolizją

Jak możemy zauważyć na powyższym rysunku następuje kolizja przy przejeździe między otworami. Kolizja następuje w ruchu szybkim narzędzia. Przy takiej kolizji najprawdopodobniej złamało by się wiertło a także uszkodzilibyśmy obrabiany detal.

Część w cechach operacji

Rysunek 4 Część w cechach operacji

Jeśli do cech operacji zostanie dodana geometria części lub przygotówki to program ZW3D przeliczy ścieżki z uwzględnieniem dodatkowej geometrii. Ścieżki narzędzia będą poprowadzone tak by uniknąć kolizji z obrabianym przedmiotem.

Rysunek 5 Ścieżka obróbki wiertarskiej po uwzględnieniu geometrii części

Kolizja już nie następuje

Rysunek 6 Kolizja już nie następuje

Różnica między dodaniem przygotówki lub części

Dodawana geometria powinna jak najlepiej odzwierciedlać stan przedmiotu w chwili danej obróbki. Na poniższym przykładzie dobrze widać różnicę między ścieżkami narzędzia. Zasadnicza różnica dla tego przypadku polega na wysokości na której narzędzie porusza się ruchem szybkim. W przypadku dodania przygotówki do części narzędzie po najechaniu nad otwór od razu zostało przełączone na ruch roboczy. W przypadku dodania części do cech narzędzie zostało przesunięte nad otwór, zostało obniżone ruchem szybkim na odległość wycofania (parametr obróbki) a następnie zaczął się ruch roboczy.

Rysunek 7 Geometria przygotówki

Rysunek 8 Ścieżka narzędzia dla przygotówki w cechach (ruch szybki – kolor niebieski, ruch roboczy – kolor żółty)

Ścieżka narzędzia dla części w cechach (ruch szybki – kolor niebieski, ruch roboczy – kolor żółty)

Rysunek 9 Ścieżka narzędzia dla części w cechach (ruch szybki – kolor niebieski, ruch roboczy – kolor żółty)

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ZW3D CAD/CAM lub masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas!
    Rozwiń