fbpx

Uproszczenie programowania dzięki obróbkom resztek w ZW3D CAD/CAM

Usuwanie resztek materiału w operacjach 2.5 osiowych

Uproszczenie programowania dzięki obróbkom resztek w ZW3D CAD/CAM

Obrabianie resztek materiału jest często używane w programowaniu maszyn CNC. W przypadku prostych detali można, podpierając się doświadczeniem, samemu określić odpowiednie obszary obróbki. Problem pojawia się kiedy zostaną źle zdefiniowane, a w konsekwencji element źle wykonany. Co więcej, w wielu przypadkach trudno jest jednoznacznie określić zakres, w którym powinna zostać przeprowadzona obróbka resztek – zgrubna i wykańczająca.

Oprogramowanie ZW3D CAD/CAM w inteligentny sposób wykrywa pozostały materiał po wcześniejszych obróbkach. Uzyskuje się to korzystając z funkcji Operacja Referencyjna. Można jej używać zarówno w modułach do obróbek 2 – jak i 3 – osiowych. Operacja referencyjna jest jednym z większych ułatwień, z którego można korzystać programując obrabiarki CNC.
Poniżej kilka przykładów, jak czerpać korzyści z Operacji Ref. programu ZW3D CAD/CAM.

Usuwanie resztek materiału w operacjach 2.5 osiowych

W części widocznej poniżej użyję freza walcowo – czołowego 20 mm, aby wykonać tą kieszeń, korzystając z obróbki spiralnej. Półfabrykatem będzie prostopadłościenna kostka.Usuwanie resztek materiału w operacjach 2.5 osiowych

Ponieważ zaokrąglenia mają promień 5 mm, a wnęki koło otworów są mniejsze o 20 mm, frez nie był w stanie obrobić całego detalu. Poniżej widać jak prezentują się resztki materiału do usunięcia (zaznaczone kolorem niebieskim).Resztki materiału po wykonaniu frezowania

Chciałbym wygenerować ścieżki narzędzia tylko dla obszarów zaznaczonych na niebiesko, dlatego w następnej operacji spiralnej użyję mniejszego narzędzia – będzie to frez walcowo – czołowy 6 mm. Po przeliczeniu operacji widać, że obrabiana jest cała kieszeń a nie same pozostałości po poprzedniej operacji.Frezowanie za pośrednictwem frezu walcowego

Jak zmienić ścieżki widoczne powyżej na obróbkę resztek? Klikam w podtyp do zmiany ze „standardowy” na „obróbka resztek”. Oprócz tego, żeby ścieżki mogły zostać obliczone trzeba dodać operację referencyjną, czyli operację po której chcę obrobić pozostały materiał. Zmiana ścieżki na obróbkę resztki

Z tak zdefiniowaną obróbką uzyskam oczekiwany rezultat. Frez 6 mm będzie skrawał tylko w miejscach niedostępnych dla poprzedniego narzędzia. Skrawanie miejsc trudno dostępnych

Obróbka resztek w 3 – osiowych operacjach zgrubnych

W obróbce 3 – osiowej ręczne określenie regionów obróbki już nie jest takie łatwe. Koniec końców kosztowałoby to za dużo czasu i wysiłku. Na szczęście operacja referencyjna wspiera obróbki 3 – osiowe, automatycznie odnajdując właściwe obszary do usunięcia naddatku. Wszystko co musi zrobić użytkownik ogranicza się do wybrania operacji referencyjnej. Najpierw utworzę operacje offset 2d z narzędzie walcowo – czołowym 20 mm. Następnie do obróbki resztek użyję narzędzia dwukrotnie mniejszego. Rezultat będzie taki jak poniżej. Obrazek po lewej przedstawia analizę naddatku po pierwszej operacji, po prawej wygenerowane ścieżki w obróbce resztek. Wygenerowanie ścieżki w obróbce resztek

Wykańczająca obróbka resztek w 3 osiach

W przypadku strategii wykańczających określnie odniesienia jest nieco inne, ponieważ w przeciwieństwie do obróbek zgrubnych tutaj definiujemy narzędzie odniesienia, a nie operację. Po wybraniu narzędzia, operacja offset 3d wykończy obszar pozostawiony po frezie kulistym 20 mm. Na regionie wcześniej obrobionym nie zostaną wygenerowane ścieżki. Wykańczająca obróbka resztek

Podsumowując operacja referencyjna pozwala oprogramowaniu ZW3D CAD/CAM w łatwy sposób znaleźć, a następnie wygenerować ścieżki na obszarze nieobjętym wcześniej obróbką. Redukuje to w znacznym stopniu błędy programistów przy definiowaniu zakresów operacji i przyspiesza całą obróbkę.

Autor: Wojciech Bućko