fbpx

Tworzenie biblioteki maszyn

Menedżer maszyny w ZW3D CAD/CAM

Tworzenie biblioteki maszyn w ZW3D CAD/CAM.

Jednym ze sposobów na skrócenie procesu projektowania obróbki jest zdefiniowanie własnej bazy maszyn. Całość działa na podobnej zasadzie co inne biblioteki w oprogramowaniu ZW3D CAD/CAM (narzędzi czy prędkości i posuwów). Zaczynamy od zdefiniowania danych maszyny, takich jak postprocesor czy plik definicji maszyny, dodajemy maszynę do biblioteki i w rezultacie przy każdym kolejnym generowaniu plików wybieramy już przygotowana maszynę. Zaczniemy w momencie, w którym mamy już utworzone obróbki, a do wygenerowania kodów maszynowych brakuję nam tylko maszyny. Bardzo istotne jest to, aby ZW3D zostało uruchomione jako administrator, w innym przypadku nie będzie można modyfikować żadnej biblioteki.

Menedżer maszyny w ZW3D CAD/CAM

Dwukrotnym kliknięciem na polu Maszyna w drzewku wywołujemy odpowiedni menadżer.

Definiowanie odpowiednich parametrów maszyny w menedżerze maszyny w ZW3D CAD/CAM

 

 

Definiujemy odpowiednie parametry maszyny, w tym przypadku zmieniłem nazwę obrabiarki, aby przy kilku maszynach łatwo było określić która jest która. Postprocesor i plik definicji ustawiłem na zgodny ze sterowaniem maszyny oraz włączyłem kompensację długości narzędzia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodawanie ustawień maszyny do biblioteki w ZW3D CAD/CAM

 

 

 

Gdy wszystko ustawiliśmy wybieramy polecenia Dodaj do Biblioteki, czego efektem będzie pojawienie się naszej obrabiarki w polu Biblioteka. Od tego momentu można będzie już zawsze wybrać zdefiniowaną maszynę, bez potrzeby ponownej edycji parametrów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Często postprocesor jest tak skonstruowany, że definicja maszyny polega tylko na zaakceptowaniu domyślnych parametrów, jednak jeśli posiadamy kilka maszyn, bądź tworzenie maszyny wymaga więcej czasu, rozwiązanie z bazą maszyn może się okazać bardzo przydatne i ograniczające czas projektowania.

Autor: Wojciech Bućko