fbpx

Szkolenia i kursy ZW3D CAD CAM – modelowanie 3D i wytwarzanie CAM

Szkolenia Kursy CAD

Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek program ZW3D CAD/CAM. Przeprowadziliśmy setki szkoleń dla naszych klientów na różnych poziomach zaawansowania. Ze względu na uniwersalność oprogramowania szkolimy osoby, które projektują formy wtryskowe, elementy maszyn, maszyny, meble, elementy plastikowe i wiele innych.

Kilka tematów z zakresu naszych szkoleń kursów CAD/CAM:

 

Zakres CAD 3D

1. Wprowadzenie

Omówienie rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D
Nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika
Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb

2. Praca na prymitywach

W tej części szkolenia zostanie omówiona praca na prymitywach, czyli gotowych bryłach 3D. Przy okazji użytkownik zostanie wprowadzony w posługiwanie się dodatkowymi podmenu dostępnymi po wywołaniu operacji wstawienia bryły. Dodatkowo przedstawione zostaną różne typy operacji Boole’a.

3. Tworzenie modeli przy pomocy szkicu

Wprowadzenie do szkicownika jest niezbędne do efektywnej pracy na programie. Klient nauczy się jak prawidłowo korzystać z funkcji rysowania, wymiarowania i więzów w szkicowniku, oraz jaki sposób zdiagnozować poprawność szkicu.
Po wyjściu ze szkicownika omówione zostaną opcje tworzenia brył ze szkicu. Przedstawione zostaną sposoby tworzenia modeli bryłowych i powierzchniowych, oraz sposoby przełączania się między nimi oraz praca na obu rodzajach.
Po poznaniu kluczowych opcji tworzenia i edycji brył 3D, kursanci będą za zadanie wykonanie samodzielnie modeli 3D.

4. Tworzenie dokumentacji 2D

Gdy już zamodelujemy naszą bryłę, przydałaby się jeszcze dokumentacja 2D. W ZW3D możemy zapomnieć o konieczności ponownego rysowania modelu dla stworzenia dokumentacji, wystarczy umieścić widoki zamodelowanej bryły i dodać przekroje, widoki szczegółów, itd. Na tej lekcji kursanci dowiedzą się jak stworzyć własny arkusz rysunkowy z indywidualną tabelką, jak zwymiarować model na dokumentacji oraz dodać adnotacje.

5. Naprawa importowanej geometrii 3D

Ponieważ często zdarza się, że przy imporcie modeli czy to w rozszerzeniach neutralnych (IGES, STEP, itd.) czy to w rozszerzeniach plików z programów CAD (SolidWorks, Catia, itd.) modele posiadają jakieś defekty. Na tej lekcji klient pozna różne techniki naprawy takiej geometrii.

6. Tworzenie złożeń 3D

Jeżeli nasz produkt składa się z więcej niż jednego elementu, warto poznać sposoby tworzenia złożeń. Dzięki odpowiednim technikom, możemy tworzyć zarówno modele wieloobiektowe, jak i ruchome mechanizmy. W przypadku modułów wyższych niż Lite można dodatkowo utworzyć wizualizację z ruchomym mechanizmem.

7. Budowanie modeli z importowanej dokumentacji 2D

Jeżeli posiadamy dokumentację 2D w plikach DWG/DXF lub dokumentację taką otrzymujemy od naszych klientów, to warto się nauczyć tworzyć modele 3D z niej. O ile przy dokumentacji papierowej musimy wszystko rysować od zera, o tyle przy plikach DWG/DXF bazujemy bezpośrednio na dokumentacji, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

8. Modelowanie 3D za pomocą powierzchni

Oprogramowanie ZW3D pozwala na płynną pracę zarówno na powierzchniach, jak i bryłach i to przy użyciu tych samych funkcji. Posiada również funkcję, które są przeznaczone tylko do modelowania powierzchniowego, przy pomocy których kursanci nauczą się modelować zarówno bazując na szkielecie zbudowanym z dokumentacji 2D, jak i tworzonym od zera.

9. Arkusze blach i ich rozwinięć

Projektowanie arkuszy blach przy pomocy ZW3D staje się dziecinnie proste po odbyciu szkolenia z tej dziedziny. Klient nauczy się jak tworzyć arkusze blach na kilka różnych sposobów oraz zostanie poinstruowany jak unikać najczęstszych błędów podczas tworzenia arkuszy.

10. Projektowanie Form i tłocznikiów

Przy okazji tego szkolenia kursanci zapoznają się z możliwościami programu ZW3D w zakresie tworzenia form. Główne umiejętności jakie nabędą to tworzenie formy na różne sposoby, w zależności od modelu, zostaną udzielone też wskazówki, jak dokonać prawidłowego wyboru ścieżki tworzenia formy od modelu, przez utworzenie linii podziałowych do otrzymania formy. Następnie dodanie kanałów wtryskowych i chłodzących, suwaków i wypychaczy. Na koniec dodanie korpusu formy i elementów znormalizowanych takich jak pierścienie centrujące, śruby, słupy prowadzące itd. Dodatkowo zostanie przedstawiony sposób tworzenia form wielokrotnych dla dwóch różnych i dwóch takich samych produktów.

 

 

Zakres CAM

Podstawowe szkolenie z modułu CAM oprogramowania ZW3D CAD/CAM

 

1.) Wprowadzenie

 

Poruszanie się po interfejsie użytkownika
Definicja ustawień środowiska CAM
Przygotowanie do tworzenia operacji

 

 2.) Obróbki 2.5 – osiowe

 Obróbka profilowa:

Tworzenie odpowiedniej cechy dla obróbki
Definicja geometrii narzędzia oraz jego numeru i numerów korektorów średnicy i długości
Omówienie najistotniejszych parametrów takich jak: prędkości i posuwy, parametry obróbki, kontrola ścieżki , kompensacja narzędzia, parametry wejścia i wyjścia, głębokość obróbki, dane przygotówki oraz tryb wyświetlania.
Symulacja ruchu narzędzia za pomocą polecenia szybka weryfikacja

Szkolenie CAM

Obróbka spiralna:
Definiowanie alternatywnej bazy
Budowanie biblioteki narzędzi
Omówienie wcześniej nie objaśnianych parametrów
Symulacja usuwania naddatku – weryfikacja bryłowa
Definiowanie maszyny (wybór właściwego postprocesora, kompensacja długości narzędzia, plik definicji maszyny, tworzenie magazynu narzędzi wraz z definiowaniem korektorów)
Tworzenie plików wyjściowych (NC, CL, raportów) dla poszczególnych operacji lub dla wszystkich, numer narzędzia z magazynu lub z definicji, generowanie programów w bazach lokalnych.
Baza parametrów skrawania

 Obróbka zigzag oraz równoległa (plik 2D_Pocket):

Omówienie wcześniej nie objaśnianych parametrów
Organizacja kolejności operacji w danych wyjściowych

Przekształcenie operacji – lustro

Wskazanie kierunku i punktu odbicia

 Obróbka fazowań i zaokrągleń frezami kształtowymi:

Parametry głębokość wierzchołka, liczba przejść
Przekształcenie obróbki fazowań w szyku prostokątnym

 Obróbka helikalna i z pochyleniem :

Najistotniejsze parametry powyższych obróbek

 

3.) Wiercenie:

 

Omówienie operacji nawiercanie, wiercenie, pogłębianie, łamanie wióra, pogłębianie walcowe i gwintowanie
Parametry obróbki, ścieżki, połączeń między ścieżkami
Zautomatyzowane taktyki – taktyki otworów

 

4.) Obróbki 3 – osiowe:
Krótkie omówienie operacji dostępnych w zakładce 3x Szybkie

 

 Obróbka offset 2D:

Utworzenie części której obróbka wymaga maszyny z trzema płynnymi osiami, obróbka na złożeniu,
Tworzenie przygotówki w module CAD
Omówienie parametrów z zakresu parametrów obróbki, limitów (w płaszczyźnie XY i w osi Z)
Obróbka resztek przy użyciu tej samej operacji

 Szkolenie CAM

Obróbka koronkowa wykańczająca

Wybór typów wejścia i wyjścia narzędzia
Dodawanie ograniczeń w postaci profili
Weryfikacja bryłowa, analiza naddatku

 Obróbka zgrubna – wygładzone przejścia

Wskazanie różnic między ścieżkami w tej obróbce a zgrubnej offset
Filtr obróbki obszarów z uwagi na wielkość obrabianego obszaru

 Obróbki Poziom Z i Koronkowa – wykańczające

Wprowadzenie ograniczenia kątowego obróbki, wymuszenie jednorodnych przejść, zmiana typu połączenia ścieżek

 Utworzenie szablonu obróbki z operacjami zgrubnymi i wykańczającymi, zdefiniowanymi narzędziami oraz maszyną. Widok arkusza kalkulacyjnego do zarządzania operacjami.

 Operacja ołówkowa

Modyfikacja parametru czułości ścieżki

 Operacje krzywa prowadząca i grawerowanie 2D

Przegląd parametrów znacząco wpływających na wygenerowane ścieżki
Przećwiczenie poznanych operacji na przykładowych plikach

 

 

 Inny sposób nauki programu 3D – ZW3D CAD/CAM

{jm align=”center” url=”https://zw3d.com.pl/filmy-zw3d-cad-cam” effect=”large” title=”” height=”55″ width=”110″}https://zw3d.com.pl/images/nauczsie/filmy_320x139.jpg{/jm} {jm align=”center” url=”https://zw3d.com.pl/webinaria#.UdSTV20mDDg” effect=”large” title=”” height=”55″ width=”110″}https://zw3d.com.pl/images/nauczsie/webinaria_320x139.jpg{/jm}  {jm align=”center” url=”https://zw3d.com.pl/podreczniki-zw3d” effect=”large” title=”” height=”55″ width=”110″}https://zw3d.com.pl/images/nauczsie/podreczniki_do_zww3d_cad_cam_320x139.jpg{/jm}  {jm align=”center” url=”https://zw3d.com.pl/baza-wiedzy-cad-cam” effect=”large” title=”” height=”55″ width=”110″}https://zw3d.com.pl/images/nauczsie/baza_wiedzy_zw3d_cad_cam_320x139.jpg{/jm}  {jm align=”center” url=”https://zw3d.com.pl/szkolenie-cad-cam-przez-internet” effect=”large” title=”” height=”55″ width=”110″}https://zw3d.com.pl/images/nauczsie/szkolenia_online_320x139.jpg{/jm}