fbpx

Strategie automatycznej obróbki w ZW3D CAD CAM

Taktyka otworów

Strategie automatycznej obróbki CNC w ZW3D CAD CAM

Zazwyczaj, tworząc program CAM, musimy wykonać wiele czynności, takich jak analiza funkcji, tworzenie narzędzi, opracowanie strategii,
ustawienie wielu parametrów. Czy istnieje możliwość chociaż częściowej automatyzacji obróbki CNC? Tak! ZW3D CAD/CAM zawiera technologię CAM, poszerzającą znajomość i możliwość rozpoznawania cech za pomocą wbudowanej, inteligentnej bazy. Korzystając z kombinacji narzędzi, automatyki oraz znając sposób obróbki w zakładzie, ZW3D rozkłada topologię obiektu na jednolite funkcje i analizuje możliwości biblioteki narzędzi, aby stworzyć efektywny i wydajny plan obróbki oraz tworzy bardziej realistyczny jej przebieg. Oto trzy taktyki automatycznej obróbki CNC korzystające z nowej technologii:

Taktyka otworów

Dodawanie taktyki otworówKliknij prawym przyciskiem na pozycję Taktyki pod Ustawienie1 w menadżerze CAM, aby rozwinąć menu, następnie kliknij lewym, aby wybrać Dodaj Taktykę Otworów, taktyka tworzenia otworów będzie zdefiniowana i ukaże się pod pozycją Taktyki. Dwukrotne kliknięcie
lewym przyciskiem myszy na Taktyce Otworów rozwija okno Menadżera Taktyki Otworów, następnie przechodzimy do zasad wiercenia tj. kolejność wiercenia, parametry każdego wiercenia, typ układu osi itd.

Po zakończeniu tych czynności wyjdź z menadżera klikając w OK i przejdź do wyboru cech obróbki. Możesz wybrać Otwór bądź całą część jako cechę. Zasady określone w Menadżerze Taktyki Otworów zostaną zastosowane do wybranych cech. Również na podstawie cech zostaną dobrane odpowiednie narzędzia do obróbki. Kolejność wykonania operacji możemy zdefiniować w Menadżerze Taktyki. Następnie kliknij prawym na zdefiniowanej taktyce i wybierz opcję “Utwórz/Aktualizuj Operacje” aby dokonać automatycznych obliczeń dla operacji wiercenia.
Można generować nie tylko 3-osiowe operacje wykonywania otworów, ale także operacje 5-osiowe. Dokładnie tak, jak pokazuje kolejny obrazek.

Otwory w 5 osiach

Otwory w 5 osiach

Taktyka frezowania 2x

Dodawanie taktyki otworów dla frezowania w 2 osiachOperacja ta działa w sposób analogiczny do Taktyki Otworów. Używana jest przy obróbce frezowania 2-osiowego. Stworzy operacje frezowania dla wybranej funkcji lub części.Poniżej przykład obrazujący działanie taktyki:
• Najpierw dodaj taktykę frezowania 2x
• Następnie wybierz cechy obróbki
• Ustaw parametry zgodnie z własnymi wymogami
• Na końcu wszystkie płaskie powierzchnie zostaną automatycznie rozpoznane i wygeneruje się operacja powiązanego frezowania

Menadżer taktyki 2x frezowanie

Menadżer taktyki 2x frezowanie

Taktyka frezowania 3x

Jest używana do frezowania 3-osiowego. Inżynierowie mogą rozkładać topologię obiektu na jednolite funkcje i analizować możliwości biblioteki narzędzi, aby stworzyć efektywny i wydajny plan obróbki oraz tworzyć bardziej realistyczny jej przebieg. Operacje realizowane w tej strategii to Szybkie Frezowanie zgrubna, dwuosiowa obróbka wykańczająca poziomych obszarów i Szybkie Frezowanie wykańczające obszarów 3D. Tok postępowania jest taki sam jak we wcześniej opisywanych taktykach.

Powyższe rozwiązania automatyzują proces tworzenia operacji. Jeśli jednak wygenerowane ścieżki narzędzia nie odpowiadają naszym oczekiwaniom, w każdej chwili możemy edytować dowolną operację odnajdując ją w drzewie obróbki i zmieniając jej parametry lub wstawić nową operację w określonym miejscu.

Autor: Wojciech Bućko