fbpx

PODZIAŁ FORMY GNIAZDKA NA STRONĘ STEMPLA I MATRYCY

okładka pad 3d

PODZIAŁ FORMY GNIAZDKA NA STRONĘ STEMPLA I MATRYCY

Model mamy już zaprojektowany, kolejnym etapem pracy będzie zaprojektowanie podziału formy wielokrotnej na stronę stempla i matrycy.

 

Ponieważ chcemy zrobić matrycę wielokrotną, z 4 takimi samymi produktami, skorzystamy z opcji nazwanej Projektem formy. Dzięki niej możemy wybrać czy forma ma być z jednym czy wieloma produktami, z jakiego materiału będzie wytwarzany produkt (na tej podstawie dobierany jest skurcz materiału, oraz co najważniejsze, program sam rozdzieli nam kolejne etapy pracy na oddzielne części. Dzięki czemu będziemy mieli oddzielnie zapisaną część na której pracujemy, część powiększoną o skurcz materiału, stempel i matrycę.

Po umieszczeniu produktów na przygotowanych wcześniej płaszczyznach (produkty mogą być różne), pracujemy dalej z jedną sztuką na raz. Na tym etapie dobrze jest wyrównać produkt z układem współrzędnych i zbadać jego grubość oraz kąty pochylenia. W ZW3D możemy edytować model z włączonymi analizami, co znacznie ułatwia znalezienie i poprawienie modelu, np. usunięcie kątów ujemnych czy pochylenie pionowych ścian. Przy edycji analiza jest odświeżana w czasie rzeczywistym.

Teraz możemy przystąpić do podziału modelu na stronę stempla i matrycy. Pierwszy etap polega na przypisaniu ścian modelu do części matrycowej i stemplowej. Program sam rozpozna konkretne strony, użytkownik musi zająć się problematycznymi ścianami (pionowymi, podcięciami, itd.). Przy pomocy kolejnej operacji rozdzielamy model na dwie powierzchnie, a w miejscu podziału ZW3D narysuje linie podziałowe.

Jeżeli model ma jakieś otwory, to w tym momencie powinniśmy dodać łatki. Dla przerw z równoległymi ścianami (nawet w kilku płaszczyznach dla jednego otworu) program wygeneruje łaty automatycznie. Przy bardziej skomplikowanych będziemy musieli posiłkować się operacjami modelowania powierzchniowego.

Po tych zabiegach można zabrać się za robienie ścian podziałowych. ZW3D zawiera zarówno operację do automatycznego ich kreślenia, wspomagania się liniami pomocniczymi lub ręcznego tworzenia ich przy pomocy operacji modelowania powierzchniowego.

Przy pomocy operacji Połącz z zakładki Form umieszczamy modele w globalnym układzie współrzędnych (do tej pory pracowaliśmy w lokalnym układzie pojedynczej części). Po tym zabiegu trzeba przyciąć i połączyć ze sobą ściany podziału wszystkich modeli.

Dwa ostatnie kroki to dodanie przygotówki i podzielenie jej na stempel i matrycę. ZW3D sam wybierze elementy przy pomocy których będzie dzielił formę (ściany modelu, łaty i ściany podziałowe). Na końcu wyświetli komunikat o tym, że utworzył stempel i matrycę oraz zapisał je jako osobne części w pliku projektu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT FORM WTRYSKOWYCH? 

Zaobserwuj nasz profil na Facebooku i zasubskrybuj kanał na YouTube, a nie przegapisz żadnej z naszych nowości!

Masz pytania?

Napisz do nas!