fbpx

Parametry prędkości i posuwów

posuw6

Parametry prędkości i posuwów

Definiując wszystkie obróbki, czy będzie to proste przejście po profilu, czy obróbka w pięciu osiach, musimy zdefiniować wartości prędkości obrotowych oraz posuwów. W oprogramowaniu ZW3D CAD/CAM mamy możliwość określenia nie tylko nominalnej wartości z jaką będzie pracowało narzędzie, ale również prędkości i posuwy dla poszczególnych rodzajów ruchu.

Parametry Zgrubna i Wykańczająca na pewno nie budzą wątpliwości – jest to nominalna wartość posuwu przy danej obróbce. To jak system interpretuje poszczególną operację zależy od tego jaką kategorię będzie miała ona przypisaną w drzewku. Dwukrotnym kliknięciem myszki przełączamy kategorię.

Parametr prędkości posuwów w ZW3D
Łączenie kolejnych linii ścieżek w ZW3D

Parametr – Krok Za. Dotyczy on ruchu łączącego kolejne linie ścieżki narzędzia. W operacjach zigzag i spiralnej są to linie wskazane na rysunku obok.

Zagłębianie dotyczy ruchu wejścia (zagłębiania) w materiał – domyślnie jest to 20% wartości posuwu roboczego. Na zdjęciu poniżej ruch ten jest zaznaczony kolorem czerwonym.

Parametr Dojazd

Idąc dalej, mamy parametr Dojazd. Dotyczy on ruchu dojazdu do przejścia wykańczającego w obróbkach 2.5 – osiowych. Zazwyczaj taki ruch kończy się 2.5 mm przed punktem startu ruchu wykańczającego, chyba że ustawimy inną wartość w parametrach obróbki.

Parametr dojazd podczas posuwów w ZW3D
Wycofanie podczas posuwów w ZW3D

Wartość w polu Wycofanie określa posuw z jakim będzie wracało narzędzie do położenia końcowego.

Parametr Przejazdy dotyczy ruchu łączącego kolejne wejścia/wyjścia narzędzia z materiału. Na rysunku obok ruchy przejazdów zaznaczono na brązowo i wskazano strzałkami.

Wartość prędkości czy posuwu w polu Obr Rowków dotyczy pierwszego ruchu roboczego niektórych operacji z zakładki 2x Frezowanie. W obróbkach kieszeni, rowków bądź planowaniu za pomocą spirali czy zigzag system celowo zmniejsza prędkość dla pierwszych przejść, przy których kąt opasania jest duży, a co za tym idzie narzędzie narażone jest na uszkodzenie.

Ostatnim parametrem który omówimy w sekcji prędkości i posuwy jest Zwolnienie. W tym polu możemy określić jak zmaleje posuw (prędkość) przed wejściem do narożnika. Ta opcja zadziała tylko i wyłącznie kiedy w parametrach operacji uzupełnimy wartość pola Zwolnienie Dyst, czyli określimy na jakiej odległości od narożnika frez ma zwolnić. Na zdjęciu powyżej zwolnienia są zaznaczone czerwonymi fragmentami ścieżki przed narożnikami. W obróbkach 3 – osiowych też możemy generować ścieżkę ze zmiennym posuwem za pomocą Zawansowanej Kontroli Posuwu.

Mając te informacje można dokładniej dostosować parametry obróbki pod dany element.

Parametr zwolnienia posuwów