fbpx

Menadżer roli

Menadżer roli, włączanie w ZW3D CAD/CAM

Menadżer roli w ZW3D Nowa funkcja - menedżer roli w ZW3D CAD/CAM

W ZW3D pojawiła się funkcja Menadżer roli. Menadżer roli za zadanie stopniowo wdrażać użytkownika w pracę w programie ZW3D CAD/CAM poprzez wyłączenie zaawansowanych operacji. Osobom testującym program zalecamy włączenie wszystkich operacji tak, żeby miały szansę zapoznać się ze wszystkimi możliwościami ZW3D. Aby przejść do Menadżera roli należy najpierw utworzyć nową część. Klikamy więc Nowy [1], a potem Część/Złożenie [2].

Menedżer roli w ZW3D CAD/CAM

Jak widać na obrazku poniżej, interfejs zawiera dosyć mało opcji. Są to podstawowe operacje, przy pomocy których możemy tworzyć proste części.

Interfejs menedżera roli w ZW3D CAD/CAM

Jeżeli użytkownik opanował już te operacje i chciałby poznać nowe może włączyć wyższy poziom roli (do wyboru ma Średniozaawansowany, Zaawansowany, Ekspert). Dla osób testujących oprogramowanie ZW3D zalecamy włączyć Eksperta, aby uzyskać dostęp do wszystkich operacji. Menadżer roli jest dostępny po lewej stronie drzewa historii, jak pokazano na obrazku poniżej.

Wyższy poziom roli w ZW3D CAD/CAM

Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybranym poziomie zaawansowania pokażą się odpowiednie operacje. Poniżej widać menu wstążki dla roli Eksperta, na którym są umieszczone wszystkie operacje, m.in.: Arkusze Blach, Konstrukcje Spawane, Formy i Tłoczniki.

Różne poziomy zaawansowania roli w menedżerze roli w ZW3D CAD/CAM