fbpx

Szkolenia ZW3D CAD CAM

Szkolenie CAD/CAM

Kursy i szkolenia z programu 3D ZW3D CAD/CAM

Szkolenia CAD / CAM – kursy ZW3D

Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania 3D, modelowania 3D i wytwarzania CAM, szkolenia w 3D MASTER, to gwarancja fachowego podejścia, praktycznej wiedzy szkoleniowców i indywidualnego podejścia do Twojego projektu!

Szkolenie CAD/CAM
Szkolenie CAM w 3D MASTER

ZW3D CAD/CAM

3D Master jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła na rynek program ZW3D CAD/CAM. To jeden z innowacyjnych programów 3D w zakresie CAD/CAM przeznaczony dla inżynierów – konstruktorów i opracowany specjalnie dla różnych obszarów przemysłu. Zintegrowany system CAD/CAM oznacza swobodne projektowanie 3D i elastyczne wytwarzanie z uzwględnieniem wszelkich procesów optymalizacji produkcji.

Kursy CAD/CAM prowadzą doświadczoni specjaliści inżynierzy ds. oprogramowania CAD i obróbki CAM. Prowadzimy szkolenia na różnych poziomach zaawansowania zawsze dostosowując się do wymagań Klienta oraz specyfiki jego branży. Ze względu na wszechstronne zastosowanie oprogramowania CAD/CAM szkolimy osoby, które projektują formy wtryskowe, elementy maszyn, całe maszyny, meble, elementy plastikowe oraz wiele innych części i komponentów produktów.

Producent oprogramowania CAD/CAM, firma ZWSOFT uważnie śledzi tendencje rynkowe i w oparciu o sugestie użytkowników programu – co roku wprowadza usprawnienia i nowe funkcje dostosowane do potrzeb konstruktorów i projektantów 3D.

Program ZW3D CAD/CAM to system projektowania przeznaczony m.in. dla mechaników i wytwórców produktów z różnych segmentów przemysłu.

Po szkoleniu każdy kursant otrzymuje od nas Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zakres CAD 3D

Przykładowy program szkolenia CAD w oparciu o program ZW3D CAD/CAM

1. Wprowadzenie

– Omówienie poszczególnych rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D.

– Interfejs – nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika.

– Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do jego potrzeb.

2. Praca na prymitywach

Ta część szkolenia CAD obejmuje pracę na tzw. prymitywach, czyli gotowych bryłach 3D. Użytkownik zapozna się z obsługą tzw. dodatkowych podmenu dostępnych po wywołaniu operacji wstawienia bryły. Dodatkowo przedstawione zostaną różne typy operacji Boole’a.

3. Tworzenie modeli przy pomocy szkicu

– Wprowadzenie do szkicownika jest niezbędne do efektywnej pracy w programie CAD. Klient nauczy się prawidłowo korzystać z funkcji rysowania, wymiarowania i więzów w szkicowniku, oraz  dowie się w jaki sposób zdiagnozować poprawność szkicu.
– Po wyjściu ze szkicownika omówione zostaną opcje tworzenia brył ze szkicu. Przedstawione zostaną sposoby tworzenia modeli bryłowych i powierzchniowych oraz sposoby przełączania się między nimi oraz praca na obu rodzajach.
– Po poznaniu kluczowych opcji tworzenia i edycji brył 3D, kursanci będą mieli za zadanie samodzielne wykonanie modeli 3D.

4. Tworzenie dokumentacji 2D

Gdy już dana bryła jest odpowiednio zamodelowana, przydałaby się jeszcze dokumentacja 2D. W ZW3D możemy zapomnieć o konieczności ponownego rysowania modelu dla stworzenia dokumentacji, wystarczy umieścić widoki zamodelowanej bryły i dodać przekroje, widoki szczegółów, itd. Na tej lekcji kursanci dowiedzą się jak stworzyć własny arkusz rysunkowy z indywidualną tabelką, jak zwymiarować model na dokumentacji oraz dodać adnotacje.

5. Naprawa importowanej geometrii 3D

Często zdarza się, że przy imporcie modeli w rozszerzeniach neutralnych (IGES, STEP, itd.) oraz w rozszerzeniach plików z programów CAD (SolidWorks, Catia, itd.) modele posiadają jakieś defekty. Podczas kursu Klient pozna różne techniki naprawy geometrii 3D importowanej z innego systemu.

6. Tworzenie złożeń 3D

Jeżeli nasz produkt składa się z więcej niż jednego elementu, warto poznać sposoby tworzenia złożeń. Dzięki odpowiednim technikom, możemy tworzyć zarówno modele wieloobiektowe, jak i ruchome mechanizmy. W przypadku modułów wyższych niż Lite można dodatkowo utworzyć wizualizację z ruchomym mechanizmem.

7. Budowanie modeli z importowanej dokumentacji 2D

Jeżeli posiadamy dokumentację 2D w plikach DWG/DXF lub dokumentację taką otrzymujemy od naszych klientów, to warto się nauczyć tworzyć modele 3D z niej. O ile przy dokumentacji papierowej musimy wszystko rysować od zera, o tyle przy plikach DWG/DXF bazujemy bezpośrednio na dokumentacji, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

8. Modelowanie 3D za pomocą powierzchni

– Oprogramowanie ZW3D pozwala na płynną pracę zarówno na powierzchniach, jak i bryłach i to przy użyciu tych samych funkcji.

– Program posiada również funkcje, które są przeznaczone tylko do modelowania powierzchniowego, przy pomocy których kursanci nauczą się modelować zarówno bazując na szkielecie zbudowanym z dokumentacji 2D, jak i tworzonym od zera.

9. Arkusze blach i ich rozwinięć

Projektowanie arkuszy blach przy pomocy ZW3D staje się wyjątkowo proste po odbyciu szkolenia z tego tematu. Kursant nauczy się jak tworzyć arkusze blach na kilka różnych sposobów. Ponadto zostaną omówione  najczęsciej występujące błędy oraz pokazane sposoby jak ich unikać podczas tworzenia arkuszy.

10. Projektowanie Form i tłocznikiów

Podczas szkolenia kursanci zapoznają się z możliwościami programu CAD/CAM w oparciu o system ZW3D w zakresie tworzenia form.

Główne umiejętności, które mogą uzyskać to tworzenie formy w różny sposób w zależności od modelu. Trener nauczy użytkowników jak dokonać prawidłowego wyboru ścieżki tworzenia formy od modelu przez utworzenie linii podziałowych do otrzymania formy. Następnie kursant nauczy się dodawać kanały wtryskowe i chłodzące, suwaki i wypychacze.

Na koniec instruktor udzieli wskazówek dot. dodania korpusu formy i elementów znormalizowanych takich jak pierścienie centrujące, śruby, słupy prowadzące itd. Dodatkowo zostanie przedstawiony sposób tworzenia form wielokrotnych dla dwóch różnych i dwóch takich samych produktów.

Zakres CAM

Podstawowe szkolenie z modułu CAM oprogramowania ZW3D CAD/CAM

1. Wprowadzenie

Poruszanie się po interfejsie użytkownika.

Definicja ustawień środowiska CAM.

Przygotowanie do tworzenia operacji.

 2. Obróbki 2.5 – osiowe

Obróbka profilowa:

Tworzenie odpowiedniej cechy dla obróbki.
Definicja geometrii narzędzia, jego numeru i numerów korektorów średnicy i długości.
Omówienie najistotniejszych parametrów, m.in.: prędkości i posuwy, parametry obróbki, kontrola ścieżki , kompensacja narzędzia, parametry wejścia i wyjścia, głębokość obróbki, dane przygotówki oraz tryb wyświetlania.
Symulacja ruchu narzędzia za pomocą polecenia Szybka weryfikacja.

Obróbka spiralna:
Definiowanie alternatywnej bazy
Budowanie biblioteki narzędzi
Omówienie wcześniej nie objaśnianych parametrów
Symulacja usuwania naddatku – weryfikacja bryłowa
Definiowanie maszyny (wybór właściwego postprocesora, kompensacja długości narzędzia, plik definicji maszyny, tworzenie magazynu narzędzi wraz z definiowaniem korektorów)
Tworzenie plików wyjściowych (NC, CL, raportów) dla poszczególnych operacji lub dla wszystkich, numer narzędzia z magazynu lub z definicji, generowanie programów w bazach lokalnych.
Baza parametrów skrawania

Obróbka zigzag oraz równoległa (plik 2D_Pocket):

Omówienie wcześniej nie objaśnianych parametrów
Organizacja kolejności operacji w danych wyjściowych

Przekształcenie operacji – lustro

Wskazanie kierunku i punktu odbicia

Obróbka fazowań i zaokrągleń frezami kształtowymi:

Parametry głębokość wierzchołka, liczba przejść
Przekształcenie obróbki fazowań w szyku prostokątnym

Obróbka helikalna i z pochyleniem :

Najistotniejsze parametry powyższych obróbek

3. Wiercenie:

Omówienie operacji nawiercanie, wiercenie, pogłębianie, łamanie wióra, pogłębianie walcowe i gwintowanie.
Parametry obróbki, ścieżki, połączeń między ścieżkami.
Zautomatyzowane taktyki – taktyki otworów.

4. Obróbki 3 – osiowe:

Krótkie omówienie operacji dostępnych w zakładce 3x Szybkie.

Obróbka offset 2D:

Utworzenie części której obróbka wymaga maszyny z trzema płynnymi osiami, obróbka na złożeniu,
Tworzenie przygotówki w module CAD
Omówienie parametrów z zakresu parametrów obróbki, limitów (w płaszczyźnie XY i w osi Z)
Obróbka resztek przy użyciu tej samej operacji

Obróbka koronkowa wykańczająca

Wybór typów wejścia i wyjścia narzędzia
Dodawanie ograniczeń w postaci profili
Weryfikacja bryłowa, analiza naddatku

Obróbka zgrubna – wygładzone przejścia

Wskazanie różnic między ścieżkami w tej obróbce a zgrubnej offset
Filtr obróbki obszarów z uwagi na wielkość obrabianego obszaru

Obróbki Poziom Z i Koronkowa – wykańczające

Wprowadzenie ograniczenia kątowego obróbki, wymuszenie jednorodnych przejść, zmiana typu połączenia ścieżek

Utworzenie szablonu obróbki z operacjami zgrubnymi i wykańczającymi, zdefiniowanymi narzędziami oraz maszyną. Widok arkusza kalkulacyjnego do zarządzania operacjami.

Operacja ołówkowa

Modyfikacja parametru czułości ścieżki

Operacje krzywa prowadząca i grawerowanie 2D

Przegląd parametrów znacząco wpływających na wygenerowane ścieżki
Przećwiczenie poznanych operacji na przykładowych plikach