fbpx

Jak 3D CAD zwiększa wydajność użytkowników 2D CAD

model 3d w zw3d

Jak 3D CAD zwiększa wydajność użytkowników 2D CAD

 

Będąc doskonałym pomocnikiem w projektowaniu, oprogramowanie CAD od dziesięcioleci zwiększa wydajność projektantów. 2D CAD, który pojawił się jako pierwszy, jest szeroko stosowany w wielu branżach. Jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat pojawiła się zaawansowana technologia 3D CAD, która jest coraz bardziej rozwinięta, odgrywając coraz ważniejszą rolę w procesie projektowania i płynnie współpracując z 2D CAD w celu dalszego zwiększenia wydajności projektowania.

 

W 3D CAD użytkownik jest w stanie projektować oraz analizować bardziej intuicyjnie i znacznie wydajniej, podczas gdy 2D CAD wspomaga głównie prace kreślarskie, które demonstrują informacje geometryczne i technologiczne w formie kolejnych rzutów płaskich, przekrojów czy widoków szczegółu, co zapewnia dostateczną dokładność, ale wymaga mocno rozwiniętej wyobraźni przestrzennej i niejednokrotnie zabiera to znaczną ilość czasu. Pasują do różnych etapów i różnych potrzeb użytkowników.

 

W tym artykule pokażemy, w jaki sposób 3D CAD może pomóc zwiększyć produktywność oraz jak 2D i 3D CAD mogą się łączyć, aby wzajemnie się uzupełniać, zapewniając przyjazne użytkownikowi środowisko projektowe

przekroje w modelu 3D

Rysunek 1. Rysunki 2D

modelowanie 3d w oprogramowaniu cad/cam

Rysunek 2. Modele 3D

Zobacz z łatwością VS. wyobraź sobie z trudem

 

Jak wszyscy wiemy, w ostatecznej produkcji część mechaniczna jest obiektem 3D. Więc jeśli projektujesz ją w 2D CAD, patrząc na rysunki 2D, musisz wyobrazić sobie, jak ona wygląda na podstawie kilku rzutów i przekrojów, co jest dość trudne. Co gorsza, niektóre szczegóły można łatwo przeoczyć, dając niechcianą „niespodziankę” podczas wytwarzania detalu.

zw3d rysunek techniczny przekroju

Rysunek 3. Wyobraź sobie produkt końcowy za pomocą rzutów 2D

W środowisku CAD 3D wszystko staje się intuicyjne. Część mechaniczna jest symulowana i renderowana w programie, więc można po prostu obejrzeć ją z każdej strony i wprowadzić modyfikacje, które można bezpośrednio i natychmiast pokazać. Krótko mówiąc, to, co widzisz, jest tym, co otrzymujesz podczas procesu projektowania i możesz „przewidzieć” gotowe produkty z wyprzedzeniem w 3D CAD.

modele zw3d

Rysunek 4. Wyświetlanie bezpośrednio modelu 3D

Modelowanie parametryczne VS. ręczna modyfikacja

 

Podczas procesu projektowania zawsze występują potrzeby wprowadzania modyfikacji. Kiedy rysujesz w 2D, gdy chcesz zmienić niektóre parametry części, na przykład promień otworu, musisz zmienić wiele innych obiektów (rzutów, przekrojów) z nim powiązanych, ponieważ w 2D CAD są one nieparametryczne. Innymi słowy, elementy są „oddzielone” od siebie, więc jeśli zmodyfikujesz jeden, pozostałe pozostaną nieskorygowane i trzeba zmienić je ręcznie.

 

W 3D CAD wszystko może być parametryczne. Podczas rysowania szkiców do obiektów można dodawać więzy geometryczne i wymiarowe, tak aby można je było połączyć jako całość. Można też zdefiniować zmienną, taką jak X, i wstawić ją do wiązania wymiaru jako długość części, którą można następnie łatwo zmienić, modyfikując wartość X.

wymiary 2d cad

Rysunek 5. Szkic parametryczny i zmienna kontrolowana

Co więcej, w ZW3D jest menadżer historii, który rejestruje prawie wszystkie operacje modelowania. Możesz zlokalizować operacje i cechy, które chcesz zmodyfikować, cofając drzewo historii lub w oparciu o model, przedefiniować je i odświeżyć, aby uzyskać zaktualizowane wyniki. Nawet jeśli zaimportowany model jest bez historii modelowania, można go edytować za pomocą technologii Bezpośredniej Edycji.

modelowanie 3d w zw3d cad cam

Rysunek 6. Menadżer historii 3D CAD

Zarządzanie rodziną części: wszystko naraz VS. jeden po drugim

 

Czasami możesz mieć trudności z powodu zarządzania rodziną części. Na przykład w projekcie jest wiele części o różnej konfiguracji. Zwykle te części wyglądają podobnie, ale mają różniące się niektóre wymiary lub są tego samego rozmiaru, ale z pewnymi różnicami w wyglądzie. Jeśli używasz 2D CAD, musisz utworzyć osobny rysunek dla każdej podobnej części, co jest czasochłonne.

 

Ale w 3D CAD, za pomocą tabeli części, możesz po prostu zbudować bazowy model, a następnie zmodyfikować parametry części, aby uzyskać inne części w tabeli. W ten sposób można łatwo uzyskać serię części na podstawie części podstawowej, co jest wygodniejsze i wydajniejsze niż w 2D CAD.

zw3d paleta kolorów

Rysunek 7. Tabela części

zw3d małe modele 3D

Rysunek 8. Rodzina części

Wydrukowane rysunki 2D VS. adnotacje PMI

 

Po rysowaniu w 2D CAD zawsze trzeba dodać wiele wymiarów do części i wydrukować rysunki na papierze, a czasami rysunki mogą być rozmyte z powodu pewnych problemów z drukowaniem, co utrudnia sprawdzenie adnotacji podczas produkcji.

Nie dotyczy to już 3D CAD, w którym wszystkie informacje o wymiarach zostały zapisane w samym modelu. W module PMI możesz dodawać adnotacje bezpośrednio do modeli, co jest bardziej intuicyjne i czytelniejsze oraz udostępniać je producentom bez drukowania rysunków.

model 3d z wymiarowaniem

Rysunek 9. Modele z adnotacjami w module PMI programu 3D CAD

Połącz 3D i 2D, aby przyspieszyć swój projekt

 

Bez względu na to, jakiego narzędzia używasz, 3D czy 2D CAD, nie można zaprzeczyć, że oba mają swoje wyjątkowe zalety – 3D CAD zapewnia bardziej bezpośredni wgląd w proces modelowania, a 2D CAD umożliwia dodawanie wymiarów i adnotacji, co można dostosować do swoich praktycznych potrzeb i standardów.

 

Dlatego poleciłbym połączenie ich zalet przy użyciu obu programów CAD 3D i 2D. Jeśli pochodzą od tego samego dostawcy, tak jest najefektywniej, jak ZWCAD , kompatybilny z .dwg 2D CAD i ZW3D , wszechstronny CAD / CAM od ZWSOFT – najpierw możesz rozpocząć modelowanie w ZW3D, korzystając z zalet technologii parametrycznej i bezpośredniego podglądu efektów modelowania. Następnie za pomocą kilku kliknięć możesz utworzyć kolejne rzuty części w formie rysunków 2D i wyeksportować do ZWCAD, dodać adnotacje i dostosować ich style według potrzeb.

model 3d w zw3d

Rysunek 10. Modelowanie w 3D CAD

zw3d rysunek 2d

Rysunek 11. Adnotacje w 2D CAD

Przyjmij przyszłość

 

Modelowanie 3D to przyszły trend w projektowaniu mechanicznym. Jego zalety obejmują bezpośredni widok modelu, modelowanie parametryczne, łatwe zarządzanie rodzinami części za pomocą tabeli części, moduł PMI itp., Nie wspominając o innych modułach, takich jak CAM \ Formy wtryskowe \ Złożenia \ Arkusz blach w ZW3D, znakomicie uzupełniając korzystanie z 2D CAD i zwiększając ogólna wydajność projektowania.

 

Dlaczego nie pobrać ZWCAD i ZW3D za darmo i spróbować?

Już teraz dostępna nowa wersja ZW3D 2021 CAD/CAM!

Kliknij w przycisk poniżej, aby poznać więcej zastosowań tego wspaniałego programu oraz wypróbować!