fbpx

Dodawanie cech, a wyświetlonych kilka brył w module CAM

geometria w zw3d

Dodawanie cech a wyświetlonych kilka brył w module CAM

Wiele części w Geometrii CAM

 

Zazwyczaj podczas obróbki CAM aktywna jest część oraz przypisana do niej przygotówka. Czasem jednak zachodzi potrzeba pracy na kilku bryłach, co niestety wprowadza pewne komplikacje podczas definicji Cech wykorzystywanych do Operacji. W przypadku aktywnej jedynie jednej bryły program automatycznie przypisuje do niej Cechę, którą użytkownik chce zdefiniować. W przypadku aktywnych dwóch lub więcej brył, użytkownik najpierw musi wskazać część, do której zostanie przypisana Cecha.

dodawanie cechy w zw3d

Rys. 1 Geometria CAM: Dwie części aktywne

 

Sposób 1 dodawania cechy

 

Pierwszą metodą przypisania Cechy do Części jest otworzenie menu kontekstowego poprzez kliknięcie na wybraną część PPM, a następnie wybranie operacji Dodaj cechę i wskazanie odpowiedniej cechy. W oknie graficznym będzie teraz aktywna jedynie wskazana część, na której będzie można zdefiniować cechę. Po wskazaniu geometrii i zatwierdzeniu operacji, w menadżerze CAM do wybranej części przypisana zostanie zdefiniowana cecha.

geometria w zw3d

Rys. 2 Dodawanie cechy z poziomu menu kontekstowego

dodawanie cechy w zw3d

Rys. 3 Część 1 z przypisaną cechą

Sposób 2 dodawania cechy

 

Kolejną metodą jest wstawienie cechy wykorzystując Pasek poleceń. Na początku należy wybrać część, dla której chcemy przypisać cechę (klikając LPM). Następnie należy przejść do wstęgi Ustawienie oraz wybrać polecenie wybranej Cechy i zaznaczyć geometrię na części. Po zaakceptowaniu formularzy cechy, zostanie ona przypisana do części. W przypadku, gdy użytkownik zapomni zaznaczyć na początku część, po wybraniu operacji Cechy, będzie musiał najpierw wskazać w oknie graficznym komponent, do którego zostanie przypisana cecha i dopiero wtedy wskazać geometrię.

cechy w zw3d

Rys. 4 Wskazanie komponentu

Wstęga Ustawienie: polecenie Cechy

Rys. 5 Wstęga Ustawienie: polecenie Cechy

Cześć 2 z przypisaną Cechą

Rys. 6 Cześć 2 z przypisaną Cechą