fbpx

Dodanie bazy do wszystkich operacji

zw3d dodawanie bazy

Dodanie bazy do wszystkich operacji

Każdej operacji obróbki w module CAM można przypisać indywidualną Bazę odniesienia. Domyślnie w programie przypisywana jest baza maszynowa. W przypadku, gdy  wszystkie operacja prowadzone są względem jednej bazy, bardzo wygodnym narzędziem jest opcja Przypisz do wszystkich, która przypisuje wybraną bazę do każdej zdefiniowanej operacji. Pozwala to na skrócenie czasu definiowania parametrów obróbek.

Tworzenie bazy

Na początku należy wstawić bazę, którą chcemy przypisać do wszystkich operacji. Wybór miejsca wstawiania bazy zostało opisane w Baza obróbkowa w ZW3D CAD/CAM. Bazę dodajemy przez wybranie operacji Baza we wstędze Ustawienia, wybieramy opcję Utwórz bazę i wyznaczamy płaszczyznę odniesienia oraz Bezpieczny Z.

zw3d dodawanie bazy

Rys. 1 Dodawanie bazy

Przypisz bazę do wszystkich

Kiedy wstawiona została baza oraz zdefiniowane zostały operacji obróbki można do nich przypisać stworzoną bazę. Żeby tego dokonać należy kliknąć PPM na wybraną bazę oraz wybrać opcję Przypisz do wszystkich. Teraz wystarczy tylko kliknąć PPM na zakładkę Operacje i wybrać Oblicz wszystkie, by przeliczyć ścieżki narzędzi względem nowej bazy.

dodawanie bazy w zw3d

Rys. 2 Przypisz do wszystkich

dodawanie bazy w zw3d

Rys. 3 Oblicz wszystkie

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania bazy do wszystkich operacji w ZW3D CAD/CAM!

Masz pytania?

Napisz do nas!
    Rozwiń