fbpx

Dodanie bazy do wszystkich operacji

Dodawanie bazy w ZW3D CAD/CAM

Dodanie bazy do wszystkich operacji w ZW3D CAD/CAM

Każdej operacji obróbki w module CAM można przypisać indywidualną Bazę odniesienia. Domyślnie w programie przypisywana jest baza maszynowa. W przypadku, gdy  wszystkie operacja prowadzone są względem jednej bazy, bardzo wygodnym narzędziem jest opcja Przypisz do wszystkich, która przypisuje wybraną bazę do każdej zdefiniowanej operacji. Pozwala to na skrócenie czasu definiowania parametrów obróbek.

Tworzenie bazy w ZW3D CAD/CAM

Na początku należy wstawić bazę, którą chcemy przypisać do wszystkich operacji. Wybór miejsca wstawiania bazy zostało opisane w Baza obróbkowa w ZW3D CAD/CAM. Bazę dodajemy przez wybranie operacji Baza we wstędze Ustawienia, wybieramy opcję Utwórz bazę i wyznaczamy płaszczyznę odniesienia oraz Bezpieczny Z.

Rysunek 1. Dodawanie bazy w ZW3D CAD/CAM

Dodawanie bazy w ZW3D CAD/CAM

Funkcja Przypisz bazę do wszystkich w ZW3D CAD/CAM

Kiedy wstawiona została baza oraz zdefiniowane zostały operacji obróbki można do nich przypisać stworzoną bazę. Żeby tego dokonać należy kliknąć PPM na wybraną bazę oraz wybrać opcję Przypisz do wszystkich. Teraz wystarczy tylko kliknąć PPM na zakładkę Operacje i wybrać Oblicz wszystkie, by przeliczyć ścieżki narzędzi względem nowej bazy.

Rysunek 2. Opcja przypisz do wszystkich w ZW3D CAD/CAM

Opcja przypisz do wszystkich w ZW3D CAD/CAM

Rysunek 3. Opcja oblicz wszystkie w ZW3D CAD/CAM

Opcja oblicz wszystkie w ZW3D CAD/CAM