fbpx

Własna biblioteka narzędzi w ZW3D

Tworzenie bazy narzędzi w module CAM w ZW3D CAD/CAM

Własna biblioteka narzędzi w ZW3D

 

ZW3D zintegrowany system CAD/CAM to uniwersalny program 3D. Nasi projektanci i specjaliści, praktycy w modelowaniu 3D oraz doświadczenie inżynierowie CAM pokażą Ci ile innowacyjnych usprawnień ma ZW3D. Dodatkowym atutem jet własna biblioteka narzędzi ZW3D. 

Poniższa instrukcja opisuje jak krok po kroku zdefiniować własną bibliotekę narzędzi do ZW3D. Można to zrobić tworząc zupełnie nowy plik lub dodając nową do pliku z innymi zestawami narzędzi. Wybierzemy tą druga opcję. Otwieramy plik TOOLS_METRIC_AND_INCH.Z3 znajdujący się w folderze resource (\\ZW3D 2015 Plk (x64)/resource). Lista istniejących obiektów powiększy nowa obróbka CAM. Wprowadzona nazwa będzie nazwą naszej biblioteki.

baza narz1

W projekcie CAM klikamy w Menadżer narzędzi i definiujemy geometrię freza, którą chcemy zapisać.

baza narz2

W trzeciej zakładce menadżera możemy zdefiniować kształt oprawki dla danego narzędzia.

baza narz3

Jeżeli potrzebujemy również posuwy i prędkości, to można tu zdefiniować. Po zakończonej edycji zatwierdzamy narzędzie klikając OK. Aby dodać kolejne pozycje do naszej biblioteki powtarzamy powyższe kroki.

baza narz4

Zapisujemy plik aby zachować nasza bibliotekę. Plik możemy już zamknąć. Sprawdzimy, czy wszystko działa poprawnie tworząc nowy plik CAM. Wybieramy w nim Menadżer narzędzi i polecenie Wczytaj wszystko. Klikamy w ikonę folderu, aby wskazać ścieżkę do naszej bazy.

baza narz5

Na liście pojawią się zdefiniowane przez nas narzędzia wraz z dodanymi oprawkami oraz posuwami i prędkościami.

baza narz6

Biblioteka narzędzi została poprawnie utworzona i już teraz w każdym kolejnym projekcie CAM można będzie wykorzystywać zdefiniowane narzędzia.

Autor: Wojciech Bućko