fbpx

Projektowanie buta na obcasie w ZW3D

Edycja obcasa buta w ZW3D CAD/CAM

Projekt buta na obcasie – projektowanie 3D

Poniżej przedstawimy proces projektowania buta w programie CAD. Program ZW3D CAD/CAM jest używany przez światowego producenta obuwia – lidera w swojej branży.

W fazie wstępnej but zostanie podzielony na 4 części – obcas, podeszwa, przyszwa i nosek.

but135

Część 1: Projekt podeszwy

Projektant 3D tworzy nowy szkic na płaszczyźnie XY. Wewnątrz szkicu rysujemy zarys podeszwy wykorzystując polecenie Krzywa punktowa. Po zaakceptowaniu polecenia bardzo łatwo można dopasować kształt sterując punktami kontrolnymi. Szkic powinien prezentować się tak, jak poniżej. Aby łatwiej było dopasować wymiar na początek wstawiamy linie konstrukcyjne wzdłuż osi X i Y.

but11

Wychodzimy ze szkicownika i wyciągamy profil jednostronnie na wysokość – 90 mm, z kątem pochylenia ustawionym na -4 stopnie.

but12

Wstawiamy szkic na płaszczyźnie XZ. Narysujemy zarys podeszwy w drugim rzucie, jak na rysunku poniżej.

but13

Następnie wyciągamy nowy szkic w dwie strony w taki sposób, aby bryła zaczynała się przed, a kończyła za modelem. Zanim zaakceptujemy wyciągnięcie zaznaczamy Część wspólną w operacjach Bool’a.

but14

Ostatnią operacją na podeszwie będzie wykonanie zaokrąglenia o promieniu R 0.5 mm. Całość widoczna jest na rysunku poniżej.

but15

Część 2: Projekt obcasa

Utworzenie obcasa należy zacząć od wstawienia szkicu na płaszczyznę XY. Wskazujemy geometrię odniesienia zaznaczając wewnętrzną krawędź zaokrąglenia. W ustawieniach odznaczamy opcje Geometria konstrukcyjna.

but16

Wstawiamy dodatkową linie ograniczającą obcas i przycinamy do niej linię odniesienia.

but17

Następnie projektant wychodzi ze szkicu i rzutuje profil na dolną ścianą podeszwy. Aby uzyskać poprawny efekt należy zdefiniować kierunek rzutowania na –Z.

but18

W kolejnym kroku należy utworzyć dwie płaszczyzny pomocnicze, niezbędne do wykonania obcasa. Obie będą równoległe do płaszczyzny XY. Pierwszą odsuwamy o -40 mm w osi Z, drugą do najniższego punktu podeszwy. Wstawiamy szkice na kolejno dodanych płaszczyznach.

but19

Następnie dodajemy kolejną płaszczyznę odniesienie, tym razem za pomocą 3 punktów.

but120

Wstawiamy kolejny szkic. Funkcją odniesienie wyznaczamy punkty przecięcia wcześniejszych szkiców z nową płaszczyzną i rysujemy zarys obcasa w drugim rzucie.

but121

Po wyjściu ze szkicu dodajemy dwa splajny z zakładki Szkic 3D tak, jak przedstawia to kolejny rysunek.

but122

Zarys obcasa jest już zdefiniowany. Teraz należy rozpiąć powierzchnię na szkielecie. Wykorzystamy do tego polecenie Siatka krzywej. Jako U krzywe dodajemy wszystkie poziome linie (zaznaczamy cały zarys na jednym poziomie i zatwierdzamy środkowym przyciskiem myszy), a jako V krzywe linie pionowe.

but123

Dodajemy górną i dolną powierzchnię w celu zmiany modelu na bryłę. Aby nadać obcasowi ostateczny kształt wstawiamy szkic na ostatnio dodanej płaszczyźnie i rysujemy wycięcia. Następnie poleceniem Wyciągnięcie usuwamy bryłę z geometrii obcasa.

but124

Część 3: Przyszwa

W tej części zaprojektujemy przyszwę buta. Do tego również wykorzystamy szkicownik oraz funkcje Siatka krzywych. Zaczniemy od szkicu na płaszczyźnie XY.

but125

Kolejnym krokiem będzie dodanie szkicu na płaszczyźnie XZ odpowiadającego górnemu zarysowi przyszwy.

but126Nowy szkic wyciągamy dwustronnie wzdłuż osi Y tak, aby utworzona powierzchnia wystawała poza pierwszy szkic. Po wyciągnięciu rzutujemy szkic z płaszczyzny XY na powierzchnię, pamiętając o zaznaczeniu dwukierunkowego rzutowania i kierunku zgodnego z osią Z.

but127

Powierzchnię utworzoną przez wyciągnięcie można już usunąć lub ukryć – nie będziemy z niej więcej korzystali. Dodajemy kolejną płaszczyznę pomocniczą z 3 punktów, gdzie każdy z nich lokalizujemy ze środka krzywej i wstawiamy kolejny szkic.

but128

but129

Dodamy kilka powierzchni i szkiców aby utworzyć szkielet do rozpięcie powierzchni.

but130

Wywołujemy Siatka krzywej i postępujemy analogicznie do obcasa – linie poziome to U krzywe, linie pionowe V krzywe. Na koniec wywołujemy Skorupę, aby zmienić model powierzchniowy na bryłowy. Grubość ustawiamy na -0.5 mm.

but131

Część 4: Nosek

Ostatnim elementem będzie dekoracja buta. Zamodelujemy serce i doczepimy je do noska. Zaczniemy od wstawienia szkicu na nosku. Rysujemy odpowiednią geometrię za pomocą Krzywej punktowej.

but132

Następnie wyciągamy szkic jednostronnie na 1 mm.

but133

 Operacją Cylindryczne zgięcie możemy zagiąć kształt serca. Wprowadzamy parametry jak poniżej i zatwierdzamy efekt końcowy.

but134

 Teraz pozostało tylko dopasować kolory oraz odbić buta lustrem i projekt można uznać za zakończony.

but135

Autor: Wojciech Bućko