fbpx

Zmiana domyślnej bazy obróbkowej

Baza obróbkowa w ZW3D CAD/CAM

Zmiana domyślnej bazy

 

W zintegrowanym systemie ZW3D CAD/CAM użytkownik ma dwie możliwości wybrania bazy do obróbki. Jest to odpowiednie ustawienie modelu  względem punktu zerowego już na etapie projektowania lub określenie położenia bazy w module CAM. W przypadku gdy wybrano tą drugą opcje należy pamiętać, aby utworzoną lokalną bazę wprowadzić nie tylko do parametrów operacji, ale również w ustawieniach danych wyjściowych (rysunek poniżej).   baza dane

Często, zwłaszcza na początku pracy z ZW3D, użytkownicy zapominają o wybraniu odpowiedniej bazy obróbkowej w danych wyjściowych. Może to spowodować kolizję na maszynie i w efekcie straty finansowe. Ułatwieniem może być zmiana ustawień tak, aby domyślną bazą w której generowane będą programy była ta, wczytana do parametrów (lokalna). W celu wprowadzenia zmian otwieramy folder programu ZW3D i w folderze cam_config otwieramy plik NcProgTpSpace. Widoczne są dwa bloki tekstu (rysunek poniżej).

baza sciezka

Domyślna wartość wczytywana do CAMa znajduje się w pierwszej linii, w związku z tym należy zamienić miejscami oba wiersze (rysunek poniżej).

baza sciezka2

Po zapisaniu pliku można uruchomić ZW3D i wszystkie kolejne programy będą miały domyślną bazę zdefiniowaną jako lokalną – czyli pobraną z parametrów każdej z operacji.

baza dane2

 

Autor: Wojciech Bućko