fbpx

Dodawanie własnych członów konstrukcyjnych – konstrukcje spawane

Profile spawów

Konstrukcje spawane – dodawanie własnych członów konstrukcyjnych

Dodawanie własnych członów konstrukcyjnych w ZW3D CAD/CAM

W ZW3D 2015 dodano operacje przeznaczone do tworzenia konstrukcji spawanych. Dzięki nim możemy umieszczać kształtowniki czy rury na szkicach zarówno 2D, jak i 3D oraz krawędziach brył. Operacje te obsługują również przycinanie profili, dodawanie zaślepek czy wzmocnień. Producent dodał możliwość edycji wymiarów predefiniowanych kształtów. Co jednak, w sytuacji gdy pracujemy na co dzień z profilami, które nie są wprowadzone do ZW3D?
Pierwszy Service Pack (ZW3D 2015 SP1) zawiera między innymi rozbudowę operacji Człony konstrukcyjne o dodanie własnych profili. Poniżej przedstawiamy instrukcję ich utworzenia.

KROK 1

Na początek uruchom ZW3D i utwórz Plik wieloobiektowy. Nazwij go nazwą profilu (np.: teownik, kątownik, rura, itd.).

Tworzenie pliku wieloobiektowego w ZW3D CAD/CAM

KROK 2

W tym pliku utwórz Szkic i nazwij go rodzajem profilu (np.: wymiarami [40x40x2] czy gabarytem [50]).

Tworzenie szkicu w ZW3D CAD/CAM

KROK 3

Naszkicuj przekrój poprzeczny żądanego profilu. Możesz go też zaimportować z pliku DWG/DXF. Pamiętaj, żeby dla własnej wygody umieścić szkic w pobliżu początku układu współrzędnych.

Przekrój poprzeczny profilu w ZW3D CAD/CAM

KROK 4

Umieść punkty na szkicu, które posłużą do zmiany położenia profilu przy operacji Człony konstrukcyjne. Początek układu współrzędnych jest pierwszym takim punktem.

Punkty na szkicu

KROK 5

Wyjdź ze szkicu do Menadżera obiektów (spis elementów w pliku). Powtórz kroki od 2 do 4 lub skopiuj utworzony szkic i zmień wymiary profilu.

Menedżer obiektów w ZW3D CAD/CAM

KROK 6

Zapisz plik w folderze instalacyjnym programu. Domyślnie jest to C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2021\languages\pl_PL\resource\ weldment profiles\iso.

KROK 7

Utwórz nowy plik jako Część/złożenie i utwórz konstrukcję spawaną z własnym profilem. Gotowe!

Złożenie konstrukcji spawanej z własnym profilem w ZW3D CAD/CAM

 

Autor: Bartosz Medyński.