fbpx

Nowości ZW3D 2015 CAD/CAM

zw3d 2015

zw3d 2015

Już od stycznia 2015 zapraszamy na przedpremierowe testowanie programu ZW3D 2015 Beta. Wersja Beta 2015 ZW3D jest szansą na wypróbowanie najnowszych funkcji i usprawnień programu oraz pozwala na przekazanie swoich opinii bezpośrednio producentowi – firmie ZWSOFT. Wersja Beta dostępna jest w polskiej wersji językowej.

 

Szeroki zakres usprawnień w wielu obszarach programu ZW3D CAD/CAM:

Podstawowe

 • Zarządzanie plikami
 • Interfejs
 • Wyświetlanie
 • Drukowanie
 • Pomiary

Translator

 • Import
 • Eksport
 • Naprawa

Projektowanie modeli

 • Szkicownik
 • Menadżer historii
 • Menadżer połączeń
 • Szkicowanie 3D
 • Modelowanie części
 • Projektowanie złożeń
 • Projektowanie arkuszy blach
 • Projektowanie form
 • Projektowanie elektrod
 • Nowy moduł elementów spawanych
 • Chmura punktów
 • Dokumentacja 2D

 Obróbka CAM

 • Ulepszone workflow
 • Frezowanie
 • Poprawiony kernel dla zgrubnych
 • Poprawiony kernel dla wykańczających
 • Wzmocnienie operacji Ograniczenie kątowe
 • Nowe Połączenia i Wejścia/Wyjścia
 • Lepsze przetwarzanie ścieżki narzędzia
 • Podcięcia w 3 – osiowych operacjach na STL
 • Nowości i ulepszenia w 5X
 • Toczenie
 • Nowa kompensacja promienia
 • Generowanie obróbek tokarskich w cyklu
 • Poprawione toczenie

Nowości ZW3D 2015

CAD

 Zarządzanie plikami

PackFile1

Możliwości:

 • Nowe typy plików dla plików jednoobiektowych
 • Nowa funkcja „pakowania” plików
 • Automatyczny zapis plików
 • Usprawniony menadżer obiektów
 • Bezpośredni eksport z menadżera obiektów
 • Selektywne zapisywanie obiektów
 • Automatyczna kopia zapasowa

 

File Recovery4

Udogodnienia

 • Przygotowanie do wprowadzenia zintegrowanego PDM
 • Łatwiejsza praca z plikami wieloobiektowymi
 • Przystępne zarządzanie plikami
 • Przygotowanie do wprowadzenia zintegrowanego PDM
 • Łatwiejsza praca z plikami wieloobiektowymi
 • Przystępne zarządzanie plikami

 

 

SaveModify3

 

Interfejs użytkownika i wyświetlanie modeli

zw 2015 5

Możliwości

 • Nowy interfejs wspierający dokumenty wieloobiektowe
 • Okno modelowania o zmiennym rozmiarze
 • Nowy sposób wyświetlania wymiarów z nazwą rozszerzenia

Udogodnienia

 • Łatwe przełączanie obszaru roboczego
 • Projektowanie na wielu płaszczyznach

 

Translator Imort i Export

zw 2015 transl

Możliwości

 • Ulepszony silnik importu dla plików formatów trzecich
 • Bezpośrednie kopiowanie i wklejanie elementów z ZWCAD’a do ZW3D
 • Lepsza jakość importowanych plików neutralnych z małą toleracją
 • Ulepszona jakość importu plików neutralnych

 

Udogodnienia

 • Otwieranie ostatnich wersji plików trzecich i zredukowanie czasu ich naprawy
 • Większa liczba przypadków nieuszkodzonych modeli

 

Drukowanie

Możliwości

 • Nowa opcja „Ustalony początek” dla rozmiaru wydruku
 • Wsparcie drukowania w skali 1:1 obszaru drukowania
 • Przywrócono opcję skali

zw 2015 drukuj

Udogodnienia

 • Drukowanie zaznaczonego obszaru
 • Drukowanie bezpośrednie ze szkicownika i szkiców 3D

 

Badaj

Możliwości

 • Zoptymalizowanie wyświetlania pasm kolorów
 • Usprawnione możliwości badania
 • Zwiększona dokładność analizy grubości

Udogodnienia

 • Wysoka jakość powierzchni przy modelowaniu powierzchniowym
 • Szybsze uzyskanie informacji wizualne przy projektowaniu form

 

zw 2015 badaj

Naprawa

Możliwości

 • Nowy interfejs operacji Napraw/Analizuj
 • Wykrywanie większej liczby błędów topologii
 • Większa liczba błędów zostanie naprawiona automatycznie

 

zw 2015 napraw
Udogodnienia

 • Analiza jakości modelu i naprawa błędów automatyczna bądź ręczna
 • Znalezienie problemów podczas importu i redukcja błędów na modelu

 

 Projektowanie – Szkicownik

 

Możliwości

 • Nowy status więzów
 • Zbieżność punktów
 • Krzywa NURBS
 • Super przycięcie
 • Nowy szyk
 • Bezpośrednie użycie geometrii odniesienia

zw 2015 szkicownik

Udogodnienia

 • Uproszczenie procesu tworzenia szkicu 2D
 • Zwiększenie efektywności modelowania parametrycznego

 

Menadżer historii

Możliwości

 • Nowy formularz warunkowego wygaszenia operacji
 • Przearanżowane menu pod PPM
 • Funkcja szukania
 • Powiększenie danej operacji w oknie modelowania
 • Funkcja Przejdź do drzewa

zw 2015 menadzer historii

Udogodnienie

 • Łatwe znalezienie konkretnej operacji do edycji
 • Proces modelowania staje się bardziej przejrzysty

 

Menadżer połączeń

 

Możliwości

 • Menadżer związków odniesień
 • Wyświetlanie odniesień sterujących i sterowanych
 • Sprawdzanie zarówno geometrii odniesienia jak i zmiennych
 • Odłączanie i odszukanie geometrii odniesienia
 • Powiększanie do powiązanego elementu
 • Specjalne oznaczenie dla powiązanych elementów

zw 2015 menadzer polaczen

Udogodnienia

 • Zwiększona zdolność modelowania w kontekście złożenia
 • Szybsze modelowanie złożeń

 

Modelowanie części – otwory

 

Możliwości

 • Nowe możliwości i nowy formularz
 • Wsparcie dla otworów gwintowanych i przelotowych
 • Dodatkowe standardy typów otworów (NPT/BSTP/UNJ/.etc)
 • Więcej rozmiarów otworów znormalizowanych
 • Filtr otworów
 • Początkowa i końcowa faza
 • Rozszerz start

zw 2015 otwory

Udogodnienia

 • Przyspieszenie tworzenia otworów znormalizowanych
 • Rozpoznawanie i opisywanie otworów z zewnętrznych kształtów

 

Siatka krzywej

Możliwości

 • Nowe możliwości i nowy formularz
 • Nowy sposób zaznaczania profili złożonych z kilku krzywych, bez używania Listy krzywych
 • Wykrywanie niedomkniętych profili
 • Przechowywanie informacji o ciągłości
 • Pokazywanie znaków ciągłości

zw3d 2015 siatka krzywej

Udogodnienia

 • Uproszczenie menadżera historii
 • Wsparcie dla tworzenia powierzchni wysokiej jakości

 

Wyciągnięcie profilu pręta

Możliwości

 • Wyciągniecie wykorzystujące profil i ścieżkę
 • Nieregularne przekroje profili
 • Używa nieciągłych profili
 • Automatyczne przycinanie w narożnikach

zw3d 2015 wyciagniecie profilu

Udogodnienia

 • Oszczędność czasu modelowania
 • Wsparcie dla tworzenia części strukturalnych

 

Usuń pętle

Możliwości

 • Zaznacz krawędzie, żeby dostosować wycięcie
 • Rozszerzenie i przycięcie, dla połączenia ścian
 • Przywrócenie przyciętej ściany do wersji bez przycięcia

zw3d 2015 usun petle

Udogodnienia

 • Umożliwia szybszą naprawę modelu
 • Łatwiejsze tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni modelu

 

Zwiększone możliwości wybranych operacji

Możliwości

 • Zmiany obejmują formularze operacji: Odsunięcie ściany, Odsunięcie objętości, Skorupa i Odsunięcie
 • Przechowywanie informacji o ścianach wewnątrz operacji
 • Nowa lista ścian zmniejszająca liczbę kliknięć

zw3d 2015 zwiekszone operacje

Udogodnienia

 • Uproszczenie drzewa historii dla zredukowania liczby błędów
 • Łatwiejsza edycja parametrów

 

Menadżer złożeń

 

Możliwości

 • Bezpośrednia edycja komponentów w pod-złożeniu (Ukryj/Aktywuj/Usuń, itd.)
 • Nowe funkcje: Spakuj, Rozpakuj
 • Wsparcie dla zmiany kolejności wstawiania komponentów

zw3d 2015 menadzer zlozen

Udogodnienia

 • Szybszy i prostszy proces budowy złożeń

 

Ulepszone kopiowanie i wklejanie

Możliwości

 • Kopiowanie i wklejanie pod PPM
 • Skróty klawiszowe “Ctrl +C” i “Ctrl +V”
 • Przytrzymaj Ctrl podczas przenoszenia komponentu w drzewie historii
 • Opcja „Kopiuj” w operacji „Przenieś” w złożeniach

zw3d 2015 ulepszone kopiowanie

Udogodnienia

 • Bezpośrednie wykorzystanie istniejących komponentów bez wybierania operacji Wstaw komponent

 

Szyk w złożeniu

Możliwości

 • Usunięto szyk z menadżera historii
 • Pod PPM dodano opcję Edycji, usuwania i innych

zw3d 2015 szyk w zlozeniu

Udogodnienia

 • Uproszczono proces budowania złożeń i zredukowano liczbę problemów podczas przebudowy

 

Sprawdzanie przenikania elementów

Możliwości

 • Ustawienie wybranego zakresu
 • Ukryte kształty i komponenty mogą być ignorowane przy sprawdzaniu
 • Generowanie kształtu przenikania
 • Wszystkie przenikania są wyszczególnione na liście, dając możliwość sprawdzenia każdego z osobna
 • Kliknięcie na liście powoduje przybliżenie obszaru przenikania

zw3d 2015 sprawdzanie przenikania
Udogodnienia

 • Intuicyjne sprawdzanie błędów montażowych

Wyprowadzenie kształtu i Geometria do części

Możliwości

 • Przebudowano formularz operacji Geometria do części
 • Wyprowadź kształt nie jest zapisywane w drzewie historii
 • Wsparcie dla zamiany kształtów na komponenty w operacji Wyprowadź kształt
 • Znak ? Wprowadza regułę numerowania części
 • Wsparcie dla asocjatywnego wyprowadzenia
 • Wyprowadzaj kształty do zewnętrznych plików zmieniając ich typ (złożenie na część)

 

zw3d 2015 wyprowadz ksztalt

Udogodnienia

 • Zapewnienie różnych metoda dla budowania złożeń z Góry do dołu

 

Widok rozstrzelony

Możliwości

 • Automatyczny i ręczny widok rozstrzelony
 • Przechowywanie listy kroków tworzenia widoku rozstrzelonego
 • Zapisz listę widoku rozstrzelonego pod konfiguracją
 • Proces tworzenia widoku rozstrzelonego może zostać użyty do utworzenia animacji rozstrzelenia

zw3d 2015 widok rozstrzelony

Udogodnienia

 • Większe możliwości utworzenia bardziej skomplikowanych widoków rozstrzelonych dużych złożeń

 

Arkusze blach

Możliwości

 • Współczynnik K sterowany z poziomu Excela
 • Poprzez odpowiedni materiał
 • Tabela dozwolonych gięć
 • Formuła dozwolonych gięć

zw3d 2015 arkusze blach

Udogodnienia

 • Różne sposoby na wyznaczenie współczynnika K dla możliwie realnego odwzorowania zagięć blach

 

Projektowanie form wtryskowych

 • Możliwości
 • Zwiększenie dokładności tworzenia linii podziału
 • Zaktualizowane biblioteki korpusów
 • Udoskonalone nazewnictwo części standardowych
 • Bezpośrednie wskazywanie punktów wstawienia na złożeniu

zw3d 2015 projektowanie form

Udogodnienia

 • Zwiększona efektywność projektowania form wtryskowych

 

Projektowanie elektrod

Możliwości

 • Ulepszone projektowanie końcówek elektrod
 • Szablon użytkownika dla przygotówki elektrod
 • Szablon użytkownika dla dokumentacji elektrod

zw3d 2015 projektowanie elektrod

Udogodnienia

 • Oszczędność czasu przy tworzeniu przygotówek elektrod z wymiarami użytkownika
 • Wsparcie dla różnych szablonów rysunkowych dokumentacji elektrod, tworzonych jak oryginalne

 

Nowe narzędzia – konstrukcje spawane

Możliwości

 • Człony konstrukcyjne
 • Przycięcia
 • Wsporniki
 • Zaślepki
 • Spoiny

zw3d 2015 konstrukcje spawane

Udogodnienia

 • Przyśpieszenie modelowania konstrukcji spawanych

Chmura punktów

Możliwości

 • Nowa funkcja Usuń ścianę
 • Nowa funkcja Odwróć krawędź
 • Nowa funkcja Wypełnij przerwę
 • Nowa funkcja Śledź obszar
 • Nowa funkcja Ścieżka geodezyjna

zw3d 2015chmura punktów

Udogodnienia

 • Możliwość poprawy częściowych problemów z modelem STL
 • Odwzorowanie głównego profilu

 

Dokumentacja 2D – przekrój widoku rozstrzelonego

Możliwości

 • Użyj opcji Szkic 3D>Nazwa przekroju dla zdefiniowania sposobu cięcia
 • Pracuj jak na standardowej części dla stworzenia rzutów
 • Wsparcie dla tworzenia tabeli BOM
 • Wsparcie dla wymiarów na rzucie izometrycznym

zw3d 2015 widok izometryczny

Udogodnienia

 • Zapewnienie użytkownikowi dodatkowych możliwości kreślarskich przy tworzeniu dokumentacji 2D

 

Dokumentacja – Odnowiona operacja Linia przerywana

Możliwości

 • Dodano nowy styl krzywej dla przerwania
 • Edytowalne położenie wyrwania
 • Pozostałe widoki też mogą mieć Linie przerwania (Przekrój, Wyrwanie, Widok szczegółu)
 • Prawidłowe wymiary na widoku przerwanym

zw3d 2015 linie przerwania

Udogodnienia

 • Poprawiono operacje Linia przerwania
 • Możliwość stworzenia standardowego inżynierskiego widoku

 

Dokumentacja 2D – Pomiary 3D,

Możliwości

 • Przełączanie opcji pod PPM
 • Po przełączeniu wystarczy użyć Szybkiego wymiaru, a ZW3D automatycznie je zmieni na wymiary 3D
 • Wymiary 3D umieszczane jak wymiary 2D

zw3d 2015 pomiary 3D

Udogodnienia

 • Zapewnienie użytkownikowi nowych możliwości tworzenia zróżnicowanej dokumentacji 2D

 

Dokumentacja 2D – Odnowiony Znacznik środka i Linia środkowa

Możliwości

 • Nowe opcje umożliwiające niesymetryczne wydłużanie Znaczników środków
 • Możliwość złapania punktów przecięcia linii centralnych
 • Więcej opcji dla Znaczników środków otworów

zw3d 2015 linia srodkowa

Udogodnienia

 • Oszczędność czasu przy uproszczonym tworzeniu linii centralnych
 • Ulepszone działanie przez dynamiczne interakcje

 

Nowy symbol spoiny i notka o gięciach blach

Możliwości

 • „Gąsienica” jest nowym symbolem oznaczenia lica spoiny dodawanym ręcznie do wybranych krawędzi
 • Ścieg spoiny jest symbolem reprezentującym spoinę w rzucie bocznym
 • Dodanie informacji o gięci na linii gięcia

zw3d 2015 giecie blach

Udogodnienia

 • Łatwe oznaczanie spoin na dokumentacji 2D
 • Dodatkowe informacje o gięciu blach na dokumentacji 2D

Dokumentacja 2D – Tabela Otworów

Możliwości

 • Nowy filtr
 • Nowa rubryka z rozmiarami otworów
 • Wykrywanie otworów nie utworzonych przez generator otworów

zw3d 2015 tabela otowrów

Udogodnienia

 • Bezpośrednie tworzenie tabeli z modeli importowanych
 • Selektywne tworzenie tabeli otworów dla zdefiniowanych otworów
 • Uproszczony format tabeli otworów

Dokumentacja 2D – Tabela BOM

Możliwości

 • Więcej opcji generowania ID
 • Lepsza generowanie ID
 • Więcej sterujących etykiet
 • Automatyczne umieszczenie balonów z numerami części na różne sposoby

zw3d 2015 tabela BOM

Udogodnienia

 • Zwiększenie poprawności tabeli BOM
 • Tworzenie tabeli BOM zgodnie z wymogami projektowania

CAM

Ulepszone workflow

Dodany znak zapytania w celu pokazania nieobliczone operacji. Pozostałe ikony zostały poprawione, aby czytelniej opisywały status operacji

zw 2015 cam1

 

Nazwy zależne od położenia folderu:

 • Folder Komponentu
 • Folder Baz
 • Folder Operacji
 • Folder NC

Zalety:
Jest to kompatybilne z nawykami wyniesionymi z pracy w systemie Windows.

 

Ulepszenia:

 • Poprawiona dokładność wyświetlania
 • Bardziej czuły filtr wyboru
 • Nowe możliwości definiowania rodzaju gwintu w cesze otwór

 

Zalety:

 • Szybsze wyświetlanie ścieżki narzędzia (30 – 40%)
 • Dokładniejsze filtry, pomocne przy ręcznej edycji ścieżki narzędzia
 • Szybsze definiowanie gwintów do obróbki CAM

zw 2015 cam2

 

Poprawiony kernel dla zgrubnych

Ulepszenia:

 • Zgrubny algorytm został znacznie poprawiony aby rozwiązać problem z błędnym wykrywanie obszarów obróbki
 • Dla małych i wąskich regionów algorytm został poprawiony, aby zapewnić ciągłą i wygładzoną ścieżkę narzędzia

zw 2015 cam3

zw3d 2015 karnel2

Zalety:

 • Brak przerwanych i nieciągłych ruchów. Dzięki temu obróbka małych obszarów jest łatwiejsza i bezpieczniejsza

 

Ulepszenia:

 • Algorytmy w zgrubnej obróbce Offset uległy znacznej poprawie, pozwalając na utworzenie kompletnej ścieżki dla stopni i rowków

zw3d 2015 karnel3

Zalety:

 • Kompletna obróbka geometrii typu rowek

 

Ulepszenia:

 • Minimalna wysokość resztek jest teraz kontrolowana przez parametr

Zalety:

 • Pozwala tworzyć obróbkę resztek szybko i z dużą dokładnością

zw3d 2015 karnel4

 

Ulepszenia:

 • Dokładność przygotówki do obróbki resztek została poprawiona

Zalety:

 • Teraz możliwe jest szybkie utworzenie dokładnej obróbki resztek

zw3d 2015 karnel5

 

Poprawiony kernel dla wykańczających

Ulepszenia:

 • Operacja Offset 3D została poprawiona tak, aby kroki były zawsze równo od siebie odsunięte, bez opuszczania obszarów
 • Z nowym algorytmem minimalna wartość chropowatości powierzchni może sięgać 0,0005 mm, a minimalny promień narzędzia 0,03 mm zarówno dla freza kulistego jak i promieniowego. Ścieżka zawsze będzie generowana z równomiernym krokiem oraz dużą dokładnością

zw3d 2015 karnel wyk 1

 

zw3d 2015 karnel wyk 2

Zalety:

 • Kompletna ścieżka narzędzia z równym krokiem, co redukuje zagrożenie związane z uszkodzeniem narzędzia i zwiększa dokładność powierzchni
 • Pomocne przy tworzeniu detali o wysokiej dokładności wykonania

 

Wzmocnienie operacji – ograniczenia kątowe

Ulepszenia:

 • Wykrywanie kąta w operacji Ograniczenia kątowe zostało wzmocnione. Dzięki temu całość zostanie poprawnie obrobiona
 • Z określonym kątem granicznym nie będzie obszarów nieobrobionych między płaską, a stromą ścianą

zw3d 2015ograniczenia katowe1

zw3d 2015ograniczenia katowe2
Zalety:

 • Połączenia operacji Koronkowej z Poziomem Z w jednym zabiegu ogranicza konieczność tworzenia kolejnych obróbek

 

Nowe Połączenia i Wejścia/Wyjścia

Ulepszenia:

 • Uproszczona tabela prędkości i posuwów
 • Uproszczenie długich połączeń oraz rozwinięcie krótkich
 • Dodanie wejść do krótkich połączeń

zw3d 2015 nowe połączenia1

zw3d 2015 nowe połączenia2

 

Typy wejść/wyjść zostały zrekonstruowane aby były łatwiejsze do zrozumienia i czytelniejsze

zw3d 2015 nowe połączenia4

 

 • Bezpieczniejsze zagłębianie
 • Lepsze krótkie połączenie po rampie

zw3d 2015 nowe połączenia5

Zalety:

 • Łatwiejsze do zrozumienia i bardziej przejrzyste formularze Połączeń i wejść/wyjść. Przyspiesza naukę i programowanie obróbek
 • Bezpieczniejsza i efektywniejsza ścieżka narzędzia

 

Podcięcia w 3-osiowych operacjach na STL

Ulepszenia:

 • Wsparcie tworzenia podcięć w 3 – osiowej obróbce na plikach STL

zw3d 2015 operacje na stl

Zalety:

 • Rozbudowanie możliwości modułu 3X, pozwalające na obróbkę

 

Nowości i ulepszenia w 5x

 

Ulepszenia:

 • Rozwinięto tworzenie ścieżki narzędzia 5X w oparciu o plik STL
 • Nowy tryb – ZigZag w obróbce ścian bocznych w 5 – osiach
 • Możliwość edytowania 5 – osiowej ścieżki narzędzia w edytorze

 

zw3d 2015 5x 1

zw3d 2015 5x 2

Zalety:

 • Możliwość zastosowania do przemysłu drzewnego itp.
 • Nowy tryb – Zigzag pomaga zoptymalizować ścieżkę narzędzia 5x. Edytor ścieżki ułatwia pracę również w 5 – osiach.

 

Lepsze przetwarzanie ścieżki narzędzia

 • Nowa lista operacji:
 • Nowy szablon i nowy układ raportu
 • Kompletna informacja zawierająca:
 • Podstawowe informacje
 • Informacje o operacji i narzędziu
 • Kontrola jakości
 • Dostosowywany układ

zw3d 2015poprawa sciezki narzedzia

Zalety:

 • Kompletne i dostosowywalne listy operacji pomagające w redukcji pracy

 

Generowanie obróbek tokarskich w cyklu

Ulepszenia:

 • Od wersji 2015 możliwe będzie generowanie kodów na toczenie zgrubne i wykańczające w cyklu

zw3d 2015 obrobki tokarskie

 

Zalety:

 • Redukcja wielkości kodu NC
 • Łatwość edycji kodu

 

Nowa kompensacja promienia

Ulepszenia:

 • Dodane 5 różnych typów kompensacji przy toczeniu wykańczającym

zw3d 2015 kompensacja narzedzia

Zalety:

 • Rozwinięcie możliwości dokładnego toczenia

 

Poprawione toczenie

Ulepszenia:

 • Wspieranie generowania ruchów szybkich (rapid) w pliku wyjściowym
 • Możliwość generowania w pliku CL maksymalnego wymiaru przygotówki i długości narzędzia

Otwórz “machine_all.mdf” i edytuj poniższe zmienne aby je wygenerować “STOCK/@xMin@,@yMin@,@zMin@,@xMax@,@yMax@,@zMax@”
“CUTTER/@TOOL_FL@”

 

zw3d 2015 toczenie

Informacje o zmianach dostępne są również do pobrania w postaci PDF

Nowości ZW3D 2015 CAD


{google_docs}images/podreczniki/ConowegowZW3D2015CAD.pdf|width:700|height:800|border:1{/google_docs}

 

Nowości ZW3D 2015 CAM


{google_docs}images/podreczniki/conowego2015CAM.pdf|width:700|height:800|border:1{/google_docs}