fbpx

Interfejs arkusza kalkulacyjnego CAM

3

Interfejs arkusza kalkulacyjnego CAM

Po stworzeniu wszystkich operacji w części CAM warto sprawdzić, czy najważniejsze parametry naszych obróbek są poprawnie ustalone. Do tego celu stworzony został interfejs arkusza kalkulacyjnego.

1

Po kliknięciu na Operacje prawym przyciskiem myszy wybieramy Interfejs arkusza kalkulacyjnego- widok operacji. Powinno otworzyć się nam okienko zawierające wszystkie zdefiniowane wcześniej operacje oraz najważniejsze ich parametry takie jak nazwę, bazę obróbkową, narzędzie, prędkości i posuwy, wartość i typ kroku itp.

2

Niewątpliwą zaletą arkusza jest możliwość szybkiego nanoszenia zmian na wybrane parametry operacji. Po kliknięciu w wybraną komórkę możemy dokonać zmiany parametru wybierając odpowiednią opcję z formularza (dotyczy takich parametrów jak kategoria obróbki, Typ kroku, Narzędzie) lub wpisując odpowiednią wartość (dotyczy parametrów prędkości i posuwu, wartości kroku oraz tolerancji ścieżki).

3

Po zmianie parametrów należy wybrać przycisk Oblicz wszystko a następnie Zapisz wszystko w celu naniesienia zmian.
Interfejs arkusza kalkulacyjnego jest więc wygodnym narzędziem do sprawdzania poprawności wygenerowanych obróbek.