fbpx

Definiowanie Linii w ZW3D CAD/CAM

Definiowanie Lini ZW3D

Definiowanie Lini ZW3D

Definiowanie linii użytkownika w ZW3D CAD/CAM w dokumentacji 2D.

 


 

W ZW3D mamy do dyspozycji kilka rodzajów linii w szkicowniku i dokumentacji 2D, oraz 10 wolnych slotów na linie zdefiniowane przez użytkownika.

Definiowanie Lini ZW3D

 

Żeby zmienić aktualny styl linii, możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na narysowaną linię i wybrać opcję Właściwości. W ten sposób możemy zmienić właściwości pojedynczej linii: kolor, styl i grubość. Żeby zmienić właściwości wszystkich linii, które będziemy dopiero rysować, trzeba w menu rozwijalnym Właściwości wybrać opcję Linia…, otworzy się to samo okno, co przy wyborze pojedynczej linii.

 

Żeby zdefiniować własny styl linii, należy zamknąć program ZW3D i przejść do lokalizacji z plikiem definicji linii. Jeżeli ZW3D jest zainstalowane w domyślnej lokalizacji, plik ten znajdziemy w folderze w ścieżce: C:\Program Files (x86)\ZWSOFT\ZW3D 2012 Plk\supp

Należy otworzyć za pomocą notatnika plik DEF_STYLE.

 

UWAGA! PRZED EDYCJĄ TEGO PLIKU NALEŻY WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ UMIESZCZONĄ POZA FOLDERAMI PROGRAMU ZW3D.

 

Wyświetli się zawartość pliku:

linia2DZW3D

Poniżej opisu znajdują się definicje stylów linii.

 

UWAGA! PIERWSZYCH 6 STYLI OZNACZONYCH NUMERKAMI 0-5 NIE NALEŻY EDYTOWAĆ!

 

Edytować możemy style , które mają w nazwie USER, czyli te oznaczone numerkami 6-15.

 

Każda definicja stylu składa się z 2 linijek tekstu:

D_USER

P_USER

Pierwsza linijka służy do określania wyświetlania, druga do określania „kreślenia”, czyli jak linia będzie wyglądała na wydruku.

 

Dla przykładu zdefiniujemy linię przerywaną kreskowaną (długa kreska, przerwa, krótka kreska), pokazaną na rysunku poniżej, na warstwie USER2.

LiniaZW3D

Opis parametrów:

 

Parametry wyświetlania

D_USER2,7,3,8,2,4,2;

 

D_USER2 – nazwa warstwy (nie należy zmieniać!)

D_USER2,  7 – pierwsza liczba po nazwie oznacza numer porządkowy warstwy (0-15), tej liczby nie należy zmieniać!

D_USER2,7,  3 – druga liczba po nazwie oznacza liczbę powtórzeń poszczególnych pikseli (mnożnik), które są definiowane w następnych parametrach. (czyli, jeśli wpiszemy do wyświetlenia 3 piksele i do wygaszenia 5, a powtórzenie jest ustawione na 3, jak powyżej, oznacza to, że wyświetlone zostanie 9 pikseli, a 15 wygaszonych

D_USER2,7,3,   8,2,4,2; – kolejne parametry oznaczają piksele wyświetlane i wygaszane. (parametry 8,4,2,4 oznaczają 8 pikseli wyświetlonych, 4 piksele wygaszone, 2 piksele wyświetlone, 4 piksele wygaszone [piksele te są mnożone przez mnożnik]. Należy pamiętać, żeby suma tych parametrów wynosiła 2n , gdzie n=[0-4]! W tym wypadku suma wynosi 8+2+4+2=16, co odpowiada 24 . UWAGA! JEŻELI SUMA NIE BĘDZIE SIĘ ZGADZAŁA Z LICZBĄ 2n, PROGRAM ZW3D NIE URUCHOMI SIĘ!)

 

Parametry wydruku

P_USER2,7,44.0,30.0,2.0,10.0,2.0;

 

P_USER2 – nazwa warstwy (nie należy zmieniać!)

P_USER2,   7 – pierwsza liczba po nazwie oznacza numer porządkowy warstwy (0-15), tej liczby nie należy zmieniać!

P_USER2, 7,   44.0 – druga liczba oznacza długość całego stylu (wartość podana w milimetrach), należy wpisać tą liczbę w postaci ułamka dziesiętnego, wpisując kropkę jako rozdzielnik. Jeżeli liczba jest całkowita, po kropce należy wpisać zero.

P_USER2,7,44.0,   30.0,2.0,10.0,2.0; – kolejne parametry oznaczają długość linii i przerw wyrażone w milimetrach. W podanym przykładzie mamy 30mm linii, 2mm przerwę, 10mm linii, 2mm przerwę. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE SUMA TYCH PARAMETRÓW MUSI SIĘ RÓWNAĆ DŁUGOŚCI CAŁEGO STYLU!

 

Wpisując podane parametry otrzymamy linię pokazaną na rysunku powyżej.

 W tym momencie możemy zapisać plik.

 UWAGA! NIE MASZ OPRAWNIEŃ DO ZAPISANIA PLIKU W KATALOGU: C:\Program Files (x86)\ZWSOFT\ZW3D 2012 Plk\supp !!! PLIK NALEŻY ZAPISAĆ W KATALOGU DOKUMENTÓW, LUB W DOWOLNYM INNYM POZA KATALOGAMI ZW3D I MIEJSCEM GDZIE SKOPIOWALIŚMY KOPIĘ ZAPASOWĄ PLIKU DEF_STYLE.

 

Po zapisaniu pliku, należy usunąć końcówkę .txt, z nazwy pliku DEF_STYLE.txt, chyba, że zapisaliśmy plik bez rozszerzenia. Aby to zrobić, trzeba w opcjach folderów włączyć wyświetlanie rozszerzeń znanych plików. Wyświetli się komunikat, w którym zostajemy poinformowani, że po usunięciu rozszerzenia plik może nie dać się otworzyć, zatwierdzamy.

Plik DEF_STYLE bez rozszerzenia kopiujemy do katalogu: C:\Program Files (x86)\ZWSOFT\ZW3D 2012 Plk\supp i wybieramy opcję kopiowania pliku z podmianą plików.

 Uruchamiamy ZW3D i w szkicowniku wybieramy styl linii, który zdefiniowaliśmy. Cieszymy się z możliwości rysowania nowo zdefiniowaną linią.

Jeżeli, któryś z ważnych parametrów został usunięty, lub źle wpisany, np.: suma długości stylu linii, program ZW3D się nie uruchomi, w takim wypadku albo modyfikujemy styl linii, albo wklejamy kopię zapasową pliku DEF_STYLE.

Autor: Bartosz Medyński.