fbpx

Arkusze blach

Modelowanie elementów blaszanych w ZW3D CAD CAM

ZW3D to popularne, nowoczesne rozwiązanie CAD/CAM do projektowania produktów, form wtryskowych i obróbki CNC. Oprócz tych zastosowań program ZW3D umożliwia także projektowanie arkuszy blach dla przemysłu.

Konstrukcje blaszane są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. przemysł motoryzacyjny, elektronika, produkcja AGD (sprzęt gospodarstwa domowego i sprzęt kuchenny). Poza funkcjonalnymi potrzebami projektowymi kluczowym aspektem projektowania części blaszanych jest możliwość rozwijania projektów. To pozwala projektantowi uzyskać rozłożony arkusz blachy w celu wycięcia go na maszynie.
Program ZW3D posiada oddzielny zestaw narzędzi do projektowania części blaszanych, jak pokazano na karcie Arkusza Blach.

Praca w programie jest podobna do konkurencji, gdzie wszystko odbywa w oparciu o drzewo historii. Dzięki temu możemy w szybki i prosty sposób wprowadzać zmiany w projekcie. Dodatkowym atrybutem jest możliwość stworzenia dokumentacji 2D z pokazaniem i opisem linii gięcia dla modelu rozłożonego, złożonego, jak również umieszczenia kolejnych etapów gięcia.

Możliwości ZW3D przy projektowaniu arkuszy blach

Pełne i częściowe odgięcia

Oczywiście w programie ZW3D znajdują się takie podstawowe funkcje jak: Pełne i Częściowe odgięcie krawędzi. Pierwsza z nich jest dodawana na całej długości zaznaczonej krawędzi, przy drugiej natomiast mamy wybór czy interesuje nas szerokość odgięcia i odległość od początku krawędzi, czy odległość od obu końców. W obydwu operacjach możemy sterować kątem i promieniem zagięcia, jak również długością czy współczynnikiem K. Współczynnik K możemy wpisać sami lub skorzystać z odpowiednich tabel w pełni edytowalnych przez użytkownika

Wyciągnięcie odgięcia

W pewnych przypadkach modelowanie arkusza blachy, zaczynając od płaskiej podstawy nie jest wygodną metodą. Dlatego w ZW3D możemy również tworzyć modele giętych blach przy pomocy szkicu zarysu bocznego. Program sam umieści zaokrąglenia i oznaczy je jako gięcia. W ten sposób mamy pełną kontrolę nad długościami segmentów arkusza i kątami gięcia.

Zagięcie wzdłuż linii

Operacja gięcia wzdłuż linii może być wykorzystana zarówno do odwrócenia procesu tworzenia, gdzie najpierw rysujemy rozłożony kształt, a potem go zaginamy. Funkcja ta dobrze się sprawdza przy zaginaniu narożników blach, dodając naturalne skręcenie blachy na bokach, jak na obrazku poniżej.

Zagięcie po profilach

Program ZW3D tworzy bezpośrednie wyciągnięcie blachy po profilach. Należy tylko narysować górny i dolny profil, a następnie użyć funkcji Zgięcie po profilach, żeby utworzyć kołnierz – jak to zostało przedstawione na rysunku 6.

Wyciągnięcie odgięcia po ścieżce

Dzięki tej operacji mamy możliwość stworzenia blachy z odgięciem wzdłuż ścieżki krawędzi. Jak widać na obrazku możemy dodawać kołnierze na zaokrągleniach i prostych krawędziach w tej samej operacji.

Zamykanie narożników

ZW3D zawiera szereg opcji zamykania narożników w arkuszach blach. Możemy wydłużyć same płaskie części blach lub zrobić zamykanie narożników wraz z częścią giętą. Druga opcja dodatkowo umożliwia użytkownikowi szereg różnych konfiguracji: narożnik ze stykającymi się krawędziami, z małą przerwą miedzy nimi (Rysunek 8), z podcięciem obróbkowym o różnych kształtach (koło, kwadrat, U, V) (Rysunek 9), z zamykaniem pierwszego stopnia, czy całego kołnierza.

Przetłoczenie Otwarte (Konstrukcja Żaluzji)

Prze