fbpx

Eureka – Cimco – symulacja kodu ISO (symulacja i weryfikacja programów NC)

Eureka to symulator CNC, doskonale sprawdza się przy komputerowym wspomaganiu wytwarzania (CAM i CAE). To także niezawodny  symulator robota.

Dlaczego warto mieć program do symulacji maszyn?

 • Możliwość budowy symulatora w dowolnej konfiguracji
 • Eureka wspiera wieloosiowe maszyny z dowolną strukturą kinematyczną

Program Eureka może konstruować symulator każdej maszyny CNC:

 • frezarki
 • tokarki
 • frezarko – tokarki
 • tokarko – frezarki

Podczas budowy symulatora cnc można wykorzystać proste polecenia CAD lub zaimportować pliki STL.

Możliwości programu Eureka

symualcja kodu Iso

Symulacja na kodzie NC – czyli pliku, który jest wgrywamy na maszynę

 

 •  Badany kod NC nie podlega później żadnym przekształceniom (w przeciwieństwie do pliku pośredniego CL). Weryfikacji podlegają zarówno ruchy liniowe/kołowe ale i cykle wiertarskie i frezarskie
 • Możliwość zaprogramowania dowolnych funkcji G i M, parametrów użytkownika Q i pętli
 • Synchronizacja pracy wielu głowic narzędziowych lub wrzecion
 • Sprawdzanie na bieżąco, podczas symulacji, stanu kontrolera – czyli prędkości obrotowych, posuwów, współrzędnych narzędzia i wykorzystywanych funkcji G i M

Dokładna weryfikacja

 

Po weryfikacji istnieje możliwość wygenerowania pliku raportu, uwzględniającego nie tylko czasy przejazdów narzędzia, ale również charakterystyki dynamiczne napędów, co pozwala na jeszcze dokładniejsze obliczenie całkowitego czasu.

 • Oprócz gotowych, typowych narzędzi frezarskich można samemu utworzyć geometrię narzędzia, jak również oprawki
 • W każdej chwili można wyeksportować pozostałość półfabrykatu do pliku STL
 • Po weryfikacji można porównać uzyskaną bryłę z gotowym, zaimportowanym modelem, czyli sprawdzić czy występują gdzieś naddatki lub kolizje
 • Funkcje do pomiaru – aktywne w dowolnym momencie (przed, w trakcie i po symulacji)
symualcja kodu NC
Symulacja kodu maszyny

Optymalizacja obróbek

 

 • Aproksymacja wielu punktów ścieżki do interpolacji liniowej lub kołowej
 • Szybkie pozycjonowanie – czyli połączenie ścieżek ze zdefiniowaną odległością bezpieczną
 • Ręczne dodawanie/usuwanie punktów na ścieżce narzędzia

Nowości CIMCO

CIMCO 8 – nowe funkcje

W najnowszej wersji CIMCO 8 zostały dodane następujące opcje:

 • dostosowanie paska narzędzi
 • pasek szybkiego dostępu
 • dostosowanie skrótów klawiszowych zgodnie z wymaganiami użytkownika
Cimco 8 pasek szybkiego dostępu
CIMCO symulacja kodów, dostosowanie skrótów klawiszowych

Dostosowanie paska zakładek

W oknie z lewej strony dostępne są poszczególne funkcje. Jeśli chcemy, aby wyświetliły się w danej zakładce i podgrupie należy zaznaczyć wybrany element, kliknąć „Add”, a następnie wskazać lokalizację danego polecenia w oknie po prawej stronie. Dodatkowo mamy możliwość zmiany nazwy.

CIMCO 8 pasek szybkiego dostępu

Pasek szybkiego dostępu

Tutaj polecenia dodajemy analogicznie, jak w poprzednim przykładzie. Ikony wybranych funkcji wyświetlą się na pasku w lewym górnym rogu, a także po rozwinięciu ikony.

CIMCO symulacja kodów, dostosowanie skrótów klawiszowych

Dostosowanie skrótów klawiszowych

Po wskazaniu odpowiedniej funkcji należy wpisać dany skrót w okienko „Press new shortcut key”, a następnie kliknąć „Assign”. Wtedy dany skrót będzie przypisany do wybranej funkcji

USTAWIENIA GLOBALNE

Nowe dodatki pojawiły się również w Ustawieniach globalnych CIMCO. Poniżej opisano zmiany w poszczególnych zakładkach.

 • Ogólne – dodano możliwość wyświetlania komunikatu o konfliktach dostępu.
 • Edytor – Pojawiła się nowa opcja „Highlight current line”. Zaznaczenie jej spowoduje podświetlenie aktywnej linijki programu.
 • Kolory – W tej zakładce natomiast pojawiła się możliwość wyboru koloru, na jaki ma być podświetlona aktywna linijka programu przy aktywnej opcji „Highlight current line”. Oprócz tego użytkownik ma możliwość ustawienia koloru tła.
 • Symulacja – pojawiła się możliwość używania tylko liczb dziesiętnych w średnicy narzędzia.
 • CNC-calc – dodano możliwość otwarcia pliku dokumentacji postprocesorów w PDF.
 • Dodano też Konfigurację osi (nazwa i tolerancja)
CIMCO 8 Ustawienia globalne
Cimco 8 Edycja
Cimco 8 Zakładka Edytor

Zakładka EDYTOR

Dodano znaczniki (dodajemy znacznik o wybranej nazwie, z umieszczonym kursorem na linijce którą chcemy oznaczyć). Wtedy możemy oznaczyć charakterystyczne linijki programu (punkty ścieżki narzędzia)

„Add Bookmark” – dodawanie znacznika – wprowadzamy jego nazwę (należy pamiętać, żeby ustawić wcześniej kursor w wybranej linijce).