fbpx

Dodawanie przygotówki – naddatki symetryczne i niesymetryczne.

prostopadłościenna przygotówka w oparciu o geometrię części w zw3d cad cam

Dodawanie przygotówki – naddatki symetryczne i niesymetryczne.

Czym jest przygotówka?

Przygotówka:

  • Jest to materiał dookoła części przeznaczony do usunięcia
  • Wykorzystywana jest we wszystkich operacjach zgrubnych Szybkiemu Frezowania
  • Wymagana jest przy weryfikacji bryłowej

ZW3D pozwala na dodawanie przygotówki zarówno bezpośrednio w module CAM, jak i  na stworzenie jej w module CAD. Przygotówka może być dowolnym kształtem od prostej kostki prostopadłościennej do bardziej kompleksowych odlewów lub odkuwek. W poniższym przykładzie zostanie stworzona prostopadłościenna przygotówka w oparciu o geometrię części, wstawiona w module CAM.

Rysunek 1. Prostopadłościenna przygotówka w oparciu o geometrię części, wstawiona w ZW3D CAD/CAM

prostopadłościenna przygotówka w oparciu o geometrię części w zw3d cad cam

Rysunek 2. Dodawanie przygotówki w ZW3D CAD/CAM

Dodawanie przygotówki w zw3d cad cam

Dodawanie przygotówki w module CAM

Dodawanie przygotówki jest proste do skonfigurowania. Po przejściu z poziomu części do modułu CAM należy we wstędze Ustawienia wybrać operację Dodaj przygotówkę. Wyświetlone zostanie okno operacji, w którym mamy możliwość: dodania przygotówki w kształcie prostopadłościennej kostki lub cylindra, wyboru kształtu na bazie którego stworzona zostanie przygotówka oraz wyboru płaszczyzny odniesienia.

Modyfikacja wymiarów przygotówki – naddatki symetryczne i niesymetryczne

W oknie operacji dodawania przygotówki, w zakładce Wymiary jest możliwość dodawania naddatków w trzech osiach – X, Y, Z – względem przygotówki utworzonej automatycznie. Domyślna kostka opisana jest na skrajnych punktach części. Żeby dodać naddatek symetryczny przygotówki należy zmienić wartość w polu wymiaru całkowitego przygotówki w danym kierunku – Długość/Szerokość/Wysokość. Naddatek niesymetryczny dodajemy przez wprowadzenie wartości naddatku w polach Lewa/Prawa, Przed/Za i Góra/Dół.

Rysunek 3. Dodawanie naddatku symetrycznego w przygotówce w ZW3D CAD/CAM

Dodawanie naddatku symetrycznego w przygotówce w zw3d cad cam

Rysunek 4. Dodawanie naddatku niesymetrycznego w przygotówce w ZW3D CAD/CAM

Dodawanie naddatku niesymetrycznego w przygotówce w zw3d cad cam