MITCalc – Obliczenia mechaniczne, przemysłowe i techniczne

MITcalc program do obliczeń

MITCalc – aplikacja do obliczeń mechanicznych, przemysłowych i technicznych pod Excela

MITCalc to wielojęzyczny zestaw do obliczeń mechanicznych, przemysłowych i technicznych do codziennego użytku. Aplikacja MITcalc została opracowana pod program Excel. Dzięki MITcalc użytkownicy mogą bez potrzeby specjalistycznej wiedzy w dokładny, szybki i niezawodny sposób wykonać projektowanie komponentów, otrzymać wynik oraz rozwiązać problem techniczny.

MITCalc obejmuje zarówno projektowanie, jak i sprawdzenie obliczeń wielu typowych zadań, są to m.in: belki, przekładnie zębateprzekładnia pasowaprzekładnia łańcuchowa, czołowa, sprężyny, połączenia śrubowe i wiele innych. Zawiera również wiele materiałów, zestawień i tabeli, między innymi system do podawania rozwiązania zadań. Obliczenia są realizowane zarówno w imperialnym systemie miar i wag, jak i metrycznym, są przedstawiane zgodnie z ANSI, ISO, DIN, BS, CSN oraz japońskimi standardami.

Możliwości programu MITcalc

MITcalc program do obliczeń

Mitcalc to system otwarty, zaprojektowany w programie Microsoft Excel.

Program MITCalc zapewnia nie tylko modyfikacje i wprowadzanie rozszerzeń bez żadnych umiejętności programowania, lecz również wzajemne łączenie obliczeń, co stanowi ewenement w rozwoju aplikacji obliczeniowych dostosowanych do potrzeb użytkownika.

AutoCAD, AutoCAD LT, IntelliCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD oraz programy 3D CAD (Autodesk Inventor, SolidWorks) wspierają MITCalca, Program Modele i rysunki opracowane w MITCalc mogą być eksportowane do tych programów w zaledwie kilka sekund. MITCalc umożliwia tworzenie istotnych rysunków do dalszego opracowania lub wstawienie gotowych modeli 3D do tych systemów CAD.  Licencjonowanie OEM wybranych obliczeń lub produkt jest także dostępny.

Pakiety instalacyjne MITCalc są dostępne na www.mitcalc.com , po zainstalowaniu klient ma możliwość bezpłatnego testowania programu przez 30 dni.

WSPARCIE CAD

Systemy 2D CAD:

Większość obliczeń pozwala na bezpośrednie wyjście do głównych systemów CAD 2D. Wystarczy wybrać swój system CAD w obliczeniach i wskazać żądany widok (typ projekcji). Rysunek zostanie zapisany bezpośrednio w systemie CAD w odpowiedniej skali i w układzie warstw.
Obecnie obsługiwane systemy CAD: AutoCAD (12-2012), AutoCAD LT (95-2012), IntelliCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD. Projekt jest w pełni otwarty, Klient może połączyć inne programy CAD lub zdefiniować nowe szablony do rysowania na podstawie obliczonych wartości.

MITcalc obliczenia techniczne

Systemy 3D CAD:

Systemy 3D CAD są zainstalowane w postaci osobnych wtyczek zawierających odpowiednie modele parametryczne oraz interfejsu między Excel’em a wybranym systemem CAD. Złożenie może obejmować nie tylko pojedyncze komponenty, ale także grupy części. Przykładowo można wstawić jedną kompletną przekładnię zębatą, wymiary wstawionego elementu (podzespołu) zmienią się automatycznie w przypadku wprowadzenia zmian w parametrach obliczeniowych.

Obsługiwane systemy CAD:
– Autodesk Inventor
ver.: 5.3, 6.0, 7.0 …… 2010, 2011, 2012, 2013 i kolejne
– SolidWorks
ver.: 2001 Plus; 2003; 2004 ..… 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i kolejne
– Solid Edge
ver.: 15, 16, 17, 18, 19, 20, ST2, ST3 i kolejne
– Pro/ENGINEER

Interfejs użytkownika

Większość obliczeń ma podobny interfejs użytkownika. Główną zaletą interfejsu MITcalc jest jego układ “od góry do dołu” – każde zadanie wypływa logicznie z poprzedniego aż do uzyskania rezultatu. Krótko mówiąc: struktura obliczeń przypomina sposób rozwiązywania tych samych zadań przy użyciu kalkulatora i kartki papieru. Inne atuty rozwiązania MITcalc to:

• Funkcja “Uwagi Eksperckie” zawiera informacje i wskazówki na temat wejścia i wyjścia [1].
• Wsparcie standardowych i anglosaskich jednostek [2].
• Zalecane wartości – obliczanie “knows”: jak zdefiniować (oszacować) odpowiednie współczynniki [3].
• Każda zmiana parametrów natychmiast powoduje przeliczenia całego zadania
• Dla większości obliczeń dostępny jest tryb “automatyczne projektowanie”, który oferuje szereg rozwiązań opartych na minimalnych informacjach początkowych i jednym parametrze w celu optymalizacji (waga, bezpieczeństwo, wymiary) [4].

Moduły podstawowe

Belka

Aplikacja przeznaczona jest do prostych obliczeń, maksimum trójprzegubowych belek ze stałym osiowosymetrycznym profilem
– Prosta definicja typu belki i ich obciążenie z kontrolą wizualną
– Obliczanie powierzchni 20 typów przekrojów.
– Obliczanie reakcji w podporach
– Obliczanie minimalnego/maksymalnego momentu zginającego, naprężenia i ugięcia belki
– Obliczanie i graficzna ilustracja momentu zginającego, naprężeń, kąta ugięcia obciążonej belki
Aplikacja zawiera spis materiałów i tabelę cech obszarowych W, S, C, L profili wg. to ANSI/AISC oraz I, U, L a T profili wg. DIN/ISO. Używane normy: DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, S, C, L, LU.

Wał

Aplikacja pozwala na projektowanie geometryczne i kompleksowe sprawdzenie wytrzymałości wałów.

– Prosta definicja zamontowanych wałów, w tym zamkniętych.

– Warianty definicji zwężenia, luzów, rowków i obliczanie odpowiednich współczynników koncentracji naprężeń.

– Prosta definicja przestrzennego obciążenia wałów.

– Obliczenie reakcji, kierunku sił, momentów, naprężeń i kąta zgięcia wału.

– Obliczenie krytycznego współczynnika prędkości i bezpieczeństwa.

Obliczenia oparte są na danych, procedurach, algorytmach i danych z literatury specjalistycznej oraz norm AGMA, ISO, DIN i BS. Wykaz norm (DIN 743).

Profile

Obliczania właściwości geometrycznych figur płaskich profili poprzecznych narysowanych w prostym edytorze oraz cech objętościowych i masowych brył utworzonych przez rysunek lub obrót profilu. Obliczenia mechaniczne obejmują:

– Stworzenie profilu w prostym edytorze graficznym.

– Obliczenie właściwości geometrycznych (Ix, Sx) dla głównych osi przechodzących przez środek ciężkości.

– Obliczenie właściwości geometrycznych (Ix, Sx) dla osi, przechodzących przez środek ciężkości w tym zakresie.

– Obliczanie właściwości osi, które przechodzą przez przypadkowe miejsce.

– Obliczanie charakterystyki objętości i masy (V m, IM) ciał stałych utworzonych przez rysunek lub obrót profilu.

Wyboczenie podpory

Program do obliczenia optymalnego przekroju i przeprowadzenia kontroli obliczeń wytrzymałościowych. Uwzględnia zarówno sprężysty, jak i niesprężysty charakter wyboczenia.

Program umożliwia:

– Wybór sześciu podstawowych typów wyboczenia.

– Obliczanie właściwości geometrycznych 20 typów przekrojów.

– Projektowanie optymalnego profilu niewymagającego nastawienia obciążenia.

– Sprawdzenie wytrzymałości podpory.

– Obliczenie i graficzne przedstawienie wykresu wyboczeniowego.

– Tabela materiałów i właściwości geometrycznych profili W, S, C i L zgodnie z ANSI/AISC i I, U, L oraz profilu T zgodnie z DIN/ISO.

Przekładnie

Przekładnia zębata walcowa (zewnętrzna / wewnętrzna)

Arkusz do obliczania geometrii kół zębatych o zębach prostych i śrubowych oraz sprawdzenia warunków wytrzymałościowych przekładni zębatych.

– Obliczenie śrubowego i prostego uzębienia.
– Automatyczne projektowanie przy minimalnych wymaganiach wejściowych.
– Projektowanie dla wprowadzonych współczynników bezpieczeństwa (statyczne, dynamiczne)
– Obliczenie pełnych parametrów geometrycznych (w tym skorygowane uzębienie).
– Optymalizacja uzębienia przez użycie odpowiedniej korekty
– Obliczenie parametrów wytrzymałościowych, kontrola bezpieczeństwa
– Projektowanie pr