fbpx

Start obróbki helikalnej nad otworem

Obróbka helikalna nad otworem w ZW3D CAD/CAM

Przygotowanie obróbki helikalnej w programie 3D ZW3D CAM.

Start obróbki helikalnej nad otworem w ZW3D CAD/CAM

Podczas projektowania obróbek otworów zdarza się, że trzeba wydłużyć ścieżki narzędzia. Wyjechanie frezem poniżej krawędzi otworu nie stanowi problemu i można to zdefiniować w parametrach operacji ustawiając naddatek na ujemną wartość, problematyczne natomiast może być rozpoczęcie operacji powyżej detalu. Są dwie drogi pozwalające osiągnąć taki efekt. Pierwsza i mniej uniwersalna to dodanie przygotówki z naddatkiem w osi Z. Rozwiązanie to jest o tyle problematyczne, że w przypadku otworów na różnych wysokościach wygenerowana zostanie duża ilość jałowych przejazdów. Zdecydowanie lepszym sposobem jest ustawienie punktu startowego dla otworu już na poziomie cechy. Przygotowujemy to w sposób następujący:
Podczas dodawania nowej cechy Otwór ustawiamy typ wejścia na Walec. Zaznaczamy interesujące nas otwory i zatwierdzamy wybór.

Obróbka helikalna nad otworem w ZW3D CAD/CAM
Długość odsunięcia w obróbce helikalnej w ZW3D CAD/CAM

Dla każdej grupy otworów klikamy na Punkt startowy i prawym przyciskiem w obszarze roboczym, aby wywołać podmenu. Wybieramy polecenie Długość odsunięcia i przy aktywnym polu Punt referencyjny ponownie klikamy prawym w obszarze roboczym. Z podmenu wybieramy Środek krzywizny, aby poprawnie wybrać punkt odniesienia. Wskazujemy górną krawędź otworu, definiujemy kierunek odsunięcia oraz odległość.

Zatwierdzamy punkt startowy oraz formularz dodawania cechy. Dzięki takim ustawieniom obróbka helikalna będzie rozpoczynała ruch roboczy w zadanej odległości od początku otworu, niezależnie od wysokości, na której się znajduje.

heli3