fbpx

Parametry prędkości i posuwów

posuw6

Parametry prędkości i posuwów

  

Definiując wszystkie obróbki, czy będzie to proste przejście po profilu, czy obróbka w pięciu osiach, musimy zdefiniować wartości prędkości obrotowych oraz posuwów. W oprogramowaniu ZW3D CAD/CAM mamy możliwość określenia nie tylko nominalnej wartości z jaką będzie pracowało narzędzie, ale również prędkości i posuwy dla poszczególnych rodzajów ruchu.

Parametry Zgrubna i Wykańczająca na pewno nie budzą wątpliwości – jest to nominalna wartość posuwu przy danej obróbce. To jak system interpretuje poszczególną operację zależy od tego jaką kategorię będzie miała ona przypisaną w drzewku. Dwukrotnym kliknięciem myszki przełączamy kategorię.

 

posuw6

 posuw3

Parametr – Krok Za. Dotyczy on ruchu łączącego kolejne linie ścieżki narzędzia. W operacjach zigzag i spiralnej są to linie wskazane na rysunku obok.

 

 

 

Zagłębianie dotyczy ruchu wejścia (zagłebiania) w materiał – domyślnie jest to 20% wartości posuwu roboczego. Na zdjęciu poniżej ruch ten jest zaznaczony kolorem czerwonym.

 

 

 

posuw5

 

 

Idąc dalej, mamy parametr Dojazd. Dotyczy on ruchu dojazdu do przejścia wykańczającego w obróbkach 2.5 – osiowych. Zazwyczaj taki ruch kończy się 2.5 mm przed punktem startu ruchu wykańczającego, chyba że ustawimy inną wartość w parametrach obróbki.

 

 

 

 

posuw4

 

 

 

Wartość w polu Wycofanie określa posuw z jakim będzie wracało narzędzie do położenia końcowego.

Parametr Przejazdy dotyczy ruchu łączącego kolejne wejścia/wyjścia narzędzia z materiału. Na rysunku obok ruchy przejazdów zaznaczono na brązowo i wskazano strzałkami.

 

 

 

 

Wartość prędkości czy posuwu w polu Obr Rowków dotyczy pierwszego ruchu roboczego niektórych operacji z zakładki 2x Frezowanie. W obróbkach kieszeni, rowków bądź planowaniu za pomocą spirali czy zigzag system celowo zmniejsza prędkość dla pierwszych przejść, przy których kąt opasania jest duży, a co za tym idzie narzędzie narażone jest na uszkodzenie.

Ostatnim parametrem który omówimy w sekcji prędkości i posuwy jest Zwolnienie. W tym polu możemy określić jak zmaleje posuw (prędkość) przed wejściem do narożnika. Ta opcja zadziała tylko i wyłącznie kiedy w parametrach operacji uzupełnimy wartość pola Zwolnienie Dyst, czyli określimy na jakiej odległości od narożnika frez ma zwolnić. Na zdjęciu powyżej zwolnienia są zaznaczone czerwonymi fragmentami ścieżki przed narożnikami. W obróbkach 3 – osiowych też możemy generować ścieżkę ze zmiennym posuwem za pomocą Zawansowanej Kontroli Posuwu.

posuw7

 
Warto pamiętać, że wszystkie omówione posuwy są ruchami roboczymi. Aby zmienić na ruch szybki trzeba zamiast wartości procentowej (lub liczbowej) wpisać RAPID w odpowiednim polu. Inną metodą określenia tych parametrów jest wstawienie wartości bezwzględnej zamiast procentowej – wtedy w wygenerowanym kodzie (programie NC) będzie widniała dokładnie ta prędkość lub ten posów który wstawiliśmy.

Zatem w formularzu możemy ustawić procentową wartość posuwu roboczego (wpisując np. “20%” – co oznacza 20% posuwu nominalnego), bądź określoną wartość liczbową (wpisując np. “20”), niezależną od zmian wartości nominalnej posuwu, lub słowo RAPID (np. dla przejazdów).posuw8 Mając te informacje można dokładniej dostosować parametry obróbki pod dany element.