fbpx

Happy CADing: Jak zaprojektować wykrawarkę do maseczek

Happy CADing: Jak zaprojektować wykrawarkę do maseczek

W obecnej sytuacji epidemicznej maseczki stały się “bliskimi przyjaciółmi” większości z nas, dającymi poczucie bezpieczeństwa w walce z COVID-19. Ale czy wiesz jak zrobić jedną z nich?

Poza samym materiałem, potrzebne będzie narzędzie zwane wykrawarką rotacyjną do wycinania i wytłaczania kształtów w procesie produkcyjnym. Przechodząc przez 5 prostych kroków nauczysz się jak zaprojektować wykrawarkę rotacyjną dla maski N95 w ZW3D.

Rysunek 1. Model wykrawarki rotacyjnej do produkcji maseczek

Krok 1: Narysuj kontur na szkicu zgodnie z rysunkami projektowymi.

Rysunek 2. Narysuj na szkicu kontur maseczki

Krok 2: Zaprojektuj linie obwiedniowe. Zaznacz linię krawędzi szkicu i uzyskaj dwie równoległe linie poprzez Odsunięcie. Następnie narysuj kontur małego prostokąta , wyciągnij go, żeby uzyskać bryłę i powiel szykiem wzdłuż konturu maseczki. W ten sposób zrobisz pierwszą linię szwów. Tą samą metodą zrób drugą linię po obwiedni. Na koniec odbij obie linie lustrem, żeby mieć je po obu stronach maseczki, jak na obrazku poniżej.

Rysunek 3. Projekt linii szwów maseczki

Krok 3: Projekt korpusu wykrawarki. Narysuj szkic na płaszczyźnie XZ i zrób część obrotową przy pomocy operacji Przez obrót.

Rysunek 4. Użyj operacji Przez obrót do zrobienia korpusu wykrawarki

Krok 4: Użyj operacji Rozwiń na płaszczyźnie, żeby uzyskać rozwinięcie zaznaczonej na pomarańczowo ściany wykrawarki. Następnie użyj operacji Przenieś dla umieszczenia maseczki na środku rozwiniętej ściany.

Rysunek 5. Umieść zarys maseczki na rozwiniętej ścianie wykrawarki

Krok 5: Użyj operacji Zawiń na ścianach do przyklejenia rozwiniętej ściany z umieszczonym konturem maseczki na wykrawarce.

Rysunek 6. Użyj operacji Zawiń na ścianach do nawinięcia konturu maseczki na wykrawarkę

OK, udało Ci się zaprojektować wykrawarkę rotacyjną. Używając parametrycznych szkiców, elastycznych narzędzi sterowanych przez powierzchniowo-bryłowe modelowanie hybrydowe, możesz łatwo zaprojektować nie tylko wykrawarkę rotacyjną do produkcji maseczek, ale również wiele innych rzeczy.

Rysunek 7. Model wykrawarki rotacyjnej i maseczek N95

Podobają Ci się sztuczki zaprezentowane przy projekcie wykrawarki do maseczek? Czemu sam nie spróbujesz? 

Pobierz ZW3D i sprawdź sam! 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!