fbpx

Wirtotechnologia 2011 – KONKURS

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska na Międzynarodowych Targach Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów – WIRTOTECHNOLOGIA 2011.

Targi te połączone są z targami Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

Gdzie?
  • Sosnowiec
  • Hale targowe Expo Silesia,
  • stoisko 456
Kiedy?

5 – 7 października 2011

Godziny otwarcia targów:

* 5 października 2011 – środa, godz. 9.00 – 17.00
* 6 października 2011 – czwartek, godz. 9.00 – 17.00
* 7 października 2011 – piątek, godz. 9.00 – 16.00

Firma 3D MASTER pragnie zachęcić wszystkich zwiedzających targi Wirtotechnologia oraz Toolex do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs jest konkursem sprawnościowym, ale do wygrania są cenne nagrody z dziedziny technologii 3D, m.in. nowość na rynku polskim – oprogramowanie firmy QuadriSpaceShare 3D PDF, program do tworzenia interaktywnych PDF 3D, manipulatory 3D, darmowe licencje oprogramowania ZW3D oraz rabaty na oprogramowanie.
Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest firma 3D Master

2. Konkurs polega na rzucie lotką do celu (tarczy)

3. Uczestnik wykonuje 6 rzutów lotką do tarczy z wyznaczonej przez firmę 3D Master odległości (linia na podłodze)

4. Przekroczenie wyznaczonej linii powoduje unieważnienie serii rzutów

5. Liczbę punktów i wykonanych rzutów zlicza automatycznie system i pokazuje na wyświetlaczu

6. Punkty są zliczane zgodnie z punktacją odpowiadającą rozmieszczeniu na tarczy

7. Rzuty niecelne lub nieprawidłowe, które nie są zarejestrowane i zliczone przez system, podlegają powtórzeniu

8. O momencie rozpoczęcia i zakończeniu serii rzutów oraz możliwości wykonania kolejnego rzutu informuje osoba obsługująca konkurs ze strony Organizatora

9. Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz

10. Rzuty mogą być wykonywane wyłącznie w kierunku tarczy

11. W konkursie zwyciężają osoby o największej liczbie punktów zdobytych w czasie wszystkich dni targowych

12. Lista nagród obejmuje:

1 miejsce: licencja oprogramowania Share 3D PDF

2 miejsce: licencja oprogramowania Share 3D PDF

3 miejsce: manipulator 3D

4 miejsce: 4-miesięczna licencja oprogramowania ZW3D

5 miejsce: rabat 20% na zakup oprogramowania ZW3D

6 miejsce: rabat 15% na zakup oprogramowania ZW3D

7 miejsce: rabat 10% na zakup oprogramowania ZW3D

13. Użytkownik może zrezygnować z nagrody – wtedy nagroda przypada uczestnikowi, który jest następny w kolejności z uwagi na zdobytą liczbę punktów

14. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zdobytych nagrodach drogą mailową lub telefoniczną

15. W przypadku zdobycia identycznej liczby punktów, decyduje kolejność udziału w konkursie (Nr uczestnika) – osoby biorące wcześniej udział w konkursie mają pierwszeństwo

16. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy 3D Master oraz ich najbliższa rodzina

17. Za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiada uczestnik

18. Organizator zastrzega sobie prawo rozszerzenia puli nagród oraz zmiany nagród na ich równoważne cenowo odpowiedniki