fbpx

ZW3D 2016 Beta nowości

ZW3D 2016 CAD CAM nowości

Co nowego w CAD ZW3D 2016 beta2?

Nowa wersja programu ZW3D 2016 BETA niesie ze sobą nowe funkcje oraz rozszerzenie funkcjonalności już istniejących operacji. Poniżej przedstawiany najważniejsze nowości ZW3D 2016.

ZW3D 2016 CAD CAM nowości
translatory zw3d 2016 Beta

Ulepszone translatory

ZW3D 2016 ma możliwość importu plików neutralnych i rodzimych z innych programów w wersjach podanych w tabelce poniżej:

SolidWorks 2015 będzie otwierany tylko przez ZW3D w wersji 64 bitowej. Eksport jest możliwy do formatów plików wymienionych obok.  Na czerwono zaznaczono nowe wersje obsługiwane przez program ZW3D 2016.

translatory zw3d 2016 Beta
Szkic 3D zw3d 2016

Nowy Szkic 3D

Zarówno zakładka Szkic 3D, jak i zwykły szkic 2D pozostały na swoich miejscach i działają tak, jak w poprzednich wersjach. Pojawił się za to nowy Szkic3D, który umożliwia rysowanie przestrzenne z użyciem wymiarów sterujących i wiązań znanych ze szkicu 2D.
Narysowany szkic 3D może być później użyty jako Profil dla operacji Wyciągnięcia czy Ścieżka dla operacji Wyciągnięcia po ścieżce.

Ulepszono operację Wyciągnięcia po ścieżce, czyniąc ją bardziej zrozumiałą i intuicyjną oraz powiększono liczbę opcji do wykonania.

Złożenia – mechaniczne wiązania

Usprawnienia nie ominęły także projektowania złożeń. Między innymi rozszerzono możliwości pracy z konfiguracjami. Dzięki czemu różne konfiguracje tej samej części mogą występować w jednym złożeniu. Również różne konfiguracje podzłożenia mogą występować w jednym złożeniu.
Możliwe również stało się poruszanie komponentami złożenia przy pomocy LPM bez wywoływania jakiejkolwiek funkcji. Żeby natomiast obrócić model, trzeba dodatkowo przytrzymać klawisz Shift.

Największe zmiany pojawiają się przy typach wiązań. Do standardowych wiązań dodano wiązania: Symetryczne, Środkowe (komponent jest umieszczony pomiędzy dwiema ścianami), Zablokowane (powoduje „przyspawanie” jednego komponentu do drugiego), Płaszczyzny.

Oprócz tego Wzbogacono program o wiązania mechaniczne, takie jak: Przekładnia (teraz działa również z przekładniami stożkowymi), koło i zębatka, para liniowa, śruba.

Dodatkowo usprawniono operację lustra, która teraz może działać jak w poprzednich wersjach (tworząc nowy komponent) lub taki sposób jak szyk (wstawiając kopię tego samego komponentu).

złożenia ZW3D 2016 Beta
Zagięcie po ścieżce zw3d 2016

Arkusze blach

Istotną nowością są rozbudowane funkcje arkuszy blach. Funkcja wyciągnięcia została rozbita na dwie operacje:

1. Wyciągnij zakładkę – służy do tworzenia podstawy blachy (płaskiej blachy). Jeżeli wyciągamy drugi szkic, który swoim profilem nachodzi na wcześniej stworzoną blachę, program rozpozna jej grubość i scali go z nią.

2. Wyciągnij zagięcie – umożliwia wyciągnięcie zamkniętego lub otwartego profilu. Na ostrych krawędziach zostaną automatycznie dodane zagięcia. Jeżeli profil jest zamknięty, w wyznaczonym punkcie zostanie dodana przerwa.

Nowa funkcja: Zagięcie po ścieżce.

Operacja ta jest podobna do wyciągnięcia po ścieżce. Zagięcie po ścieżce pozwala na stworzenie kompletnego zagięcia przy użyciu otwartego szkicu wyciąganego wzdłuż krawędzi podstawy blachy.

Oto kilka cech tej operacji:

1. Profil może być szkicem z dowolną kombinacją linii, łuków i krzywych, ale musi być otwarty.

2. Profil musi być prostopadły z pierwszym segmentem ścieżki i połączony końcem z nią.

3. Pojedyncza krawędź lub styczne krawędzie tej samej ściany będą zaznaczone jako ścieżka wyciągnięcia.

4. Zagięcie będzie dodane automatycznie na ostrych narożnikach profilu.

5. Zagięcie tworzone przez wyciągnięte po ścieżce zakrzywionych krzywych nie może być rozłożone.

Operacja Pełne odgięcie zyskała możliwość dodania podcięcia blachy.

Nowy sposób kontrolowania wymiarów częściowego odgięcia krawędzi:

1. Początek-Koniec – w tym wariancie wpisujemy odległość od początku i końca zaznaczonej krawędzi.

2. Start-Szerokość – w tym wariancie wpisujemy odległość od początku krawędzi oraz szerokość dodawanej blachy. Można się przełączyć na drugi koniec krawędzi.

Ulepszone zamykanie narożników

Przerwa pomiędzy narożnikami dwóch zagiętych ścian powinna być zamknięta. Podczas zamykania tej przerwy, chcielibyśmy, żeby blacha na zgięciu również została „dociągnięta”. W ZW3D 2016 jest to już możliwe. Ponadto dostajemy możliwość wyboru typu zamknięcia narożników.
Obecnie są dwa sposoby zamykania narożników. Pierwszy z nich odbywa się przez wybór krawędzi i zamknięcie tylko wyprostowanej części blachy, czyli dokładnie tak jak robił to program w poprzednich wersjach. Ta sama opcja zyskała możliwość domykania zagiętej części jako wyprostowane cięcie (na blasze rozłożonej) lub zakrzywione cięcie.

Zamykanie narożników z przerwą.

Różne rodzaje podcięć ->

Drugi sposób odbywa się przez zaznaczanie ścian blachy. W tej metodzie mamy kilka opcji podcięć, takich jak: okrągłe, prostokątne, U kształtne i V kształtne. Dodatkowo pojawiła się opcja zamykania narożników na kilku poziomach.

Rodzaje podcięć ZW3D CAD/CAM 2016
Rodzaje podcięć zw3d 2016

Co nowego w CAM ZW3D 2016?

Uproszczone ustawienia ograniczeń w obróbkach zgrubnych

W nowej wersji użytkownik będzie miał do wyboru dwa sposoby ograniczania przejazdów narzędzia w płaszczyźnie XY – stycznie do krawędzie przygotówki oraz bez ograniczenia (oś narzędzia będzie przechodziła minimalnie poza zarysem przygotówki).

Nowy szyk ścieżki w obróbkach zgrubnych

Użytkownik będzie miał do wyboru łączenie obróbki w jednym kierunku wzdłuż osi X/Y, w obu kierunkach oraz łączenia po najkrótszej odległości.

 

Nowe ograniczenia w operacjach wykańczających

Narzędzie będzie mogło pracować stycznie do zarysu części nie tylko przy generowaniu obróbek na konkretnych powierzchniach, ale również na całym detalu.

Operacje wykańczające CAM w ZW3D CAD/CAM 2016