fbpx

Nowy Service Pack ZW3D 2015

Service Pack ZW3D

Nowy Service Pack ZW 3D 2015


{module Pobierz Service Pack 1 ZW3D 2015}

W skrócie

 

Service Pack ZW3D

ZW3D 2015 SP (R1910) jest wersją poprawioną (Service Pack) dla oprogramowania ZW3D 2015. Wszystkie udoskonalenia i poprawki błędów zostały wprowadzone po uwzględnieniu zgłoszeń klientów przed wydaniem ZW3D 2015. Ulepszenia skupiają się na użyteczności, stabilności i rozszerzeniu funkcji. Główne udogodnienia ZW3D 2015 SP zostały wymienione poniżej.


CAD

 

 • Poprawiono zaznaczanie i podświetlanie
 • Udoskonalono wykrywanie środka obrotu
 • Ulepszono silnik importu/eksportu Parasolid
 • DWG/DXF eksport: Nowa opcja eksportu rysunków jako krzywe bądź bloki
 • Poprawiono operacje Boole’a
 • Udoskonalono szyk
 • Nowa opcja “Zawiń szyk na krzywą”
 • Udoskonalono operacje “Odsunięcie ściany” i “Bezpośrednia edycja” zwiększając stabilność
 • Zoptymalizowano rezultat wyświetlania Sprawdzania przenikania
 • Dodano nową opcję “Przerwa” w operacji “Człony konstrukcyjne”
 • Nowa operacja “BOM konstrukcji spawanych”

   

CAM

 
 • Inteligentniejsze Złap i Upuść
 • Nowe cięcia dla większej liczby aplikacji
 • Nowa kontrola osi w operacji Poziom Z
 • Wsparcie cykli tokarskich

 

Podstawowe udogodnienia


Usprawnienia i nowości w zakresie podstawowych funkcjonalności programu,  takich jak:  nowa zakładka na menu wstęg,  tekst Unicode,   zaznacz i podświetl,    środek obrotu,   okno plików,   operacja   Płaszczyzna  i  wyświetlanie.
 

 Nowa zakładka elektrody

 

Zakladka elektrody

 

*Zakładka elektrody pojawia się tylko przy licencji ZWmold (moduł Professional i Premium).

 

Łatwiejsze zaznaczanie i podświetlanie

   • Możliwość wyboru wielu cech danego elementu, a nie tylko jednego.

zaznaczanie i podswietlanie 1 zaznaczanie i podswietlanie 2

 

 • Filtr kolorów umożliwia wybór elementów o danym kolorze RGB (True color).

Filtr kolorow

    • Nowa ikona pędzelka służy do pobierania informacji o kolorze z części na polu modelowania.

    • Wyłączone zaznaczanie podczas obracania modelem.

 

Udoskonalona funkcja wykrywania środka obrotu

   •  Nowe opcje środka obrotu w formularzu konfiguracji: Konfiguracja > Wyświetlanie > Środek obrotu

 

funkcja srodek obrotu

     •  

     • Dodano zasady wykrywania środka obrotu
     •  Nowa opcja “Resetuj początek” w menu pod PPM

Nowe usprawnienia w operacji Płaszczyzna

 • Opcja “2 elementy” w operacji “Płaszczyzna” umożliwia zaznaczenie również innej płaszczyzny.


 

Translator

 

                                                                                       Wprowadzono kilka nowych i rozszerzonych funkcji import, eksport i poprawianie jakości modelu.

 

Import i Eksport

 

DWG/DXF eksport: Nowa opcja eksportu widoków jako krzywe lub bloki

 

funkcja export jako krzywe bloki

 

Naprawa

Nowa operacja “Dociągnięcie przerw”.

    • Opcja dociąga małe przerwy krawędzi i wierzchołków na podstawie wprowadzonej tolerancji.

          Do wymiany plików o wysokiej jakości między różnymi formatami plików lub systemami, niewskazany jest model o dużej tolerancji. Teraz projektant może wykonać  operację Dociągnięcia przerw, aby zoptymalizować model i zmniejszyć tolerancję.

 

 

funckja dociagniecie przerw

 


 

CAD

 

Rozszerzono funkcjonalne opcje w szkicowniku, modelowaniu, złożeniach i dokumentacji 2D. Wprowadzono nowe operacje do projektowania części, konstrukcji spawanych i chmury punktów. 

 

Szkicownik


 

Środek okręgu i łuku wyświetla się domyślnie.

 

srodek okręgu i luku


 

Projektowanie części

 

Nowa opcja “Zawiń szyk na krzywą”.

 

zmiana szyk krzywa 1 zmiana szyk krzywa 2

 

 

Operacja “Przygotówka” może być dodana na obiektach STL.

 

 

przygotowka STL

 

Przearanżowano wyświetlanie krzywych UV w operacji “Siatka krzywej”.


 

Projektowanie złożeń


 

Zoptymalizowano wyświetlanie wyników Sprawdzania przenikania.

 

Wynik przenikania Wyświetlanie
wynik przenikania funkcja wyswietlanie

 

Dodano tabelę “BOM” w zakładce Złożenie.


Konstrukcje spawane

 

Nowa opcja “Przerwa” w operacji “Człony konstrukcyjne”.

 

Wersja ZW3D 2015 Wersja SP ZW3D
 funkcja przerwa człony konstr  funkcja przerwa człony konstr 2

 

 

Nowa operacja “BOM konstrukcji spawanych”.

      Funkcja pozwala stworzyć tabelę elementów spawanych

    • Odczytuje właściwości członów konstrukcyjnych (materiał, masa, długość).

    • Edytowalne właściwości  

    • Eksport BOM do Excel’a

    • Sortowanie, edycja w miejscu i scalanie wierszy z tymi samymi właściwościami


      

Chmura punktów

Nowa operacja “Podziel Mesh”.

Umożliwia zaznaczenie jednego lub więcej trójkątów w celu oddzielenia ich od siatki trójkątów, po czym tworzy z nich nowy blok lub dołącza do już istniejącego.


 

CAM


CAM Manager

Inteligentniejsza funkcja – Przeciągnij i upuść.

     • Przeciągnij do operacji komponenty/cechy/bazy/narzędzia.

     • Przeciągnij do folderu operacji komponenty/cechy/bazy/narzędzia.

     • Przeciągnij inne operację do właściwej operacji definiując operacje referencyjne.


       

Generowanie Ścieżki Narzędzia

Nowe przycięcie ścieżki dostępne dla większej ilości operacji.

   • Poprawia generowanie ścieżki narzędzia z Krzywej Prowadzącej, zwiększa dokładność i zmniejsza przycięcie ścieżki narzędzia.

Nowa kontrola osi Z operacji Poziom Z.

W operacji Poziom Z, oś sterująca jest dodana do obsługi definicji kąta prowadzenia i obtaczania.

 

 

os z poziom z tab

os z poziom z                                  


Processing Ścieżki Narzędzia


Generowanie cyklów kodów wyjściowych dla toczenia

Cykle tokarskie dotyczą toczenia zgrubnego i wykańczającego oraz rowkowania.

cykle kodów toczenie

Nowe parametry w Arkuszu Kalkulacyjnym

     • Dodano parametry: ID narzędzia i grubość powierzchni (Z).

     • Usunięto 2 parametry: Klasę Operacji, Bazę. 

Nowe parametry pliku CL i Listy Operacji

     • Dodano nowe parametry w machine_all.mdf.  

     • Dodano 3 parametry w Liście Operacji.  

     • Przydatne w drukowaniu zdjęcie części w Liście Operacji, gdyż ignoruje tło.


 

Nowe funkcje API

1.  cvxPolyToTri

2.  cvxGetFileActiveField

3.  cvxGetFolderActiveField

4.  uiListItemModify


 

Dla zainteresowanych więcej informacji w pdf:

Pobierz pdf

{google_docs}images/podreczniki/ZW3D2015SP.pdf|width:700|height:400|border:1{/google_docs}