fbpx

Wsparcie VIP

ZW3D wektor

ZW3D wektor

Założenia ogólne pakietu „Wsparcie VIP”

 

1. Priorytetowe rozwiązywanie spraw technicznych
a. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 24 godziny (w dni robocze)

2. Dostęp do wszystkich odbywających się webinariów
a. Niezależnie od tego, czy dana osoba zgłosiła się na webinarium i czy w nim uczestniczyła
b. Udostępnienie plików wykorzystanych w webinarium do samodzielnej pracy i nauki.

3. Dostęp do samouczków show-n-tell po polsku dostosowanych do aktualnej wersji
a. W chwili obecnej jest 12 dodatkowych samouczków, będzie więcej
b. Podstawowe (wbudowane w program) samouczki są dostępne dla wszystkich. Zaawansowane dla klientów z wykupioną usługą wsparcia VIP
c. Dostęp do samouczków wykonanych przez firmę 3D MASTER (które nie mają odpowiednika u producenta po angielsku).

5. Konsultacje on-line w cenie zakupu wsparcia VIP

a. Praca z klientem na jego plikach odpowiednio do modułu:

Lite – 2h, Standard – 4h, Professional – 6h, 2x Machining – 3h, 3x Machining – 6h, Premium – 8, 5osi płynnych – 4h

b. Pomoc w projektowaniu i generowaniu obróbek
c. Nauka efektywnej pracy
d. Konsultacje polegają na podpowiedziach i pomocy przy tworzeniu projektu Klienta. Jest to praca razem z Klientem w celu optymalizacji jego pracy i nauki wykorzystania odpowiednich funkcji programu we właściwej kolejności.

Konsultacje nie polegają na wykonaniu projektu za Klienta.

6. Dostęp on-line do autorskich materiałów (w formie samouczków) „Przykłady efektywnego wykorzystywania oprogramowania ZW3D CAD/CAM”

a. Podręczniki szkoleniowe CAD i CAM z własnymi przykładami firmy 3D MASTER
b. Podsumowanie i rozwinięcie treści zawartych w podręcznikach ZWSOFT i na szkoleniach
c. Zbiór ćwiczeń praktycznych z wykorzystania określonych funkcji

7. Klienci z aktywnym wsparciem „VIP” otrzymają możliwość Zmiany w zakupionych postprocesorach bez dodatkowych opłat:

a. Wprowadzanie zmian z poziomu generatora postprocesorów (bez ingerencji w makra)
b. Ustawianie w różnych wariantach numerów korektorów narzędzia (wywoływanych z różnych poziomów)
c. Dopasowanie ruchów pierwszego najazdu
d. Włączenie dodatkowych funkcjonalności (lista narzędzia na początku programu, czas obróbki w programie dla każdej operacji, niestandardowe komentarze).

8. Promocyjne ceny na dodatkowe licencje, szkolenia, postprocesory.

9. Dostęp do filmów szkoleniowych, obejmujących:

CAD:
• Import plików DWG/DXF na różne sposoby, różnice
• Przejście z 2D do 3D
• Przenoszenie i obracanie modeli
• Modelowanie prostych części mechanicznej na prymitywach
• Tworzenie dokumentacji części i eksport do DWG/DXF oraz zapis do PDF
• Praca z plikami STEP/IGES oraz importowanymi z innych systemów CAD
• Tworzenie prostych złożeń (część + półfabrykat + uchwyty)
• Wytłoczenie zdjęcia
• Wektoryzacja grafiki
• Nawinięcie napisu, rzutowanie
• Tworzenie prostych form za pomocą operacji Boole’a
• Import plików STL, stworzenie półfabrykatu dla STL
• nawijanie innych elementów STL na różne kształty.

CAM:
• Definicja bazy w CAM, ustawienie bazy
• Baza narzędzi i baza parametrów – definicje
• Definicja obróbek zgrubnych i wykańczających na prostym kształcie (Wygładzone przejścia + HSM offset 2D)
• Obróbka resztek w zgrubnych i wykańczających
• Unikanie kolizji
• Ustawienie postprocesora
• Generowanie kodu G: ustawienie maszyny, generowanie oddzielnych programów
• Grawerowanie 2d i 3d
• Obróbki 2x – kieszeni i profili
• Wiercenie na pliku DWG i na bryłach
• Przekształcenia – szyk, lustro
• Obróbka pliku STL: operacja zgrubna offset 2D + Offset 3D z podstawowymi parametrami
• Obróbka STL: Operacja zgrubna koronkowa + wykańczająca koronkowa i poziomy Z
• NESTING

10. Dostęp do aplikacji dodatkowych, które są w trakcie przygotowania przez firmę 3D MASTER (typu generator kół zębatych) oraz biblioteki uchwytów i mocowań, biblioteki normaliów.