fbpx

ZW3D 2014 SP – oficjalnie wydany

ZW3D2014 SP1

ZW3D 2014 SP – program CAD

Oficjalnie wydany

ZW3D2014 SP1

 

Skorzystaj z naszej promocji: zaktualizuj wersję ZW3D 2015 do 2016. Płacisz tylko cenę rocznej aktualizacji.

Szczegóły promocji tutaj!

 

Miło nam poinformować, że do pobrania już jest nowa wersja ZW3D – 2014 Service Pack 1. 

Instalacja dostępna jest w dziale: Pobierz

 

 Kluczowe udoskonalenia w ZW3D 2014 SP


CAD
• Import plików JT oraz inne najnowsze formaty programów trzecich
• Bezproblemowa współpraca z DWG CAD
• Szybsza przebudowa drzewa operacji
CAM
• Nowa operacja wykańczająca dla naroży
• Pojawienie się parametru falistości ścieżki w obróbce poziom Z
• Wydajniejsza ścieżka narzędzia w obróbce zgrubnej
• Łatwiejsza obróbka otworów na szkicu 2D

Udoskonalenia ZW3D CAD

1

1. Import plików JT oraz inne najnowsze formaty programów trzecich

Ulepszenie silnika dotyczy plików neutralnych. Tym razem został dodany nowy format do bogatej już listy plików neutralnych, pliki JT.

W ZW3D 2014 SP1 mamy:
• Obsługę formatu JT do wersji 10.0
• Wsparcie dla krawędzi i kolorów
• 3 sposoby na eksport złożeń: po części / w pełni rozbite / monolityczne
• W wersji Beta 2 dane ścian JT są odczytywane przy imporcie.

Uwaga: Import i eksport plików JT wymaga dodatkowej licencji!

2

Pierwszy Service Pack rozwija translator o najnowsze wersje plików programów trzecich, takich jak Catia, Creo, Inventor, NX, Solid Edge i SolidWorks

2. Bezproblemowa współpraca z DWG CAD
“Otwórz w ZWCAD” funkcja pozwala projektantom współpracować bezproblemowo z programem ZWCAD.

3

3. Szybsza przebudowa drzewa operacji

ZW3D 2014 SP1 rozwija menadżer historii o nowe komunikaty i funkcje. Znacznie usprawniono pracę z powiązanymi elementami. Teraz program jest w stanie odtworzyć całą historię tworzenia modelu, nawet gdy niektóre operacje zgubiły punkty bądź krawędzie odniesienia. Ponadto, żeby zwiększyć czytelność, do operacji w drzewie historii dodano wskazówkę w postaci
wykrzyknika „!”. Wyświetla się on przy operacjach, które zgubiły odniesienia, bądź część obiektów.
Dodano też nową opcję pod prawym przyciskiem myszy „Odłącz”. Wybierając ją na operacji w drzewie historii, możemy wykasować powiązania z innymi obiektami.
W konfiguracji umieszczono dodatkowy wybór dla Alternatywnych wyborów: Nie alternatywny. Tymczasowo zatrzymuje on zgubione elementy i dzięki temu przebudowuje drzewo historii używając dostępnych operacji.

4

4. Projektowanie części

Dodatkowe funkcjonalności nie ominęły również samej przestrzeni modelowania 3D. Jedną
z nowości jest dodatkowe usprawnienie konfiguracji części, które zostały wprowadzone
w ZW3D 2014. Teraz oprócz utworzenia części typu „rodzic” zawierającej kilka różnych konfiguracji, zyskujemy możliwość utworzenia rodziny części z utworzonych konfiguracji.

Ulepszono funkcję Uprość i Zamień ściany, zwiększając ich możliwości. Teraz w większej liczbie przypadków uzyskamy zadowalający efekt, przy użyciu jednego kliknięcia!

6

W Service Pack’u zwiększono precyzję działania oraz podgląd na żywo wyników pracy funkcji
z podmenu: Do ściany i Do punktu w operacjach Wyciągnięcie i Przez Obrót. Dzięki temu dostajemy prawidłowy podgląd przed zatwierdzeniem operacji, co eliminuje wprowadzanie
w błąd użytkownika.

7

Udoskonalono operację Rozwiń na płaszczyźnie, dodając opcję „spłaszcz nieodcięte siatki mesh”. Dzięki czemu uzyskujemy lepsze i bardziej przejrzyste efekty rozwinięcia ścian (opcja ta działa tylko dla pojedynczej ściany).

8

Kolejną ewolucją jest stworzenie nowego algorytmu operacji Odsunięcia ścian. Znacznie udoskonalono działanie tej operacji dla podstawowych kształtów takich jak: płaszczyzna, walec, stożek, sfera i torus. Ulepszono działanie operacji Boole’a.
Ponadto naprawiono wiele niedociągnięć między innymi w operacjach Gwintu, BE szyku, Siatki krzywej, itd..

Ulepszenia ZW3D CAM

9
1. Nowa operacja wykańczająca dla naroży

W ZW3D 2014 otrzymaliśmy większe możliwości kontroli obróbki zarówno płaskich, jak i stromych naroży.
Ponadto opcja ta zawiera możliwość wykonania szyku na dwa sposoby: wzdłuż i w poprzek. A szyk tej operacji wykrywa liczbę przejść oraz narzędzie odniesienia.

10

Ostry Narożnik

Narożnik zaokrąglony

2. Pojawienie się parametru falistości ścieżki w obróbce poziom Z

11
Parametr ten może być wykorzystany do definiowania obróbki polerskiej materiałów, takich jak kamień.
Do wyboru mamy trzy typy falistości (sinusoidalnie, kołowo, trapezowo) oprócz tego możemy sterować amplitudą i okresem fali.

3. Wydajniejsza ścieżka narzędzia w obróbce zgrubnej

12
W celu zwiększenia efektywności generowanej obróbki zredukowano liczbę przejazdów w obróbce zgrubnej.
Algorytm doboru kolejności obróbki obszarów jest definiowany na podstawie najkrótszej drogi miedzy punktem końcowym obróbki obszaru a najbliższym punktem startowy.

4. Łatwiejsza obróbka otworów na szkicu 2D

Wybierając punkty lub okręgi, jako cechę otwór możemy łatwo ustalić różne płaszczyzny początku otworów, co ułatwia pracę na szkicu 2D.

13

W poprzednich wersjach

14