fbpx

ZW3D 2014 CAD/CAM Beta

ZW3D2014-Beta

ZW3D2014-Beta
ZW3D CAD/CAM 2014 wersja Beta

Już od 6 stycznia 2014 zapraszamy na przedpremierowe testowanie programu ZW3D 2014 Beta. Wersja Beta 2014 ZW3D jest szansą na wypróbowanie najnowszych funkcji i usprawnień programu oraz pozwala na przekazanie swoich opinii bezpośrednio producentowi – firmie ZWSOFT. Wersja Beta dostępna jest w polskiej wersji językowej. 

 

Użytkownicy, którzy kupują ZW3D 2013 przed 10 marca 2014, mogą bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie do wersji 2014, gdy będzie ono oficjalnie dostępne!

 

W celu pobrania ZW3D 2014 w wersji testowej beta prosimy o wypełnienie poniżeszgo formularza. Na podany adres meilowy zostaną wysłane linki do wersji instalacyjnych.

{module Pobierz ZW3D 2014 betha2}

 

Po przetestowaniu systemu ZW3D 2014 Beta swoje sugestie i komentarze można przesyłać na nasz email: wsparcie@zw3d.com.pl.

Główne cechy i korzyści ZW3D 2014:

Moduł CAD:

1. IMPORT I EKSPORT

1.1. Ulepszony import – więcej formatów, szybsze wczytywanie


Najnowsza wersja ZW3D 2014 posiada ulepszony import plików z innych programów. Od tej wersji została dodana możliwość wczytywania plików z Solid Edge, oraz kilka rozszerzeń dla najnowszych ACIS. Sam silnik importu sprawia, że importowane pliki są teraz odczytywane znacznie szybciej, co pozwoli na bardziej komfortową pracę z ZW3D.

Poniżej zamieszczono tabelkę z programami i ich rozszerzeniami, jakie jest w stanie otworzyć ZW3D 2014.

 

Translator

1.2. Ulepszony silnik eksportu – więcej formatów

Ulepszenie dotyczy również eksportu plików. Najnowsza wersja ZW3D pierwszy raz umożliwia użytkownikowi eksport plików do rozszerzenia innego programu CAD (CATIA V4 i V5), a nie tylko do plików neutralnych! Znacznie ulepszono również eksport plików do rozszerzenia DWG.

Poniżej znajduje się tabelka z formatami plików dla eksportu.

 

Import ZW3D 2014

2. PODSTAWOWE FUNKCJE

2.1. Nowy pasek narzędzi

Nowa wersja programu wprowadza również zmiany dla paska narzędzi. Został on podzielony na dwa paski: pasek dotyczący zaznaczania i wyboru elementów oraz pasek widoków. Dzięki temu mamy pogrupowane poszczególne elementy tematycznie. O ile pasek narzędzi dotyczący widoków stracił filtry, o tyle pasek dotyczący zaznaczania został zaprojektowany jako bardzo rozbudowane narzędzie, które ma pomóc początkującym użytkownikom. Umieszczono na nim zarówno opcje, które znajdowały się w poprzednich wersjach, ale były poukrywane w różnych miejscach, jak i nowe funkcje.

ZW3D pasek narzedzi

2.2. Szybszy – łatwiejszy menadżer historii (Zamrażanie operacji)


ZW3D 2014 wprowadza kolejną ewolucję menadżera historii. Pamiętamy, że w wersji 2013 został dodany przycisk „Tutaj zatrzymaj modelowanie”, nowa wersja ZW3D wprowadza dodatkowy przycisk „Zamróź operacje tutaj”. Dzięki tej nowej funkcji, możemy znacznie zmniejszyć czas potrzebny na przebudowę modelu po edycji wcześniej utworzonej operacji!

 

ZW3D menadzer

Ponadto z drzewa historii zostały usunięte informacje o:
• Powiązanych operacjach dotyczących warstwy i właściwości
• Powiązanych operacjach ukrywania i wyświetlania obiektów
• Operacji wstawienia komponentu
• Ustawieniach zmiennych i równań
• Operacji chmury punktów

Dzięki tym zabiegom, drzewo historii stało się bardziej przejrzyste i krótsze, a co za tym idzie, również jego przebudowa trwa krócej niż w poprzednich wersjach programu.

Otrzymaliśmy również możliwość zapisania wyświetlonych danych z zapasowym stanem, jest to kolejna opcja, która przyspiesza odbudowę modelu dla wybranego stanu, ale zwiększa rozmiar pliku.

2.3. Unifikacja komendy drukowania/plotowania

Dla wygody użytkownika komendy drukowania i plotowania dokumentów zostały połączone w jedną komendę drukuj/plotuj. Dzięki temu mamy dostępne wszystkie funkcje w jednym miejscu i nie musimy się zastanawiać nad wyborem opcji dla wydruków.

2.4. Udoskonalone przekroje i płaszczyzny

Do operacji Płaszczyzna zostały dodane dwie dodatkowe opcje: Pokaż płaszczyznę i Płaszczyzna dwóch obiektów.

  • Pokaż płaszczyznę – opcja ta znacznie ułatwi szkicowanie obiektów pod nietypowym kątem. Działa w ten sposób, że wstawia płaszczyznę równoległą do ekranu.
  • Płaszczyzna dwóch obiektów – natomiast ta opcja pomoże w tworzeniu płaszczyzn pomiędzy dwoma obiektami. Dla przykładu, jeżeli wybierzemy dwie równoległe ściany, utworzymy płaszczyznę równoległą do nich i umieszczoną w połowie odległości, natomiast gdy wybrane ściany są pod kątem, nowo utworzona płaszczyzna będzie odchylona od obu ścian o wartość połowy tego kąta.

Oczywiście podczas umieszczania płaszczyzn przy użyciu nowych opcji, możemy je przesuwać i przekręcać.

Do operacji tworzenia przekrojów również została dodana kolejna opcja Przekrój z profilu. Dzięki tej opcji możemy stworzyć przekrój łamany na potrzeby podglądu przekrojonego modelu w 3D.
Kolejnym usprawnieniem tej funkcji jest umieszczanie różnych rodzajów kreskowania dla poszczególnych części, co znacznie ułatwia rozpoznanie poszczególnych komponentów na przekrojonym złożeniu.

 

3. Szkicownik

 3.1. Udoskonalone wstawianie obrazów

Teraz gdy wstawiamy obraz w szkicowniku, mamy nad nim pełną kontrolę. Od wersji 2014 obraz wstawiony w szkicowniku można przenosić i zmienić jego rozmiar po zatwierdzeniu operacji. Ponadto jest również aktywny dla takich operacji jak: Ukryj, Pokaż, Edytuj, Usuń, Przenieś, Kopiuj i Lustro.

3.2. Ulepszona geometria odniesienia
Żeby poprawić pracę z geometrią odniesienia w szkicowniku, program, przy wyborze konkretnego obiektu, wyświetli informacje o nazwie części do której należy oraz operacji w której został wykonany. Znacznie ułatwi to wybór odpowiedniej geometrii odniesienia i usprawni pracę przy edycji.

 

4. Projektowanie części

4.1. Nowa konfiguracja części
Nowa wersja wprowadza również dużo łatwiejsze sterowanie częściami, dzięki nowemu konfiguratorowi części. Możemy w nim wybrać operacje, które będą brały udział w tworzeniu części, oraz ich wymiary. Dzięki temu możemy tworzyć całą rodzinę podobnych elementów, bez potrzeby kopiowania części i edycji poszczególnych operacji. Później możemy wywołać daną część wybierając nazwę jej konfiguracji.

 

ZW3D konfiguracja czesci

 

4.2. Nowe narzędzia wyginania kształtów
ZW3D 2014 oferuje kolejne opcje morficzne. Dotyczą one wyginania kształtów zarówno w postaci nawinięcia na wirtualną bryłę, czyli operacje walcowego zgięcia oraz toroidalnego zgięcia, jak i zmiana zamodelowanego kształtu poprzez skręcenie, zbieżne pochylenie czy odkształcenie ścian zewnętrznych do zadanej granicy. To po prostu trzeba zobaczyć i wypróbować! Tworzenie fantazyjnych kształtów nigdy nie było prostsze.

ZW3D narzedzia wyginanaia ksztaltow

 

5. Projektowanie złożeń

5.1. Nowe „Wielokrotne wstawienia”

W złożeniach oprócz wstawiania pojedynczych elementów, jak to było do tej pory, pojawiła się nowa funkcja wstawiania wielokrotnych komponentów. Dzięki niej możemy wstawiać kilka części jednocześnie, dodatkowo części te mogą być wstawiane z różnych plików! Funkcja ta zawiera dodatkową opcję „rozrzucenia” elementów podczas wstawienia. Dzięki temu, jeżeli chcemy dodatkowo wstawić kilka kopii elementów, to zostaną one ułożone w szyk liniowy, a nie umieszczone w tym samym miejscu, jako jedna część w drugiej.

5.2. Udoskonalona historia złożenia, cięcia złożeń i szyk

W nowej wersji ZW3D udoskonalono tworzenie złożeń, oraz wyeliminowano niepotrzebne elementy z drzewa historii takie jak funkcja Przenieś czy wstawienie komponentów do złożenia i nadawania wiązań pomiędzy nimi. Teraz wszystkie te informacje są umieszczane tylko w menadżerze złożeń (oprócz funkcji Przenieś, która stała się funkcją pomijaną w historii).
Ulepszenie nie ominęło również komendy szyku, w której pojawiła się dodatkowa opcja „wprowadź jako komponent”, dzięki czemu, bo stworzeniu szyku, będziemy mogli umieścić nowe elementy w dowolnych innych miejscach, ponieważ po zakończeniu komendy Szyk, nie będą ze sobą powiązane.
Otrzymaliśmy również możliwość przecinania elementów złożenia trzecią bryłą, co znacznie zaoszczędzi czas potrzebny na odpowiednie przecięcie współpracujący elementów.

6. Dokumentacja 2D

6.1. Udoskonalone tworzenie widoków

Proces tworzenia przekrojów i przerwań na dokumentacji 2D w ZW3D jest teraz jeszcze przyjemniejszy i posiada jeszcze więcej przydatnych funkcji. Między innymi, przy tworzeniu przekrojów znacznie ulepszono dynamiczne kreskowanie elementów, został dodany podgląd w czasie rzeczywistym wyników naszego przekroju, oraz najlepsza nowinka, czyli wybranie, które elementy będą widoczne w przekroju, a które jako widoki nie krojone.

ZW3D przekroj2

ZW3D przewane

Ulepszono również tworzenie przerwań, których tworzenie jest teraz bardziej intuicyjne, oraz ma większe możliwości. Możemy tworzyć przerwania zarówno, w poziomie, jak i w pionie, lub pod kątem.

6.2. Bezpośrednie edytowanie widoków przekrojów

Jak już wspomnieliśmy, w ZW3D 2014 dodano podgląd w czasie rzeczywistym widoków przekrojów. Oznacza to, że jeżeli chcieliśmy edytować przekrój, to w niektórych przypadkach nawet nie musimy wracać do operacji Widoku przekroju! Możemy na przykład złapać LPM za linię przekroju i zmienić jej pozycję, a widok przekroju zostanie automatycznie aktualizowany. Gdy chcemy zmienić kierunek tworzenia przekroju, teraz wystarczy kliknąć PPM i wybrać polecenie Odwróć kierunek. Dodatkowo otrzymaliśmy możliwość wygaszenia poszczególnych elementów na widokach oraz zmianę ich właściwości.

 

ZW3D edytowanie przekrojow

 

6.3. Udoskonalona edycja widoków

Wśród nowości znalazło się również obracanie widoku bazowego w miejscu. Jeżeli umieściliśmy na dokumentacji 2D widok części z góry, a chcielibyśmy, żeby bazowym był na przykład z lewej, wystarczy go przekręcić przy pomocy funkcji Obróć widok, a reszta widoków zostanie odpowiednio zrzutowana. Przy pomocy tej funkcji możemy również umieścić widok naszej części pod dowolnym kątem, nie musi to być żaden z wcześniej zdefiniowanych rzutów.

Natomiast pod PPM dostaliśmy możliwość wyłączenia dopasowania rzutowanych widoków do widoku bazowego, dzięki czemu możemy je umieścić w dowolnym miejscu, a nie ściśle określonym przez linie rzutowania.

 

ZW3D widok

6.4. Usprawnione wymiarowanie

Przy wymiarowaniu części w dokumentacji 2D zostały dodane uchwyty na liniach wymiarowych, przy pomocy których możemy w szybki i łatwy sposób edytować interesujący nas wymiar.
Program sam umieszcza linie centralne dla modeli cylindrycznych bądź stożkowych. Ponadto sam rozpoznaje wymiar średnicy i automatycznie umieszcza znacznik średnicy Φ.

 

ZW3D kat

Największym usprawnieniem jest umieszczenie tabeli pasowań i odchyłek. Program będzie nam sam sugerował, jakie pasowania są zalecane do naszego elementu , a po wybraniu pasowania, wyświetli od razu odchyłki wymiaru.

 ZW3D tolerancja

 

6.5. Ulepszone tabele

Wraz z nową wersją ZW3D otrzymujemy możliwość sterowania większą liczbą właściwości w umieszczanych tabelach. Możemy teraz szybko edytować tabele, wyrównywać tekst i ją rozbudowywać jakbyśmy pracowali na tabelach w MS Excel!

ZW3D tabela

7. Chmura punktów

Użytkownicy wersji ZW3D 2013 zauważą, że w wersji na rok 2014 zmniejszono liczbę funkcji w zakładce Chmura Punktów. Nie oznacza to jednak, że jakieś zostały skasowane, po prostu zostały ze sobą scalone, dzięki czemu funkcjonalności kilku opcji mamy teraz pod jednym przyciskiem! Oczywiście oprócz scalenia funkcji i zwiększenia ich możliwości, została dodana możliwość tworzenia krzywych obrysowujących chmurę punktów na płaszczyźnie przekroju.

ZW3D STL przekroj

 

8. Naprawa

 Do naprawy geometrii dodano dwie nowe opcje: Sprawdź narożniki do sprawdzania defektów modelu w narożnikach oraz oczywiście funkcję do naprawy tych uszkodzeń.

 

9. Pozostałe

Usprawnienia nie ominęły również arkuszy blach, w których mamy możliwość dodawania zagięć na zaokrąglonych narożnikach oraz odginania kształtu z płynięciem materiału, co widać na zamieszczonym poniżej obrazku.

ZW3D blacha zaokraglenie

Poza tym dodano pasek bezpośredniej edycji, który, jak nazwa wskazuje, umożliwia nam bezpośrednią edycję naszej bryły, nawet gdy nie posiadamy drzewa historii generowanego podczas jej tworzenia. Czyli najczęściej przydatne przy bryłach importowanych z innych programów lub plików neutralnych.

ZW3D pasek

 

Nowości ZW3D 2014 CAM

1. Przejrzysty układ parametrów obróbki

 

Nowa wersja ZW3D to również nowe okno parametrów obróbki. Zostały one teraz podzielone na 6 grup.

  1. Parametry podstawowe. W niej zostały zawarte bazy, prędkości i posuwy, tolerancje ścieżek i gęstość kroków obróbki.
  2. Parametry limitów. Tutaj mamy ograniczenia ścieżki a XY i Z, możemy umieścić operację referencyjną, sprawdzić i przefiltrować ścieżkę narzędzia.
  3. Ustawienia ścieżki. Znajdziemy tutaj ustawienia ścieżki narzędzia oraz kontrolę przejść wykańczających i narożników.
  4. Wejścia i połączenia. Tak jak w poprzedniej wersji, tutaj znajdują się ustawienia połączeń, wejść i wyjść ścieżki narzędzia.
  5. Wyświetlanie. Tutaj mamy opcje dotyczące wyświetlania, oraz ustawienia filtrów ścieżki narzędzia.
  6. Zaawansowane ustawienia. Zaawansowane opcje obróbki zawierają szyk obróbki, zaawansowaną kontrolę posuwów oraz inne ustawienia.

ZW3D sciezka

2. Nowa operacja wykańczająca dla naroży

W ZW3D 2014 otrzymaliśmy większe możliwości kontroli obróbki zarówno płaskich, jak i stromych naroży.
Ponadto opcja ta zawiera możliwość wykonania szyku na dwa sposoby: wzdłuż i w poprzek. A szyk tej operacji wykrywa liczbę przejść oraz narzędzie odniesienia.

ZW3D CAM strategia

 

3. Nowy edytor ścieżki narzędzia

Kolejną nowością w tej wersji jest dodanie edytora ścieżki narzędzia. Edytor ten umożliwia nam szybkie i efektywne modyfikowanie ścieżek bez potrzeby przeliczania operacji po każdej edycji. Narzędzia jakie dostaliśmy do dyspozycji obejmują przemieszczanie gotowej ścieżki, utworzenie z niej szyku, odbicie lustrzane, przeskalowanie, przycięcie (przez wybór fragmentu ścieżki na ekranie) oraz wydłużenie.

ZW3D CAM pasek

ZW3D CAM bazowa sciezka

4. Zwiększenie dokładności priorytetów dla obróbki zgrubnej

Dzięki temu ulepszeniu, został znacznie zmniejszony czas potrzebny na wykonanie obróbki zgrubnej. Zostało to uzyskane dzięki udoskonaleniu ustalania priorytetów obróbki, co oznacza, że teraz program lepiej dobiera przebieg ścieżki narzędzia do danego modelu. Zaowocowało to znaczną redukcją podnoszenia narzędzia, na przykład pomiędzy poszczególnymi obszarami obróbki, oraz zwiększoną efektywnością obróbki.

ZW3D CAM 4

 

5. Optymalizacja połączeń zgrubnej obróbki resztek

Dla specyficznych narożników, np. zaokrągleń z pochyleniem czas obróbki został skrócony względem poprzedniej wersji przez określenie kąta pochylenia. Wynik obliczeń ścieżki narzędzia jest zoptymalizowany, szczególnie pod względem liczby wejść i wyjść, która zostały zminimalizowana.

ZW3D CAM 3

 

6. Zmienny krok Z w obróbkach zgrubnych

Kolejną nowością jest możliwość ustawienia różnych odstępów pomiędzy zagłębieniami narzędzia w osi Z. Dzięki temu nie musimy rozbijać operacji na kilka obróbek, w których każda różni się tylko liczbą kroków Z i odstępem pomiędzy poszczególnymi krokami, oraz oczywiście początkiem i końcem obróbki, ale mamy teraz możliwość zrealizowania tego w ramach jednej operacji.

ZW3D CAM zmienny krokZ

7. Większa dokładność obliczania minimalnej długości ścieżki narzędzia

Większa dokładność obliczania minimalnej długości ścieżki narzędzia, powoduje że ścieżka jest wyraźnie krótsza od tej generowanej w poprzednich wersjach programu ZW3D, ale również w doniesieniu do programów konkurencyjnych. Należy też nadmienić, że skrócenie ścieżki narzędzia wpłynęło również pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa obróbki detalu.

ZW3D CAM3

Dla przykładu:
Najkrótsza ścieżka narzędzia dla tego modelu wyniosła w ZW3D 2014 32.24mm, natomiast w konkurencyjnych programach 32.6mm.

 

8. Wyjścia rozszerzonej ścieżki narzędzia

Dla polepszenia jakości powierzchni, dobrym sposobem jest użycie opcji wyjścia ścieżki poza model. Tak wygenerowana obróbka eliminuje nam możliwość powstania zadziorów na krawędziach, oraz zwiększa żywotność narzędzia, które pracuje tylko stronę skrawającą.
Oczywiście należy się upewnić, że mamy dostateczną ilość wolnego miejsca na wyjście ścieżki narzędzia. Program umożliwia nam stworzenie trzech rodzajów rozszerzenia ścieżki: liniowe, okrągłe i z malejącą krzywizną.

ZW3D CAM wyjscia