fbpx

ZW3D 2013 juz wkrótce!!!

ZW3D 2013

ZW3D 2013

ZW3D 2013

ZW3D 2013 CAD/CAM nowa wersja już wkrótce!

Już wkrótce nowe wydanie programu ZW3D CAD/CAM. Kilka z nowości wersji ZW3D CAD/CAM 2013 to:

Zmiany CAD

ZW3D 2013 to nowe ulepszone możliwości importu plików w formatach neutralnych takich jak IGES, STEP, Parasolid, IGES i inne.

Najnowsza wersja programu to również lepsza integracja z oprogramowaniem TransMagic dzięki któremu możliwe będzie bezpośrednie otwieranie plików pochodzących najnowszych wersji systemów takich jak SolidWorks, CATIA, PRO/E (Creo), Inventor.

zmianyCADzw3d1

Większa wydajności wyświetlania

Grafika kompatybilna z OpenGL 3.0

Wsparcie dla OpenGL 3.0 zaowocuje płynniejszą pracą z operacjami, które wymagają wykorzystania większych zasobów graficznych.

Lepsza wydajność większych modeli

Producent zapowiada iż nowa wersja ZW3D 2013 będzie do 24% bardziej wydajna w przypadku regeneracji modelu. Ułatwi to pracę z dużymi modelami.

Lepsze wyświetlanie kierunków

Wersja ZW3D 2012 podczas zaznaczania ścian pokazywała wiele strzałem na jednej ścianie by wyświetlić jej kierunek. W wersji ZW3D 2013 zastąpiono wszystkie strzałki jedną co wizualnie poprawie wyświetlanie modelu.

zmianyCADzw3d2

Nowe rewelacyjne rozwiązania usprawniające szkicowanie.

W wersji ZW3D 2013 relacje szkicu wyświetlane są w bardziej przyjazny sposób. Użytkownik przedefiniując szkic automatycznie w sposób wizualny otrzyma informację o konfliktowych relacjach i wymiarach.

zmianyCADzw3d3

Zaznaczając elementy szkicu takie jak linia, łuk okrąg program będzie podpowiadał użytkownikowi jakie relacje może nadać pomiędzy zaznaczonymi elementami.

 zmianyCADzw3d4

Nowy menadżer operacji i menadżer złożenia

Od wersji ZW3D 2013 użytkownicy będą mogli zmieniać kolejność operacji na zasadzie „przeciągnij i upuść”

 

 zmianyCADzw3d5

zmianyCADzw3d6

Oddzielny folder na więzy znacznie ułatwi zarządzanie nimi. Jeżeli nastąpi przedefiniowanie złożenie poprzez nadanie nadmiernego więzy program podświetli konfliktowe więzy.

Do każdej z części dodanej do złożenia będzie można przeglądać więzy skojarzone z tą częścią.

 zmianyCADzw3d7

Dokumentacja 2D

Zupełnie zmieniony menadżer dokumentacji 2D.

 zmianyCADzw3d9

Dzięki takiemu menadżerowi dużo łatwiejsze będzie tworzenie dokumentacji 2D, zarządzanie widokami, szczegółami. Wersja ZW3D 2013 pozwala na tworzenie wielu arkuszy w jednym dokumencie rysunku.

 

Zmiany CAM

1.Bardziej wydajny menadżer CAM

 

Usprawnienie menadżera CAM polega przede wszystkim na możliwości wykorzystania opcji „przeciągnij i upuść” do obiektów typu: Geometria, Cześć, Bazy, Operacje, Dane wyjściowe. Nowa funkcjonalność ZW3D 2013 działa również w folderach.

ZmianyZW3D2013CAM

Usprawniono również dostęp do obiektów:

– podwójne kliknięcie na ikonę operacji przełącza widoczność ścieżki narzędzia (pokazanie/ukrycie ścieżki)

– podwójne kliknięcie na nazwie operacji pokazuje formularz definicji parametrów operacji

– umożliwiono kopiowanie obiektów z przyciskiem CTRL oraz zaznaczanie wielu obiektów z przyciskiem Shift

2.Prostsze określanie cech do obróbki CAM

Po kliknięciu na cechy geometrii w drzewie CAM zostaje ona automatycznie podświetlona w obszarze graficznym. Umożliwia to szybsze zlokalizowanie i wybór odpowiednich cech do obróbki

ZmianyZW3D2013CAM2

 

 3.Nowy menadżer wyboru cech

 Podczas wskazywania cech geometrii do obróbki użytkownik ma do dyspozycji nowe menu wyboru istniejących cech lub definicji nowych cech.

ZmianyZW3D2013CAM3

 4.Elastyczny tryb generowanie danych wyjściowych

W zmienionym menadżerze CAM istnieje możliwość definiowania wielu obrabiarek (z różnymi postprocesorami) oraz przypisywania operacji (generowanych programów) do konkretnych maszyn CNC.

 ZmianyZW3D2013CAM4

5.Definicja obszarów w obróbce Poziomy Z

 W przypadku obróbki kieszeni o złożonych kształtach istnieje często konieczność zróżnicowania głębokości obróbki. W ZW3D 2013 użytkownik może określić ile takich poziomów ze zmiennymi głębokościami występuje (przez przypisanie warstw) oraz zdefiniować rodzaj i wielkość kroku dla każdej z warstw.

ZmianyZW3D2013CAM5 

6. Ograniczanie punktu kontaktu

 Już od dawna w ZW3D funkcjonuje definicja obszarów obróbki, które ograniczają ruch narzędzia wewnątrz lub na zewnątrz granic. Aby lepiej definiować obróbkę powierzchni, dodano więcej zastosowań granic (zawartości), w tym stycznie do granic otwartych krawędzi, stycznie do sylwetki i stycznie do krzywych powierzchni.

 

Nowy typ ograniczenia zawartości pozwala na definicję obszaru ruchu przez kontakt z krzywymi, które leżą na części. Wymagane jest przy tym określenie przynajmniej jednego zamkniętego obszaru który leży na powierzchniach części przeznaczonych do obróbki.

7.Wyjścia narzędzia

W ZW3D 2013 możliwe jest rozszerzenie wyjścia narzędzia poza granice powierzchni obrabianej. Dzięki temu ścieżka narzędzia może mieć znacznie mniej przejazdów „w powietrzu” bez skrawania a użytkownik ma pewność, że cały naddatek materiału zostanie usunięty (nawet w miejscach granicy ściany – czyli jej kontaktu „z powietrzem”.

ZmianyZW3D2013CAM617.Więcej możliwości definicji wejść/wyjść

 Aby zwiększyć możliwości definicji ścieżek narzędzia CAM, dodano pięć nowych rodzajów wejść i wyjść, które można definiować zarówno dla obróbek 2-osiowych (z wyjątkiem obróbki helikalnej) oraz 3-osiowych (z wyjątkiem obróbek Zagłębianie i Wypukłości). Są to wejścia/wyjścia:

ZmianyZW3D2013CAM7

  1. a)Liniowe

ZmianyZW3D2013CAM71

 

  1. b)Po łuku

 ZmianyZW3D2013CAM9

 

  1. c)Pochylona linia (rampa)

 

 ZmianyZW3D2013CAM10

 

  1. d)Helisa (rampa-linia)

ZmianyZW3D2013CAM11

 

Pracę programisty może również przyspieszyć możliwość kopiowania parametrów między wejściem i wyjściem narzędzia:

ZmianyZW3D2013CAM12

 8.Wydajniejsze sprawdzanie kolizji i obliczanie resztek materiału

ZmianyZW3D2013CAM13

Na poziomie definicji ścieżki narzędzia można sprawdzić, czy nie będzie kolizji narzędzia z przygotówką, stołami, uchwytami itp. bez uruchamiania weryfikacji bryłowej. Dodatkowo dla dowolnej operacji można określić resztkę materiału, zobaczyć jak będzie wyglądał przedmiot po obróbce oraz utworzyć detal wyjściowy dla kolejnych operacji

 9.Zoptymalizowany menadżer narzędzi

 

W nowym menadżerze narzędzi ZW3D 2013 są 4 zakładki: Parametry główne, Materiał, Oprawka narzędzia oraz Prędkości i posuwy.

 ZmianyZW3D2013CAM14

 

 

Dynamiczne i wizualne definiowanie oprawki narzędziowej wspiera definiowanie złożonych kształtów oprawek.

 

 ZmianyZW3D2013CAM15

 

Do definicji narzędzia została również przypisana definicja parametrów obróbki:

 

 ZmianyZW3D2013CAM16

 10.Definicja przesunięć i obrotów płaszczyzn obróbki

 

Programista w prosty sposób może określić wzajemne relacje między kolejnymi płaszczyznami dla obróbek indeksowanych, wybierając jedną z opcji: Maszyna, Lokalnie lub wskazać konkretną bazę obróbkową, do której chce się odnieść podczas generowania programów CNC.

 

 

 ZmianyZW3D2013CAM17